Pro uchazeče SŠ

Na této stránce najdete přehled všech informací, které by zájemce o studium na střední škole mohly zajímat, především nejbližší události a oznámení, důležité termínydokumenty ke stažení. Na dalších stránkách najdete podrobnosti o škole, dnech otevřených dveří, studijních oborech, podmínkách přijetímožnostech ubytování.

Nejbližší události a oznámení

sobota 9. prosince 2023 - od 9:00 do 11:00 hodin - Karla IV. i Do Nového

sobota 13. ledna 2024 - od 9:00 do 11:00 hodin - Karla IV. i Do Nového

název činnosti stručný popis
tvorba patchcordu Žák si vytvoří vlastní 2m patchcord (kabel pro propojení např. routeru a počítače), který si odnese s sebou domů. Součástí bude i měření správného zapojení patchcordu.
CNC Žákům vysvětlíme funkci CNC strojů, v programu na počítači ukážeme jak pracuje CNC frézka, žáci si vyzkouší, jak se zapíše výrobní program na jednoduchý výrobek, vysvětlíme funkci referenčního bodu, nulového bodu obrobku a výchozího bodu nástroje.  
trenažér Diametral Jednofázová variantu elektrických pohonů. Jedná  se o spouštění a reverzaci jednofázových motorů pomocí stykačů (elektricky bezpečné trenažery DIAMETRAL) s možností připojení soustrojí na 230 V.
radioklub Ukázka radioamatérského provozu, komunikace pomocí CW modulace (morseova abeceda), možnot lokalizace objektu pomocí radioamatérského zařízení systému APRS. Ukázka šíření signálu WiFi, tvorba přípravku pro směrování WiFi signálu, ten si pak odnesete domů.
3D modelování Ukázka modelování jednoduchých objektů, menší skupiny cca 12 žáků
kresba Vyzkoušejte si snadnou a zábavnou formou techniku kresby, která vám otevře dveře do prostředí grafického designu.
pneumatika Zábavnou formou žákům přiblížíme pneumatické systémy a rozvody stlačeného vzduchu, které se využívají v průmyslu. Žáci se naučí, jak vysouvat a zasouvat pneumatické válce, používat přísavku a regulovat tlak dle potřeby. Dále si zapojí jednoduchý pneumatický automat.
automatizace Průmyslový robot DOBOT Magician je malý model manipulátoru, které se používají v průmyslu. Žáci se naučí ovládát tyto roboty, vyzkouší si jednoduché úlohy v režimu Pick and place. Robot má více nástavců a tak můžeme robota nechat i něco napsat či namalovat. Zároveň bude k dispozici ukázka rozšířené reality pro chytré mobilní telefony s roboty od ABB a jejich Robotstudia.
Arduino Žáci se formou sestavení  "míchačky barev" naučí základům programování vstupů a výstupů jednočipového mikropočítače Arduino. Zároveň si tak ověří princip aditivního míchání barev. 
Lego Mindstorms Žáci si vyzkouší za pomoci mobilní aplikace ovládání robotického vozidla sestaveného z Lego Mindstorms. Pro žáky také bude připravena dráha, kde mohou si mohou se svým kamarádem s vozidlem zazávodit. Další aktivitou budou zápasy robotických vozidel v aréně a jízda robotem po čáře.
Signály v elektrotechnice  jaké jsou a k čemu jsou dobré, jejich generování - generátory signálů a co dovedou. Jak signály vypadají - zobrazování signálů na osciloskopu. Jak se z elektrického signálu stane akustický, audio-ukázky signálu. Odpověď/ukázka ke 2 otázkám: 1) jak vypadá, co slyšíme 2) jak zní co vidíme
Fotokoutek  Ukázka vytváření portrétních fotografií, při dostatku času i se softwarovou úpravou. Pokud to bude možné, budou k dispozici i nějaká atraktivní tropická zvířátka se kterými se můžou žáci vyfotit, nebo si vytvořit jenom jejich foto. Pořízené fotografie si mohou v digitální podobě ihned odnést.
pájení Žáci se seznámí s technikou ručního pájení a důležitost kvality pájení na životnost výrobku. Sami si zapájí jednoduchý blikač a odnesou domů.
autíčka Ukázka robotické stavebnice, která je řízena pomocí Arduino UNO. V ukázce bude několik variant zapojení snímačů - např. měření vzdálenosti, dálkové ovládání, snímání odrazu světla, … Žáci si zkusí změnit některé parametry v programu, program přeložit a uložit do procesoru. 
Virtuální realita Ukázky her ve virtuální realitě
Animace Uvést do pohybu text, logo, návrh ve 3D prostoru, nastavení scény a tak oživit výstupní video, které je možné nasdílet na sociálních sítí např. Twitter, YouTube. Žáci si vyzkouší animovat  pomocí programů Adobe Animate a After Effects.
Počítačové hry  
Otázky a odpovědi Otevřené diskusní forum mezi žáky ZŠ a žáky SPŠE na různá témata, která je napadnou, bez přítomnosti učitelů SPŠE. Otázky se mohou týkat oborů studia, učitelů, či jiných témat. Přítomen bude zástupce žákovského parlamentu, který podá informaci o způsobu zapojení žáků do chodu školy.

Kalendář všech akcí  

Další důležité termíny

Dny otevřených dveří:

pátek 13. října 2023 od 15:00 do 17:00 hodin Karla IV. i Do Nového
sobota 14. října 2023 od 9:00 do 11:00 hodin Karla IV. i Do Nového
pátek 10. listopadu 2023 od 15:00 do 17:00 hodin Karla IV. i Do Nového
sobota 9. prosince 2023 od 9:00 do 11:00 hodin Karla IV. i Do Nového
sobota 13. ledna 2024 od 9:00 do 11:00 hodin Karla IV. i Do Nového

Co uvidíte na dnech otevřených dveří  

Prezentace školy a další akce pro žáky ZŠ:

Počty míst v jednotlivých oborech, důležité termíny a informace k přijímacím zkouškám najdete v souboru:

Škola pomáhá uchazečům v přípravě na přijímací zkoušky. Žáci se mohou přihlásit do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a poté si mohou své znalosti vyzkoušet v přijímačkách nanečisto. Dále zde najdete rady, jak správně vyplnit přihlášku a informace o přijímacích zkouškách.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám:

Kurzy si kladou za cíl usnadnit žákům 9. tříd přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Příprava žákům také pomůže překonat náročný přechod ze základní školy na školu střední.

 • Cyklus 10 sedmdesátiminutových lekcí z matematiky a 10 sedmdesátiminutových lekcí z českého jazyka, usnadňujících přípravu na přijímací zkoušky.
 • Přihlásit se lze na oba kurzy nebo jeden z nich.
 • Uzávěrka přihlášek: 22. prosince
 • Termíny, časy, místo a způsob konání - viz dokument pripravne_kurzy.pdf  
 • Pomůcky: na každý kurz sešit A4.
 • Přihláška na kurzy: on-line formulář  
 • Poplatek je 1000 Kč za lekce matematiky a 1000 Kč za lekce českého jazyka, platba probíhá na účet školy. Číslo účtu: 123–2086550247/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.
 • Žáci, kteří navštěvují přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SPŠE, mají přijímačky nanečisto zdarma.

Přijímací zkoušky nanečisto:

Pro zájemce o studium pořádáme přijímací zkoušky nanečisto, které jsou svým rozsahem i náročností srovnatelné se skutečnými přijímacími zkouškami.

 • Přijímačky nanečisto se konají v budově SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13.
 • Termín a čas přijímaček nanečisto najdete v kalendáři připravovaných akcí (leden-únor) nebo zde na stránce - nejbližší události a oznámení  
 • Přihlášení - od 7. ledna - on-line registrace  
 • Poplatek za testování je pouze 50 Kč za celou testovací sadu (matematika a český jazyk), hradí se na místě před začátkem testování.
 • Žáci, kteří u nás navštěvují přípravné kurzy na přijímací zkoušky, mají přijímačky nanečisto zdarma.
 • Výsledky testování budou zveřejněny anonymně pod kódovým číslem na našich webových stránkách.

Přihlášky ke studiu:

 • Doručení přihlášek na denní studium: do 1. března.
 • Jako přílohu je možné dodat potvrzení od pedagogicko-psychologické poradny nebo doklady o úspěších na olympiádách apod.
 • Předvyplněné přihlášky ke studiu a pokyny k vyplnění budou po aktualizaci k dispozici níže mezi soubory ke stažení  

Přijímací zkoušky pro obory M a L:

 • Zájemci o studium učebních oborů H jsou přijímáni pouze na základě prospěchu na ZŠ - podmínky přijetí pro obory H  
 • Obory M a L - přijati budou uchazeči splňující kritéria přijímacího řízení - podmínky přijetí oborů M a L  
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny anonymně (pod identifikačním číslem uchazeče) v aktuálních informacích a v zde souborech ke stažení  
 • Uchazeči, kteří budou přijati, do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků pošlou nebo odevzdají v kanceláři školy vyplněný zápisový lístek.
 • Vzhledem k podávání dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků doporučujeme zákonným zástupcům uchazečů, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, podat odvolání. Odvolání je třeba podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.
 • S dotazy se obracejte e-mailem na Mgr. Františka Věcka - vecekspse.cz

Soubory ke stažení

Nabídka studijních oborů

Obory L

čtyřletý maturitní obor – „méně teorie, více praxe“

Obory L

dvouletý nástavbový studijní obor s maturitní zkouškou – „nástavba“

Obory H

tříleté učební obory – „výuční list“

Více informací o studijích oborech  

Podmínky přijetí  

Ukázky prací žáků  

SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 a Do Nového 1131

Škola je umístěna přímo v centru Pardubic a řadí se mezi školy s nejkvalitnějším vybavením v oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Většina z již téměř 10 tisíc absolventů maturitních oborů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých technických školách. Výuka tříletých učebních oborů probíhá díky svému praktickému zaměření v silné vazbě na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Více informací o škole  

Vybavení učeben  

Ukázky učeben přístupných na dnech otevřených dveří  

nahoru

Spolupráce se základními školami

Během posledních let jsme navázali spolupráci s mnohými základními školami, jejichž žáci k nám spolu s pedagogickým dozorem přijíždějí na půldenní návštěvu, při níž se formou praktické výuky seznámí s vybranými tématy z oblasti informačních technologií či elektroniky. Kromě ukázkových hodin odborné výuky u nás nabízíme také možnost předvedení výrobků a dalších prací našich žáků přímo v základní škole.

Přijeďte k nám  

Pozvěte nás k vám  

Každý rok pořádáme několik soutěží pro žáky základních škol

Grafický návrh, prezentace

PC_ák

O nejrychlejší robotické vozítko

S-ROBOT

Soutěž týmů v praktické zručnosti

ELEKTRONIKA i jinak

Svůj výrobek si soutěžící odnesou

Praktická elektronika

Proč studovat u nás

 • Absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi a studují na VŠ
 • Výuku zajišťují učitelé s bohatou odbornou praxí
 • Škola patří k nejlépe technicky vybaveným školám
 • Pro žáky z širšího okolí škola nabízí ubytování na internátě
 • Žáci získávají ocenění v technických i jiných soutěžích
 • Součástí studia jsou exkurze a praxe ve firmách
 • Pořádáme zahraniční odborné praxe Erasmus+
 • Organizujeme poznávací zájezdy do zahraničí
 • Ve škole pracuje řada zájmových kroužků
 • Škola nabízí také sportovní i kulturní vyžití

Pro naše žáky máme připravenu širokou nabídku příležitostí k získání a uplatnění znalostí a dovedností.

Zájmové kroužky  

Soutěže  

Evropské projekty  

Práce pro firmy  

Ukázky prací žáků  

Články, které by vás mohly zajímat

PC_ák, S-ROBOT a Elektronika i jinak - Revoluce v pohybu

O hodnotné ceny soutěžilo 158 žáků z 20 základních škol. Ve středu 29. listopadu 2023 se na naší škole konaly soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. 29. ročník soutěže PC_ák10. ročník S-ROBOT14. ročník Elektronika i jinak Soutěžící přijeli na naši školu nejen ...

Exkurze do ČNB

Exkurze tříd 3.A a 3. J do České národní banky v Praze Ve úterý 28. listopadu 2023 se žáci tříd 3.A a 3. J zúčastnili vzdělávacího programu Lidé a peníze v České národní bance. Program jsme zahájili edukačním filmem o české a československé měnové historii a centrálním bankovnictví v mezinárodním kontextu. ...

Středoškolská futsalová liga 2023/2024

Postup z 1. kola Ve čtvrtek 9. 11. 2023 se futsalový tým po roce představil na turnaji Středoškolská futsalová liga, tentokrát se turnaj konal v Holicích a všichni jsme si ho hezky užili. Stalo se již tradicí, že fotbalisté i futsalisté pokaždé postoupili do druhého kola, stejně tak tomu bylo i ...

Další články  

nahoru