Studijní obory SPŠE

Zde najdete přehled nabízených studijních oborů. Po kliknutí na název oboru přejdete na podrobný popis včetně učebního plánu. Najdete zde také najdete rozpis maturitních předmětů a ukázky práce našich žáků. Na další stránce najdete podmínky přijetí do daného typu studijního oboru. Bližší informace o různých oborech a vybavení učeben odborné výuky zjistíte a uvidíte na dnech otevřených dveří. Pro více informací o škole si prohlédněte stránku s fotografiemi a videem z naší školy. Na stránce ubytování zjistíte kontakt na internát. Přehled všech základních informací, které by vás mohly zajímat, důležité termíny a dokumenty, najdete na úvodní stránce.

Obory L

čtyřletý maturitní obor
„méně teorie, více praxe“

Mechanik elektrotechnik

Obory H

tříleté učební obory
„výuční list“

Elektrikář Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Obory L

dvouletý nástavbový studijní obor s maturitní zkouškou - „nástavba“

Provozní elektrotechnika

Ukázky prací našich žáků najdete u jednotlivých oborů a na stránce   Práce žáků

26-41-M/01 Elektrotechnika – Průmyslová automatizace

Čtyřletý maturitní obor

Prakticky zaměřený obor Elektrotechnika – Průmyslová automatizace spojuje znalosti elektrotechniky a elektroniky s automatizací technologických procesů. Žáci prakticky používají a zapojují elektrické a pneumatické obvody. Kromě znalosti základních prostředků automatizační techniky, jako jsou snímače, akční členy a regulátory, si také osvojí základy programování PLC. Absolventi své znalosti velmi dobře uplatní v procesu automatizace a robotizace průmyslových a energetických provozů i domácností.

Charakteristika oboru

 • prakticky zaměřený obor
 • elektrotechnika / řízení technologických procesů
 • programování průmyslových automatů (PLC)
 • elektrotechnický návrh / zpracování dokumentace

Profilové předměty – odborné maturitní předměty

 • průmyslová automatizace
 • elektrotechnika
 • maturitní projekt

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty 1 2 3 4
český jazyk a literatura 3 3 3 3
cizí jazyk jazyk (AJ, NJ) 3 3 3 3
základy společenských věd 0 2 2 0
dějepis 2 0 0 0
fyzika 3 2 0 0
chemie 2 0 0 0
matematika 4 4 4 3
tělesná výchova 2 2 2 2
ekonomika 0 2 1 0
výpočetní technika 2 0 0 3
číslicová technika 3 0 0 0
praxe 3 3 3 3
základy elektrotechniky 3 4 0 0
elektrotechnická měření 0 0 5 4
elektronika 0 3 3 4
technické kreslení 2 0 0 0
průmyslová automatizace 0 2 3 4
programovatelné automaty 0 2 3 3
Nepovinné předměty
cvičení z matematiky 0 0 0 2
nahoru

26-41-M/01 Elektrotechnika – Řídicí systémy

Čtyřletý maturitní obor

Obor Elektrotechnika – Řídicí systémy je zaměřený na získávání teoretických i praktických znalostí elektrotechniky, elektroniky, měření a regulace. Žáci se do hloubky zabývají teorií řízení a řešením automatizačních úloh s využitím výpočetní techniky. Absolventi získají znalosti potřebné pro návrh, vývoj a realizaci prostředků automatizační i výpočetní techniky. Díky tomu jsou velmi dobře připraveni na další studium i přímé uplatnění v oboru.

Charakteristika oboru

 • znalost elektrotechnických principů, prvků a systémů
 • schopnost řešit různé automatizační úlohy
 • základní teorie řízení / řešení praktických úloh
 • ucelený přehled o automatizačních prostředcích
 • příprava na přímé uplatnění / další studium

Profilové předměty – odborné maturitní předměty

 • automatizace
 • elektrotechnika
 • maturitní projekt

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty 1 2 3 4
český jazyk a literatura 3 3 3 3
cizí jazyk jazyk (AJ, NJ) 3 3 3 3
základy společenských věd 0 2 2 0
dějepis 2 0 0 0
fyzika 3 2 0 0
chemie 2 0 0 0
matematika 4 4 4 3
tělesná výchova 2 2 2 2
ekonomika 0 2 1 0
výpočetní technika 2 0 0 3
číslicová technika 3 0 0 0
praxe 3 3 3 3
základy elektrotechniky 3 4 0 0
elektrotechnická měření 0 0 5 4
elektronika 0 3 3 4
technické kreslení 2 0 0 0
automatizace 0 2 3 4
automatizační cvičení 0 0 0 3
programování 0 2 0 0
mikroprocesorová technika 0 0 3 0
Nepovinné předměty
cvičení z matematiky 0 0 0 2
nahoru

26-41-M/01 Elektrotechnika – IT systémy

Čtyřletý maturitní obor

Obor je určen pro žáky se zájmem o výpočetní techniku, počítačové sítě, operační systémy.

Žáci se seznámí s moderními technologiemi počítačových sítí a s konstrukcí počítačů a hardwarových komponent. Zvládnou práci v různých operačních systémech, osvojí si ovládání síťových aplikací a prvků.

Profilové předměty – odborné maturitní předměty

 • počítačové sítě – maturitní předmět
 • operační systémy
 • hardware – maturitní předmět
 • zabezpečení dat
 • maturitní projekt – maturitní předmět

Možnými uplatněními absolventů jsou:

 • správa informačních systémů
 • operátor výpočetní techniky
 • technik IT
 • správce operačních systémů
 • technik PC a periferií
 • správce sítí pro malé a střední organizace
nahoru

26-45-M/01 Telekomunikace – Internet věcí

Čtyřletý maturitní obor

Obor Telekomunikace – Internet věcí prostřednictvím prakticky orientované výuky unikátním způsobem spojuje komunikační systémy a informační technologie. Je zaměřený na využití současných nejmodernějších technologií pro získávání a přenos dat bez ohledu na vzdálenost a umístění jejich zdrojů. Značnou pozornost věnuje přístupu k datům, jejich zpracování a zobrazení na nejrůznějším zařízení, včetně mobilních. Absolvent je připraven na uplatnění ve světě pokračující digitalizace běžného života, průmyslu, energetiky, dopravy, logistiky i dalších odvětví.

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-45-M/01 Telekomunikace – Internet věcí se považuje za ukončené odborné vzdělání v elektrotechnice.

Charakteristika oboru

 • prakticky orientovaná výuka
 • spojení komunikačních systémů a IT
 • moderní technologie pro získávání a přenos dat
 • přístup k datům / zpracování a zobrazení dat
 • digitalizace běžného života, digitalizace v průmyslu
 • digitalizace energetice, dopravě, logistice, apod.

Profilové předměty – odborné maturitní předměty

 • telekomunikace
 • programovatelné embedded systémy
 • maturitní projekt

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty 1 2 3 4
český jazyk a literatura 3 3 3 3
cizí jazyk jazyk (AJ, NJ) 3 3 3 3
základy společenských věd 0 2 2 0
dějepis 2 0 0 0
fyzika 3 2 0 0
chemie 2 0 0 0
matematika 4 4 4 3
tělesná výchova 2 2 2 2
ekonomika 0 2 1 0
výpočetní technika 2 0 0 0
číslicová technika 3 0 0 0
praxe 3 3 3 3
algoritmizace a programování 0 2 0 0
počítačové sítě 0 0 2 2
elektronika 3 4 4 5
technické kreslení 2 0 0 0
telekomunikace 0 3 3 5
tvorba mobilních aplikací 0 0 2 2
programovatelné embedded systémy 0 2 3 4
Nepovinné předměty
cvičení z matematiky 0 0 0 2
nahoru

18-20-M/01 Informační technologie

Čtyřletý maturitní obor

Obor je určen pro žáky se zájmem o výpočetní techniku, počítačové sítě, programování, webové aplikace a aplikační software.

 • programování a správu aplikací
 • tvorba a správu informačních a databázových systémů
 • návrh a provoz www stránek včetně internetových obchodů a redakčních systémů
 • vývoj a správu operačních systémů a sítí

Profilové předměty a odborné maturitní předměty zaměření Vývoj aplikací

 • programování – maturitní předmět
 • databáze
 • webové aplikace – maturitní předmět
 • webové projekty
 • maturitní projekt – maturitní předmět
 • harware
 • operační systémy
 • počítačové sítě

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty 1 2 3 4
český jazyk a literatura 3 3 3 3
cizí jazyk jazyk (AJ, NJ) 3 3 3 3
základy společenských věd 0 2 2 0
dějepis 2 0 0 0
fyzika 3 2 0 0
chemie 2 0 0 0
matematika 4 4 4 3
tělesná výchova 2 2 2 2
ekonomika 0 2 1 0
programování 3 0 0 0
webové aplikace 2 0 0 0
servis PC 3 0 0 0
počítačové sítě 2 0 0 0
informatika 3 3 2 3
číslicová technika 0 2 0 0
praxe 0 0 3 0
maturitní seminář 0 0 0 3
Povinné předměty pro zaměření Vývoj aplikací
programování 0 3 3 3
databáze 0 2 0 2
webové aplikace 0 2 2 2
webové projekty 0 2 2 0
hardware 0 0 0 3
operační systémy 0 0 3 3
počítačové sítě 0 0 2 2
Nepovinné předměty
cvičení z matematiky 0 0 0 2

Absolventi oboru IT mají širokou škálu možností pro uplatnění na trhu práce:

 • vývoj software v různých odvětvích
 • front-end (design a uživatelské rozhraní) i back-end (programovaní požadovaných funkcí) webových aplikací
 • programování mobilních i desktopových aplikací pro různé operační systémy
 • vývoj aplikací pro cloudové platformy
 • návrh či administrace databází
 • zabezpečení databází, webových a mobilních aplikací (kybernetická bezpečnost)

Ukázky prací našich žáků

Webové stránky
Digitální tvorba

Galerie fotografií členěná do několika kategorií s vyhledáváním podle různých parametrů. Tutoriály úprav raw fotografií.

Webové stránky
Webové stránky

Filmová databáze s různými možnostmi řazení a filtrování včetně hodnocení filmu z ČSFD a zobrazením filmových trailerů.

Webové stránky
Webové stránky

Rezervace ubytování, vyhledávání podle zadaných parametrů, oblasti, kapacity, ceny a hodnocení.

Webová aplikace
Digitální tvorba

Pomocník žáků a studentů, který možňuje ukládat školní soubory či poznámky různého druhu (písemné práce, testy, domácí úkoly, školní akce a jiné) a následně sdílet se spolužáky.

Webová aplikace
Webové stránky

Analýza vývoje cen na webu czc.cz zpracovaná pomocí interaktivních grafů, poskytující nezkreslený pohled na slevy.
Projekt umožňuje i zajímavé sledování předvídatelného růstu a poklesu ceny zboží v určité periodě či ovlivnění cen konkrétními světovými událostmi.

Programování Java her
Programování LabVIEW
Programování měrících přístrojů
Programování LabVIEW

Další ukázky prací našich žáků  

nahoru

18-20-M/01 Informační technologie – Počítačová grafika

Čtyřletý maturitní obor

Absolvent oboru ovládá základy 2D grafického designu, polygrafie, základy 3D designu a tvorbu interaktivních aplikací, seznámí se s klasickými výtvarnými technikami i s dějinami umění.

Profilové předměty a odborné maturitní předměty

 • grafika – maturitní předmět
 • grafika 3D – maturitní předmět
 • databáze
 • interaktivní aplikace
 • grafická tvorba
 • webdesign
 • multimédia
 • maturitní projekt – maturitní předmět

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty 1 2 3 4
český jazyk a literatura 3 3 3 3
cizí jazyk jazyk (AJ, NJ) 3 3 3 3
základy společenských věd 0 2 2 0
dějepis 2 0 0 0
fyzika 3 2 0 0
chemie 2 0 0 0
matematika 4 4 4 3
tělesná výchova 2 2 2 2
ekonomika 0 2 1 0
informatika 3 2 2 0
hardware 2 1 2 0
operační systémy 1 1 1 4
počítačové sítě 0 1 3 1
grafika 2 2 0 5
grafika 3D 0 3 2 3
grafické aplikace 0 0 2 2
grafická tvorba 3 2 0 0
webdesign 2 2 3 0
multimédia 0 0 2 3
maturitní seminář 0 0 0 3
Nepovinné předměty
cvičení z matematiky 0 0 0 2
dějiny výtvarné kultury 0 0 2 2

Ukázky prací našich žáků

Digitální tvorba
Digitální tvorba
Malba
Malba
Kresba
Kresba
Firemní identita a webdesign
Firemní identita
3D grafika
3D grafika
Videoprojekce 3D modelu
Hrané video
Video o naší škole v krátkosti představuje hlavní studijní obory včetně oboru IT - prohlédnout 
nahoru

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Čtyřletý maturitní obor – „méně teorie, více praxe“

Absolvent oboru se uplatní především v pracovních funkcích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Bude schopen zabývat se návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou, elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí.

Profilové předměty a odborné maturitní předměty

 • elektronika
 • elektrotechnická měření
 • automatizace
 • elektronická zařízení
 • odborný výcvik

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty1234
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd0220
dějepis2000
fyzika2300
chemie2000
matematika4334
tělesná výchova2222
ekonomika0030
výpočetní technika1113
číslicová technika0002
základy elektrotechniky4200
materiály a technologie2000
elektronika0222
elektrotechnická měření0222
technická dokumentace2000
automatizace0002
elektronická zařízení0023
odborný výcvik6996
Nepovinné předměty
cvičení z matematiky0002

Fotografie z výuky

Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
nahoru

26-51-H/01 Elektrikář

Tříletý učební obor

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Absolvent montuje a uvádí do provozu zařízení anténní a satelitní techniky, spotřební elektroniky, elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů a zařízení automatizační techniky.

Výuka tohoto oboru probíhá v areálu školy Do Nového 1131, Pardubice.

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty123
český jazyk a literatura223
cizí jazyk222
občanská nauka111
fyzika210
ekologie010
matematika221
tělesná výchova111
ekonomika002
výpočetní technika111
základy elektrotechniky600
elektronika031
elektrická měření002
elektrické stroje a přístroje030
elektronická zařízení003
stroje a zařízení010
technologie220
strojnictví200
odborná praxe121418

Fotografie z výuky

Elektrikář
Elektrikář
Elektrikář
Elektrikář
Elektrikář
Elektrikář
nahoru

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříletý učební obor

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent bude připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje.

Výuka tohoto oboru probíhá v areálu školy Do Nového 1131, Pardubice, kde se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky svému praktickému zaměření je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty123
český jazyk a literatura221
cizí jazyk222
občanská nauka111
fyzika210
ekologie010
matematika221
tělesná výchova111
ekonomika011
výpočetní technika111
základy elektrotechniky500
elektronika023
elektrická měření022
elektrické stroje a přístroje020
technická dokumentace200
materiály a technologie100
technologie zařízení012
strojnictví200
odborná praxe121418

Fotografie z výuky

Elektromechanik
Elektromechanik
Elektromechanik
Elektromechanik
Elektromechanik
Elektromechanik
nahoru

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Nástavbové studium – dvouletý maturitní obor

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnických, které byly ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Návaznost mezi nástavbovým studiem a našimi tříletými obory vzdělání s výučním listem je zachována.

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení.

Učební plány

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících 
Povinné předměty12
český jazyk a literatura44
cizí jazyk44
fyzika20
matematika44
tělesná výchova22
ekonomika a řízení22
výpočetní technika22
elektrotechnika33
elektronika22
elektrická měření33
elektrotechnická zařízení22
automatizace22
provozní technika02
nahoru