Žákovský parlament

Funkce žákovkého parlamentu

Žákovský parlament tvoří prostor pro aktivní zapojení žáků do života školy, podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy. Zástupci z každé třídy se pravidelně scházejí a informují koordinátora ŽP o vzájemném soužití žáků, učitelů i ostatních pracovníků školy nebo o případných problémech. V pravidelných intervalech se také schází předseda ŽP s ředitelem školy a diskutují spolu o aktuálních otázkách a požadavcích žáků.

Aktuální zápisy ze schůzí a další dokumenty

Pozitiva žákovského parlamentu

  1. Žáci ze všech tříd mohou prostřednictvím členů parlamentu vyjadřovat své názory a navrhovat řešení případných problémů nebo přicházet s nápady na zlepšení života ve škole.
  2. Rozvíjí se tak důvěra mezi žáky a vedením školy, neboť žáci vidí, že i oni mohou ve škole něco změnit k lepšímu a že jejich iniciativa a aktivita může mít praktický dopad na život ve škole.
  3. Žáci a učitelé se stávají jedním týmem, společně usilují o to, aby bylo ve škole všem dobře; důraz by měl být kladen na podporu dobrých vztahů.

Vedení žákovského parlamentu

Ondřej Češka

Předseda parlamentu

Ondřej Češka

Kontaktovat
Matěj Mrňák

Zástupce oborů H a L

Matěj Mrňák

Kontaktovat
Jan Wandrol

Statutární místopředseda

Jan Wandrol

Kontaktovat
Vladimír Jiša

Tajemník parlamentu

Vladimír Jiša

Kontaktovat

Členové žákovského parlamentu

Žákovský parlament tvoří volení zástupci všech tříd 1. - 4. ročníku. Výbor žákovského parlamentu vzejde z celoškolních voleb. Každý žák, který má zájem, může volit i být volen.

ŽP SPŠE Pardubice byl založen na počátku 90. let - tehdy pod názvem Studentská rada SPŠE a VOŠ Pardubice. Nadšení z nabyté demokracie se promítlo i do spolupráce učitelů, žáků a studentů. Od té doby žákovská samospráva nepřetržitě pracuje, byť se její název během doby pozměnil. Nezbývá než doufat, že si současný i budoucí ŽP svou nezávislost a demokratickou svébytnost udrží.

nahoru