Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitel školy a zástupci ředitele

Vedení školy

Poradenské pracoviště

Výchovní poradci a metodici

Poradenské centrum

Učitelé

Interní i externí učitelé

Učitelé

THP

Technicko-hospodářský úsek

THP

Vedení školy

Mgr. Petr Mikuláš

Kontaktovat

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Ke stažení: Poradenské, metodické a informační činnosti pracovníků

PhDr. Josef Duplinský CSc.

 

Kontaktovat

Mgr. Jaroslava Jelinková

Koordinátorka školního poradenského pracoviště, VP oborů ELE, PA, TEL

Kontaktovat

Mgr. Lea Bednaříková

VP pro obory INFP, INFG

Kontaktovat

Mgr. Vladimíra Hanáková

VP pro obory L, H a VOŠ

Kontaktovat

Mgr. Libor Adámek

MP oborů M a VOŠ

Kontaktovat

Mgr. Petr Bartoš

MP oborů L a H

Kontaktovat

Mgr. Jana Dvořáková

MP oborů M a VOŠ

Kontaktovat

Ing. Pavlína Boušková

 

Kontaktovat

Kontakty

Technicko-hospodářský úsek

Pavla Golová

Hlavní účetní

Bc. Blanka Horáková
Bc. Blanka Horáková

Vedoucí ekonomického úseku

 Iveta Kadová
Iveta Kadová

Zástupkyně vedoucího PTÚ pro areál Do Nového 1131

 Jitka Kašparová
Jitka Kašparová

Skladnice a administrativní pracovnice

Helena Kosová

Hospodářka

 Jana Kubátová
Jana Kubátová

Asistentka ředitele, studijní referentka pro VOŠ

Ing. Zuzana Kubíková
Ing. Zuzana Kubíková

Studijní referentka pro střední školu

 Jaroslav Novák
Jaroslav Novák

Vedoucí technického úseku

Ing. Dana Přívratská
Ing. Dana Přívratská

Mzdová účetní