Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Dny otevřených dveří se budou konat v těchto termínech:

7. října 2022 15:00–18:00 hod.
8. října 2022 09:00–12:00 hod.
25. listopadu 2022 15:00–18:00 hod.
10. prosince 2022 09:00–12:00 hod.
14. ledna 2023 09:00–12:00 hod.
11. února 2023 09:00–12:00 hod.

Poslední vstup 1 hodinu před koncem dne otevřených dveří.

Den obnovy samostatného českého státu

Vážení rodiče, milí žáci,

lyžařské kurzy v Rakousku pro 2. ročníky se uskuteční v lednu a únoru 2023, konkrétně 8.1. – 15.1. a 25.2. – 4.3. První kurz bude ubytován v Maishofenu a lyžování bude v Saalbach – Hinterglemu, druhý kurz ubytován v Saafeldenu a lyžování v Kitzbuhelu. O tom, které třídy v jednotlivých termínech pojedou, rozhodneme později, až budou známé počty žáků jedoucích na lyžařský kurz do Čech.

Placení:

Zaplatili jste v minulém roce 1.000 Kč v hotovosti.

Majitel obou penzionů požaduje, abychom do 20. 10. 2022 zaplatili za ubytování.

Celková cena kurzu byla propočítána na 9 999 Kč .

Prosíme:

do 16.10 2021 zaplatit na účet školy 4.100 Kč – platba za ubytování, autobus.

Účet 123-2086550247/0100

Identifikací platby je jméno žáka a třída.

 

Do 15. 12. 2022 zaplatit výhradně v hotovosti  1.000 Kč Mgr. Vladimíru Hronovi (kab.B 205)  - doplatek za jídlo koupené v Čechách a za pojištění žáků.

Na místě 150 Euro – skipas, poplatek obci, jídlo koupené v Rakousku.

Pozn.

Kurz je určen jak lyžařům, tak snowboardistům.

Podrobné informace budou žákům oznámeny při placení doplatku 1000 Kč.

Pokud byste chtěli další podrobnosti, prosím kontaktujte mě  - hron@spse.cz.

 

                                                                                   Mgr. Vladimír Hron, vedoucí kurzů

Vážení rodiče, milí žáci 9. tříd,

chcete se odpovědně připravit na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky? Pomohou Vám naše přípravné kurzy, jejichž absolvování Vám zároveň usnadní přechod na střední školu.

Kurzy už mají svou tradici, každý předmět má pro sebe 10 sedmdesátiminutových lekcí. Konají se v budově SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 vždy ve středu a v pátek (1. kurz vždy od 14:30 do 15:40 a 2. kurz od 15:50 do 17:00 hodin). Začíná se vždy jedním z předmětů, potom následuje druhý. Začátek kurzů je stanoven na leden a končí se před přijímacími zkouškami. Můžete se těšit na rozmanitou práci se zkušenými vyučujícími.

Přihlaste se a sami se přesvědčte. Stačí vyplnit elektronickou přihlášku a zaplatit kurzovné ve výši 800 Kč za každý předmět, dohromady tedy 1600 Kč. Veškeré podrobnější informace a přihlášku najdete na webových stránkách SPŠE Pardubice (viz Pro uchazeče SŠ).

Před konáním Vašeho kurzu obdržíte včas veškeré informace související s jeho konáním.

Doufáme, že se nám všem podaří vytvořit pracovní týmy, které se v kurzech hodně naučí.

Těšíme se na Vás.

Vážení rodiče, milí žáci,

lyžařské kurzy v Rakousku pro 2. ročníky se uskuteční v lednu a únoru 2023, konkrétně 8.1. – 15.1. a 25.2. – 4.3. První kurz bude ubytován v Maishofenu a lyžování bude v Saalbach – Hinterglemu, druhý kurz ubytován v Saafeldenu a lyžování v Kitzbuhelu. O tom, které třídy v jednotlivých termínech pojedou, rozhodneme později, až budou známé počty žáků jedoucích na lyžařský kurz do Čech.

Placení

Zaplatili jste v minulém roce 1.000 Kč v hotovosti.

Majitel obou penzionů požaduje, abychom do 20. 10. 2022 zaplatili za ubytování.

Celková cena kurzu byla propočítána na 9 999 Kč .

Prosíme:

do 16.10 2021 zaplatit na účet školy 4.100 Kč – platba za ubytování, autobus.

Účet 123-2086550247/0100

Identifikací platby je jméno žáka a třída.

 

Do 15. 12. 2022 zaplatit výhradně v hotovosti  1.000 Kč Mgr. Vladimíru Hronovi (kab.B 205)  - doplatek za jídlo koupené v Čechách a za pojištění žáků.

Na místě 150 Euro – skipas, poplatek obci, jídlo koupené v Rakousku.

Pozn.

Kurz je určen jak lyžařům, tak snowboardistům.

Podrobné informace budou žákům oznámeny při placení doplatku 1000 Kč.

Pokud byste chtěli další podrobnosti, prosím kontaktujte mě  - hron@spse.cz.

 

                                                                                   Mgr. Vladimír Hron, vedoucí kurzů

Odevzdání maturitních projektů

img/akce/1061/large/01.jpg

Vážená a ctěná poroto, vážení spolupracovníci, sponzoři,vážení přátelé!

 
Vyhlašujeme už 19. ročník soutěže (pořádáme ji již 20 let,jeden ročník  se však kvůli epidemii covidu neuskutečnil).
 
Nejprve bychom vám všem chtěli poděkovat za to, že nám tutotradiční soutěž pomáháte realizovat - doufáme, že ani letos jste na nás nezanevřeli a budete s námi spolupracovat. 
 
Veškeré podstatné informace jsou v příloze.
 
Soutěž samotná bude probíhat ve dvou kolech. První kolo bude virtuální – natočíte video se soutěžním vystoupením a uložíte ho do úložiště kategorie, v níž hodláte soutěžit, na webu SPŠE Pardubice:
http://soutez.spse.cz/havran/

Na této adrese bude od 9. ledna do 3. března 2023 přihláška včetně vložení videa mp4 nebo avi.

 
Srdečně zdraví a na spolupráci se těší
 
Mgr. Marie Albrechtová a Mgr. Lenka Laubová PhD.
současná a budoucí vedoucí organizačního štábu soutěže
Soubory ke stažení:

Písemná práce z AJ

Písemná práce z ČJ

1. termín ústních zkoušek

Naše škola pořádá zájezd do Anglie v termínu od 25. do 30. 6. 2023.

Žáci budou mít možnost nejen navštívit historické centrum města Bath, projít s průvodcem nejznámější památky Londýna a projít se po Jurském pobřeží, ale i vidět rozsáhlou sbírku motorových vozidel ve Sparkfordu nebo ochutnat tradiční sýr Cheddar.

Závazné přihlášky jsou k dispozici u vyučujících angličtiny a vyplněné prosím odevzdávejte p. uč. L. Laubové, I. Noskové nebo M. Orlíčkovi.

 

nahoru