Nabídka pro firmy

Práce žáků pro firmy

Žáci tvoří plakáty a weby pro firmy

Grafické návrhy a weby

Přednášky a prezentace

Zveme firmy na přednášky pro žáky

Přednáškový den

Pomáháme handicapovaným

Rehabilitační pomůcky a hry pro děti

Léčebna Hamzová

Grafické návrhy a webové stránky pro firmy

Přemýšlíte o změně webových stránek? Potřebujete nové logo? Chystáte akci a nemáte plakát?

Říká se, že šaty dělají člověka, to samé platí o grafické prezentaci firem, spolků, institucí a podobně. Dnes je taková prezentace důležitější než kdy jindy díky tomu, že můžete oslovit zájemce ze všech koutů světa, snadno a rychle díky internetu. Považujeme toto téma za velmi důležité, proto všechny studenty našich IT oborů učíme pracovat v moderních grafických nástrojích, ukazujeme jim nejnovější trendy nejen v oblasti webdesignu, tvorby loga, úpravě fotografií, ale i vlastní grafiky.

Hledat nápady a inspiraci na témata grafických prací není však vždy jednoduché, proto jsme začali spolupracovat s firmami, které našim žákům připraví zadání. Ti ho během hodin grafické tvorby nebo ve volném čase vypracují a výsledné práce se pošlou na posouzení zadavateli. Zadávající má tak možnost vidět několik variant, pokaždé vytvořené s unikátním grafickým dotekem každého studenta.

Takováto praxe se nám zatím velmi osvědčila a byla přínosem jak pro naše žáky, kteří mají možnost vyzkoušet si co všechno takový návrh obnáší, tak pro spolupracující firmy. Takovouto inspiraci hledáme neustále, pokud rádi podporujete mladé nadějné mozky, kontaktujte nás s vaším grafickým přáním.

Ukázky realizovaných žákovských prací

Jaké grafické návrhy umíme:

  • loga
  • webové stránky
  • plakáty
  • pozvánky
  • letáčky
  • potisky
  • ikony
  • a další

Realizované zakázky

Výtvarná díla pro Jičín - město pohádky  

Nástěnná malba v královéhradecké komunitní kavárně  

Ikony pro TEREZU - aplikaci záchranné služby železničních drah  

Logo a plakáty pro Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje  

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktuje RNDr. Janu Reslovou

nahoru

Přednáškový den

Nabízíte zajímavé projekty talentovaným žákům?
Hledáte potenciální zaměstnance či perspektivní osobnosti v řadách studentů?
Domluvte si s námi možnosti prezentace Vaší firmy či organizace na našem tradičním dni přednášek nebo na jiné akci.

Každým rokem se na naší škole koncem listopadu či začátkem prosince koná přednáškový den. Pro všechny žáky průmyslové školy bude připraveno dopoledne plné zajímavých informací, debat a prezentací.

Mnozí přednášející chodí na tyto akce pravidelně. Jsou to pracovníci organizací, jako je Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, Krajská knihovna Pardubice, Česká obchodní inspekce Hradec Králové, Hasičský záchranný sbor Pardubice, Krizové intervenční centrum, Exekutorský úřad JUDr. Navrátila, Policie České republiky, Městská policie Pardubice, Červený kříž Pardubice, Transparency International, 43. výsadkový prapor Chrudim, Záchranná služba Pardubice, Komerční banka Pardubice, BESIP, Odbor sociálních věcí Magistrát Pardubice, Euroskop Pardubice, Krajské velitelství AČR, Občanská poradna Pardubice. Mezi žáky tradičně přicházejí také zástupci všech fakult Univerzity Pardubice, ale také odborníci z Fakulty fyzikálně inženýrské ČVUT a z Fakulty přírodovědecké UP Olomouc. Žáci se pravidelně těší i na zástupce firem, jako je ERA Pardubice, Panasonic, Foxconn a další. Přicházejí také bývalí žáci, aby seznámili své mladší následovníky se svými zkušenostmi z fakult a firem.

A o čem se hovoří? O životě kolem nás, naší odbornosti, o migraci, násilí, prevenci, první pomoci, rodině, zadlužení, Evropské unii, o fyzice, radonu, elektrotechnice, telekomunikaci i IT, o mobilních aplikacích, bezpečnosti na internetu a kyberšikaně, nových designových trendech, o moderních technologiích...

Možná, že pro nás máte také své téma. Přijďte tedy mezi nás. Potřebujeme být připraveni a nemáme takové zkušenosti z praxe. Jsme Vašimi potenciálními kolegy, následovníky. Proto se obracíme na firmy, úřady a instituce se vzkazem: „Rádi Vás u nás uvidíme.“

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte PaeDr. Zdenu Sobolovou

nahoru

Léčebna Hamzová

Zábavná rehabilitace postižených dětí

Na podzim roku 2013 jsme na naší škole vymysleli, jak pomoct postiženým dětem. Napadlo nás, jak z rehabilitace udělat zábavnou hru pro malé pacienty. Sestavili a naprogramovali jsme prototyp zařízení a na začátku roku 2014 jsme oslovili Hamzovu léčebnu pro děti a dospělé v Košumberku. Spolupráce se rozběhla a k dnešnímu dni se můžeme pochlubit klinickou studií, která prokázala, že naše zařízení opravdu pomáhá. V Hamzově léčebně jsou již tři pracoviště pro dospělé a děti a stále vymýšlíme další vylepšení a nové pomůcky.

Bližší informace podá Ing. Miroslav Koucký.

Máte nápad, který by pomohl ostatním lidem?

Přihlaste se do soutěže Pojďme si pomáhat.

Naše škola ve spolupráci s Hamzovou léčebnou a dalšími partnery vyhlašuje od roku 2016 mezinárodní soutěž pro žáky středních škol. Přihlásit se mohou jednotlivci nebo týmy až tří žáků z libovolné střední školy.

Jaké jsou výhody naší rehabilitace?

Výhodou této formy rehabilitace je možnost do určité míry rehabilitovat v domácím prostředí a zároveň schopnost konzultovat výsledky a pokroky jednotlivých cvičení s ošetřujícím lékařem. Jediné, co potřebujete, je počítač a zařízení Microsoft Kinect, které v současné době stojí okolo 5 000,-.

Tato metoda snímání a vizualizace pohybu se stává stále oblíbenější díky své relativně nízké ceně oproti mechanickým přístrojům, které snímají jen jednu končetinu (s vyšší přesností), ale jsou řádově o stovky tisíc korun dražší.

Klinická studie

Od 15. 11. 2014 do 28. 2. 2015 probíhala klinická studie zkoumající vhodnost použití našeho zařízení při rehabilitaci. Tato studie potvrdila přínos a vhodnost použítí pro pacienty s poruchami CNS.

Realizované projekty - Dětská zábavná rehabilitace

1. Snímání a vizualizace těla

Popis projektu: Ve spolupráci s Hamzovou léčebnou jsme začali vyvíjet zařízení, která mohou pomoci postiženým lidem (dětem) zábavnou formou rehabilitovat. Základem této pomůcky je soubor programů, které díky senzoru Microsoft Kinect umožňují sledovat a zaznamenávat s dostatečnou přesností polohu těla malého pacienta a vytváří zpětnou datovou vazbu pro ošetřujícího lékaře. Lékař má možnost si vybrat na základě diagnózy jednu z několika jednoduchých her a sledovat a korigovat jednotlivá rehabilitační cvičení.

Klinická studie: Tato metoda snímání a vizualizace pohybu se stává stále oblíbenější díky své relativně nízké ceně oproti mechanickým přístrojům, které snímají jen jednu končetinu (s vyšší přesností), ale jsou řádově o stovky tisíc korun dražší. Od 15. 11. 2014 do 28. 2. 2015 probíhala klinická studie zkoumající vhodnost použití tohoto zařízení při rehabilitaci. Tato studie potvrdila přínos a vhodnost použití pro pacienty s poruchami CNS.

2. Rozšíření projektu zábavné rehabilitace – ovládání Lego vláčků

Cíle projektu: Vytvořit robotický doplněk ke stávajícímu rehabilitačnímu programu, který umožní ovládat veškeré Lego hračky opatřené IR ovládáním. Jedná se o nahrazení standardního Lego ovladače vlastním prototypovým zařízením, které umožní řídit jednotlivé motory pomocí počítačového softwaru.

Praktický přínos: Děti, které budu cvičit na stávajícím softwaru, získají další motivační prvek. Díky spojení našeho softwaru s námi vytvořeným ovladačem bude možné například ovládat rychlost pohybu Lego vláčku pomocí pohybu horní končetiny.

3. Cvičíme s Robotem

Cíle projektu: Vytvořit malého humanoidního robota a software, který bude pomáhat s rehabilitací malého pacienta. Robot bude naprogramován pro širokou škálu cvičení a bude předvádět jednotlivé cviky. V budoucnu bude možné propojení s Microsoft kinect. Díky této vazbě robot bude nejen vykonávat cviky podle předem sestaveného programu, ale dokáže také napodobovat cviky malého pacienta.

Praktický přínos: Zvýšení motivace ke cvičení, kontrola prováděných cviků. Zpětná vazba pro pacienta a lékaře.

4. Cvičíme s barevným páskem

Cíle projektu: Vytvořit elektronické zařízení složené z 32bitového procesoru, akcelerometru a RGB led diodového pásku, které bude sloužit pro cvičení pacientů s poruchou rovnováhy, jemné motoriky nebo s poruchou barvocitu. Zařízení bude schopné detekovat náklon pásku a vytvářet jednoduché hry pomocí rozsvícení více jak 60 barevných diod. Zároveň dokáže ukládat data pro pozdější vyhodnocení lékařem.

Praktický přínos: Díky tomuto zařízení bude možné zábavnou formou detekovat špatný barvocit pacienta, poruchy koncentrace a jemné motoriky. Obtížnost jednotlivých her bude možné plynule nastavovat dle možností pacienta. Díky zpětné vazbě a dodanému softwaru bude možné zjišťovat změny stavu od minulého cvičení.

5. Robotický xylofon

Cíle projektu: Vytvořit elektronický hudební nástroj pro děti se špatnou motorikou horních končetin. Pacienti pomocí dotykového displeje vyberou nebo zkomponují jednoduchou melodii a robotická ramena skladbu zahrají.

Praktický přínos: Zlepšení jemné motoriky horních končetin díky přesunu objektů (not) na dotykovém displeji. Spuštění skladby může být podmíněno splněním různých úkolů a inteligenčních kvízů. Radost ze hry na xylofon.

Plány do budoucna?

V poslední době se ze strany rodin postižených dětí zvýšila poptávka na mobilní aplikace, díky nimž by mohli jednoduše komunikovat s ošetřujícím lékařem a konzultovat další postup ohledně rehabilitace. Proto jsme se rozhodli rozšířit možnosti našich programů i na mobilní platformy: Microsoft Windows (WindowsPhone), Linux (Google Android), Apple (iOS).

Stále něco vymýšlíme, ale nejdůležitější je pro nás to, aby naše nápady pomáhaly těm, kteří to nejvíce potřebují.

nahoru