Soutěže a úspěchy žáků

Žáci školy se pravidelně účastní různých technických, programátorských, grafických, přírodovědných, jazykových či sportovních a jiných soutěží. Zde najdete výčet nejdůležitějších z nich. Po kliknutí na některou ze soutěží se můžete podívat na úspěchy našich žáků v minulých školních letech. V popisu soutěže také najdete jméno garanta, který sdělí bližší informace a zajišťuje přihlášky. K prohloubení potřebných dovedností je vhodné navštěvovat některý z kroužků. Své úspěchy mohou žáci později zúročit v  evropských projektech a získat různé certifikáty.

FVTP - Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji - AMAVET

Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Cílem soutěže je podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a  technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

Žáci pomocí posteru prezentují řešení vybraného problému. Poster by měl obsahovat popis problému, vlastní hypotézy, prostudované zdroje zabývající se zvolenou tématikou, postup zpracování projektu, dosažené výsledky a závěr (viz obrázek). Vytvoření posteru předchází sepsání těchto informací v tzv. abstraktu na jednu stranu A4. ). V hlavičce abstraktu se uvádí název projektu, jméno řešitele, název školy, jméno vedoucí práce a název organizace, kontaktní informace řešitele (telefon, e-mail) a vědní obor. Dále je popsán cíl projektu (50 slov), popis (100 slov), přínos (80 slov) a závěr (80 slov).

 • termíny: přihlášky - leden, okresní kolo - únor, krajské kolo - březen, z krajského kola postup do národní soutěže EXPO SCIENCE AMAVET
 • garant: Ing. Zdeněk Cach
 • webové stránky: www.fvtp.cz
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2013/14 Jakub Fibigar a Jan Škoda ze třetího ročníku se svou robotickou rehabilitační pomůckou získali zvláštní cenu děkana FEI Univerzity Pardubice a postoupili do národního finále. S nimi do finále postoupili Martin Lepeška a Antonín Češík ze čtvrtého ročníku, kteří za své projekty získali kromě postupu i cenu firmy eBrána s. r. o.
  • ve školním roce 2014/15 zaujali naši žáci svými soutěžními pracemi, Tomáš Hrbek se zesilovačem Bi-Amp, Vojtěch Vorba se zesilovačem s barevnou hudbou, tým ve složení Tomáš Berger, Nguyen Sy Nam a Václav Zmítko s robotem, Petr Rusňák, Kryštof Mrózek a Richard Bureš s počítačovým programem „Suplování do mobilních telefonů“
  • ve školním roce 2015/16 porotu svým projektem zaujali Václav Zmítko se Zesilovačem 2.1, Jan Kopic s Nabíječkou gelových akumulátorů, Lukáš Svoboda se Zařízením pro záznam telemetrických dat RC modelu a Jan Knotek s Modelem hasičského vozidla řízeného Arduinem.
  • ve školním roce 2015/16 do národního finále postoupil projekt třídička zeleniny Ondřeje Šrámka ze 4.B, která dokázala třídit podle barev. Velmi zdařilý byl zesilovač Tomáše Hrbka ze 4.A, který získal kromě postupu i zvláštní cenu Fakulty elektrotechniky Univerzity Pardubice.
nahoru

AMAVET Robo RAVE

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Inguiry Facilitation Inc. a dalšími spolupořadateli vyhlašuje týmovou robotickou soutěž Robo RAVE. Název soutěže vychází z anglického Robots Are Very Educational (volně přeloženo Roboti jsou velmi přínosní pro vzdělávání).

RoboRAVE International je největší robotická soutěž pořádaná od roku 2001 ve státě Nové Mexiko pro žáky ve věku od 9 – 18 let. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” přináší soutěž ve stylu sportů, která děti sbližuje s akademickými a praktickými pracovními dovednostmi 21. století zpřístupňováním světa vysokých technologií.

 • termíny: přihlášky v únoru, krajské kolo v březnu
 • garant: Ing. Zdeněk Cach
 • webové stránky: roborave.org, přihlášky - amavet.fvtp.cz
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2015/16 získaly naše týmy 2. místo (Tomáš Berger a Václav Zmítko), 3. místo (Antonín Kaplan, Radek Goláň a Michal Kašpar), 5. místo ( Jiří Novák, Ondřej Vacek a Daniel Suchý) a 8. místo ( Viktor Bohuněk, Milena Kliková a Jan Jaroš). Tým Faffr v obsazení Tomáš Berger a Václav Zmítko reprezentoval Českou republiku na mezinárodní soutěži v Novém Mexiku v USA, kde získal vynikající 3. místo v kategorii Hašení ohně v konkurenci 24 týmů z pěti zemí. Týmové soutěže Robo RAVE v Albuquerque, pořádané od roku 2001, se letos zúčastnilo 1800 soutěžících ve věku od 8 do 18 let s celkem 572 roboty.
  • ve školním roce 2017/18 získaly naše týmy 2. místo (Marek Musil, Vojtěch Tecl, Josef Pelc) ve světovém finále 4. místo (Martin Havlík, Matěj Kolář, Matyáš Kutík) a 5. místo (Vojtěch Švoma, Filip Kružík, Vojtěch Lexman) v národním finále.
nahoru

Robosoutěž

Soutěž je určena pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu. Týmy změří své síly při společné soutěži sestrojených robotů ve čtyřech samostatných předkolech.

 • termíny: přihlašování - září, předkola - listopad, finále - prosinec
 • garant: Jaroslav Bartel
 • webové stránky: www.robosoutez.cz
nahoru

Merkur perFEKT Challenge

Největší soutěž v  tvorbě z ocelové stavebnice Merkur pořádá Vysoké učení technické v Brně, více než dvě stovky studentů středních škol tam v  týmech tvoří výrobky podle zadání, ti nejlepší budou bez přijímacích zkoušek přijati na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)

 • termín: listopad
 • garant: Ing. Zdeněk Cach
 • webové stránky: www.merkurtoys.czwww.feec.vutbr.cz/merkur/
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2013/14 se soutěže zúčastnily dva týmy složené ze žáků 4. ročníku a jeden byl tvořen žáky třetích ročníků, zadání pro týmy ze čtvrtého ročníku byla: realizovat třídičku odpadů a pásové vozidlo sledující světlo. Tým, který měl za úkol zkonstruovat pásové vozidlo sledující světlo, se umístil na prvním místě ve své kategorii a postoupil do finálového kola.
  • ve školním roce 2015/16 naše týmy získaly 1. místo v kategorii Pásovec sledující světlo: Stanislav Svědiroh, Tomáš Berger, Jan Andrys, David Puchoň a 3. místo v kategorii Řízení robota "od oka": Jan Štancl, Tomáš Lorenc, Radim Štěpán, Václav Zmítko. Ve finále, jehož zadáním byl trojkolový bojový vůz sledující světlo na nepříteli a zneškodnění ho naražením, náš tým skončil na třetím místě.
nahoru

SOČ - Studentská odborná činnost

Prestižní soutěž určená pro talentované středoškoláky, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 • termín: duben
 • garant: Ing. Zdeněk Cach
 • webové stránky: www.soc.cz/o-soc
 • úspěchy školy
  • v roce 2014 získal Michal Stránský 1. místo s elektronkovým kytarovým zesilovačem a postoupil do celostátního kola v Plzni
  • ve zdravotnictví získali žáci Jakub Fibigar a Jan Škoda 2. místo s robotickou rehabilitační pomůckou
  • v roce 2015 naši žáci uspěli v oboru elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, Tomáš Hrbek získal 1. místo s Bi-Amp zesilovačem 2x 140W a postoupil do celostátního kola v Praze, Ondřej Šrámek získal s třídičkou zeleniny druhé místo
  • v roce 2016 se Jan Knotek umístil s prací "Aplikace Arduina pro ovládání vozidla" na 1. místě v krajském kole v oboru elektrotechnika, v celostátním kole byl desátý. Na druhém místě v krajském kole v oboru elektrotechnika byl Lukáš Svoboda s prací "Zařízení pro záznam letových dat RC modelu".
  • ve školním roce 2016/17 se na 5. místě v republikovém kole umístil Viktor Bohuněk s modelem D-RAM.
  • ve školním roce 2017/18 se na 6. místě v republikovém kole umístil Karel Čtvrtečka s multifunkčním displejem. Michal Kašpar a Adam Grygar se umístili na druhém a třetím místě v krajském kole s Dálkovým ovládáním audio zesilovače a projektem Raw Photos Edit.
nahoru

StreTech

Středoškolská technika – konference, kterou organizuje ČVUT v Praze ve spolupráci se středními školami. Jde o nesoutěžní setkání středoškolských studentů, kteří zde prezentují své práce.

nahoru

Jablotron - Cup

Soutěž odborných dovedností v oblasti zabezpečovací techniky, jejímž spolupořadatelem je firma Jablotron Alarms a. s. z Jablonce nad Nisou. Jablotron Cup je ukázkou spolupráce firmy se školami, studenty čekají soutěžní disciplíny - zapojování a programování zabezpečovací ústředny, test teoretických znalostí a poznávání prvků z oblasti elektronických zabezpečovacích systémů.

 • termín: říjen
 • garant: Ing. Jiří Huráň
 • webové stránky:
nahoru

Zelená myš OSTRAVA

Soutěže v odborných znalostech a dovednostech v zabezpečovacích systémech.

nahoru

GES-Cup ve Stodě

Celostátní soutěž odborných znalostí, soutěžící prokazují své znalosti a dovednosti ve 3 odvětvích, tj. ve znalostním testu ze 186 otázek, v testu poznávacím a v praktické části soutěže při sestavování elektronické stavebnice, které pro soutěž věnovala firma GES-ELECTRONICS, a.s. Plzeň, velkoobchodní i maloobchodní prodejce elektronických součástek, který již tradičně touto cestou podporuje mladé talenty v oboru elektro.

nahoru

Soutěž odborných dovedností

 • termíny: únor, březen
 • garant: Ing. Jiří Huráň
 • obory
  • Mechanik elektrotechnik
  • Elektrikář - silnoproud - zapojování stykačů, domovních instalací a výrobu regulovatelného zdroje a písemný test z teoretických znalostí
  • Elektrikář - slaboproud
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2014/15 obsadili Michal Miš 2. místo jednotlivců a Petr Bubák 4. místo, družstva ve složení M. Miš a P. Bubák obsadila 1. místo.
  • ve školním roce 2014/15 v soutěži družstev naši žáci obsadili šesté místo, v  jednotlivcích se Marek Macháček (3.EL) umístil na dvanáctém místě a Jan Kostelecký (3.EL) na šestnáctém místě.
  • ve školním roce 2015/16 se v soutěži družstev umístili naši žáci na 3. místě.
nahoru

České ručičky

Soutěž, která podporuje prestiž učňovských oborů elektro-slaboproud, účast v soutěži je podmíněná prvním nebo druhým místem v Soutěži odborných dovedností.

 • termín: duben
 • garant: Ing. Jiří Huráň
 • obor Elektrikář - slaboproud
 • webové stránky: www.ceskerucicky.org
nahoru

Enersol

Projekt vznikl před 10 lety na podporu vzdělávání v tématech šetrných energií se snahou podpořit proces vzdělávání učitelů a jejich žáků na středních školách ve spolupráci s průmyslem, stavebnictvím, dopravou a zemědělstvím. Do projektu se zapojuje v průměru 8 - 12 krajů. Jedná se o projekt s mezinárodní účastí - Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Polsko. Projekt má za cíl seznámit žáky s nejnovějšími poznatky v oblasti OZE, vyvrcholením jsou soutěže prací žáků ve třech kategoriích - Enersol a praxe, Enersol a inovace, Enersol a propagace.

Snahou je zapojit do projektu co nejvíce žáků z našeho regionu - SPŠE a VOŠ Pardubice je regionálním centrem projektu. Tvorba programů má nejen teoretický základ, ale především jde o spolupráci s praxí, žáci jednají s firmami a provozovateli jednotlivých technických zařízení, jako jsou vodní a větrné elektrárny, biostanice, dopravci a provozovatelé dopravy, třídí získané informace a navrhují řešení.

 • termíny: krajské a celostátní kolo v březnu
 • garant: Mgr. Jaroslav Procházka
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2015/16 postoupili do celostátního kola čtyři žáci naší školy (Martin Kendík, Michael Holmes, Ondřej Jelínek a Radim Žaloudek).
nahoru

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.

Soutěž je organizována pro všechny studenty středních škol v České republice věkové kategorie 15 až 20 let, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv.

 • termíny: První "osvětové" kolo září - říjen (elektronicky), Druhé "výběrové" kolo prosinec - leden (elektronicky), Třetí "finálové" kolo - duben (prezenčně)
 • garant: Ing. Miroslav Koucký
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2017/18 obsadil Ondřej Tesař 3. místo v finálovém republikovém kole.
nahoru

Bobřík informatiky

Soutěž z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů (logika, matematické základy informatiky) a digitální gramotnosti (informační technologie v každodenním životě, technické otázky, používání technologií apod.)

Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.

Před soutěží si lze vyplnit test nanečisto - testy minulých ročníků - www.ibobr.cz/test/archiv

 • termíny: online národní kolo – listopad, krajské kolo - únor
 • garant: Ing. Zdeněk Cach
 • kategorie
  • junior - 1. a 2. ročník SŠ
  • senior - 3. a 4. ročník SŠ
 • webové stránky: www.ibobr.cz
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2013/14 obsadil 1. místo Dominik Šíba
  • ve školním roce 2015/16 obsadil v krajském kole v kategorii Senior 6. místo Dominik Sulzer a 20. místo Lukáš Bělohlávek. V kategorii Junior získal v krajském kole 1. místo Michal Picek.
nahoru

Office Arena

Soutěž Office Arena dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office - Word, Excel, Powerpoint. Soutěžící odevzdají zformátovaný dokument, tabulku s výpočty a prezentaci na zadané téma.

Generálním partnerem soutěže je společnost Microsoft s.r.o. Soutěž je realizována ve spolupráci se Vzdělávacími centry Microsoft Partneři ve vzdělávání Česká republika a agenturou Royal Emma.

 • termíny: registrace do soutěže a školní kolo - leden/únor, krajské kolo - duben, celostátní kolo - květen
 • garant: Mgr. Ivan Panuška, Mgr. Čestmír Bárta
 • webové stránky: soutezarena.cz
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2015/16 získalo 6 žáků certifikát Microsoft Office Specialist
  • ve školním roce 2017/18 se na 2. místě v celorepublikovém kole umístil Ondřej Cach.
nahoru

Junior Internet

Soutěž ve webovém umění, studenti soutěží v kategoriích Junior Web, Junior Design, Junior Text a speciální ceny Nadace Vodafone a Junior Erb, novinkou je pak kategorie Junior Mobile. Junior Internet je především šance pro mladé internetové nadšence prezentovat své dílo na veřejnosti. Projekt Junior Internet je určen pro mladé lidi do 20 let (včetně) a dnes funguje ve 4 zemích Evropy – České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku.

Za dobu své existence se jej zúčastnilo přes 5600 mladých lidí, z nichž mnozí se posléze prosadili v podnikání či získali respekt mezi odbornou komunitou. Zmiňme vítězné projekty minulých let, které jsou dnes poměrně dobře známé: SuperHosting, RedBoss, TV Sedr, Mikroblogy či Školní sešit.Vítězové národních kol se poté sjedou na mezinárodním symposiu, kde prezentují své výsledky návštěvníkům ze všech 4 zemí.

Žáci do soutěže přihlásí své webové stránky a pro soutěž si připraví prezentaci webu.

 • termíny: přihlášky - září, prezentace postupujících webů - prosinec
 • místo konání: přihlášky - online, prezentace - Praha
 • garant: RNDr. Jana Reslová
 • webové stránky: www.juniorinternet.cz
 • hodnotí se: obsah, nápad, návštěvnost, využití, grafické zpracování, technické zpracování - náročnost, funkčnost, přehlednost, moderní technologie
 • kategorie
  • Junior Web - libovolné webové stránky - hodnotí se originalita a nápad, technické provedení, design, responzivita, návštěvnost, bezpečnost
  • Junior Design - atypický web, aplikace, plakáty - hodnotí se originalita a nápad, grafické provedení, rozsah, responzivita, grid, baseline
  • Junior Content - obsahově bohatý blog, youtube kanál, facebook - hodnotí se originalita a nápad, propracovanost, periodicita, vizuální provedení, interakce fanoušků
  • Junior Jedi - mobilní aplikace, software, roboty plus vše z předchozích kategorií - internetové hlasování
 • úspěchy školy
  • v roce 2013 z celkového počtu 334 přihlášených účastníků se v kategorii Junior Erb umístil na 2. místě Daniel Smejkal (3.C) s návrhem stránek města Pardubic a na 3. místě Patrik Bednář (3.D) s návrhem stránek města Poličky
nahoru

Soutěž PRO-WAS

Soutěž pro žáky do 19 let (včetně) okresů Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy.

Žáci programují nebo vytvářejí webové stránky dle zadaných úkolů.

 • termíny: okresní kolo - březen, krajské kolo - duben, celostátní kolo - červen
 • místo konání: okresní a krajské kolo - SPŠE a VOŠ Pardubice, celostátní kolo - Hradec Králové
 • garant: RNDr. Jana Reslová
 • kategorie
  • programování (libovolný programovací jazyk - lze použít vlastní notebook)
  • webové aplikace (html, css, javascript, php - jen jedna úloha - mohou se přihlásit i žáci bez znalosti php)
  • aplikační software (Word, Excel - pouze pro ZŠ)
 • webové stránky: soutez.spse.cz/PRO-WAS
 • úspěchy školy
  • v roce 2013/14 se v krajském kole na 2. místě ve webových aplikacích umístil Patrik Bednář, na 3. místě Petr Rusiňák, v programování mládeže se na 2. místě umístil Martin Quarda
  • v roce 2014/15 se v krajském kole umístil na 3. místě ve webových aplikacích Jan Škoda
  • v roce 2015/16 se v krajském kole v kategorii webové aplikace umístil na 1. místě Tomáš Rokos, na 3. místě Radek Petrovický, v kategorii programování získal Jan Soukup 3. místo. V nově vyhlášené kategorii programování mikročipů získali všichni naši žáci plný počet bodů (Jan Andys, Jan Štancl, Tomáš Lorenc, Karel Čtvrtečka, Tomáš Berger a Stanislav Svědiroh). V ústředním kole získal Tomáš Rokos v kategorii webové aplikace 10. místo a Karel Čtvrtečka 8. místo v kategorii programování mikročipů.
  • v roce 2016/17 se v krajském kole v kategorii webové aplikace umístil na 2. místě Martin Skalický a na 3. místě Jakub Tajstra, v kategorii programování se na 2. místě umístil Ondřej Cach, a v kategorii programování mikročipů se na 1. místě umístil Karel Čtvrtečka, na 2. místě Michal Kašpar, na 3. místě Jan Průšek a na 4. místě Martin Eliáš.
  • v roce 2017/18 se v krajském kole v kategorii webové aplikace umístil na 1. místě Vojtěch Morávek, na 5. místě Petr Schmidt, v kategorii Programování v krajském kole se na 5. místě umístil Radek Goláň. V ústředním kole se v kategorii web na 18. místě umístil Martin Skalický a v kategorii programování se na 8. místě umístil Vojtěch Nesvačil, na 10. místě se umístil Ondřej Cach a na 20. místě se umístil Radek Kemr.
nahoru

Soutěž PilsProg

PilsProg je soutěž v programování pro studenty středních škol. Cílem soutěžících je vytvoření programů se správnými řešeními co největšího počtu zadaných úloh v co nejkratším čase.

Organizátorem soutěže je katedra informatiky a výpočetní techniky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (KIV FAV ZČU).

 • termíny: kvalifikační on-line kolo – leden/únor, finále - duben
 • místo konání: finále - Plzeň
 • garant: Ing. Petr Fišar
 • ceny finálového kola
  1. místo - 10 000 Kč
  2. místo - 9 000 Kč
  3. místo - 8 000 Kč
 • webové stránky: pilsprog.fav.zcu.cz
nahoru

„Cesty odpadu“

Fotografická soutěž pořádaná ekocentrem Paleta pro žáky základních a středních škol Pardubického kraje

Úkolem je vytvořit fotopříběh sledující cestu odpadu od nákupu, přes odvoz odpadu až k recyklaci. Nejvýše 4 listy A4 na šířku, maximálně 8 fotografií na jedné straně. Text umístěn pod fotografií nebo v „bublině”.

 • termín: březen
 • garant: Mgr. René Dus
 • webové stránky: cesty-odpadu.paleta.cz
 • úspěchy školy
  • v roce 2014/15 v kategorii střední školy obsadili žáci Tomáš Portl a Jiří Bartušek 1. místo.
  • v roce 2015/16 obsadil tým našich žáků ve složení Jiří Bartušek (1.F) a Tomáš Portl (1.G) vynikající 1. místo v kategorii středních škol a 2. místo v celkovém hodnocení.
nahoru

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Největší výtvarná soutěž v Pardubickém kraji, odborná porota vybírá z téměř patnácti set soutěžících, kteří se pokoušejí výtvarně ztvárnit kontrast mezi zdravou a nemocnou přírodou.

 • termín: zaslání prací - listopad, hodnocení - únor
 • garant: Mgr. Hana Sobotková, Ing. Petr Fišar
 • webové stránky: pomahameprirode.cz
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2014/15 do finále středních škol postoupilo deset nejlepších, mezi nimiž měla naše škola velké zastoupení, byly vybrány práce šesti našich žáků – Petry Kropáčkové (1.G), Anny Dvořáčkové (1.G), Tomáše Portla (1.G), Martina Bartoše (1.G), Davida Odvárky (2.D) a Kamila Vavřičky (2.E)
  • ve školním roce 2015/16 zvítězila v kategorii střední škola Jana Vacková (1.F) a mezi deset nejlepších prací vybraných porotou se dostala i Kateřina Včelišová z téže třídy. Do Top 15 se na základě hodnocení veřejností dostaly kromě nich také práce Vojtěcha Nekvapila, Lucie Tesařové, Natálie Matouškové a Aleše Snětiny.
  • ve školním roce 2015/16 z 1560 výtvarných prací udělila porota 1. místo v kategorii střední škola práci Jany Vackové z 1.F. Kateřina Včelišová z téže třídy se umístila se svou výtvarnou prací mezi prvními deseti, které v této kategorii vybrala porota. TOP 15 - mezi nejlepších 15 prací veřejného hodnocení na internetu se dostalo celkem 5 žáků a žákyň naší školy: Vojtěch Nekvapil, Lucie Tesařová, Natálie Matoušková, Kateřina Včelišová a Jana Vacková.
nahoru

Internetová matematická olympiáda

Soutěž pořádá Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 • termín: podzim
 • garant: Mgr. Alena Kvasničková
 • webové stránky: matholymp.fme.vutbr.cz
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2014/15 se v kategorii P umístil na prvním místě Antoním Češík a účastnil se celostátního kola.
  • ve školním roce 2015/16 se žáci Novotný, Fridrich, Nožička, Hůlek, Násada, Bednář, Grygar umístili na 87. místě
nahoru

Klokan

Mezinárodní matematická soutěž. Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení, úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti.

 • termín: březen
 • garant: Mgr. Alena Kvasničková
 • webové stránky: www.matematickyklokan.net
 • úspěchy školy
  • v roce 2014/15 obsadil Adam Hanka v okresním kole v kategorii Junior 4. místo
  • v roce 2015/16 se v kategorii Junior na 1. místě umístil Jan Novák z 1.ME, na 2. místě Adam Grygar z 2.F a na 3. místě Lukáš Věříš z 2.B. V kategorii Student obsadili 1. místo Jan Štancl z 3.B, 2. místo Martin Kendík z 4.C a o 3. místo se podělili Jan Fridrich a Jiří Novotný, oba z 3.B.
nahoru

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, ISŠ, SOU

Soutěž vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu školy.

Školní kolo probíhá na jednotlivých školách, zadání soutěžních prací tvoří vyučující těchto škol a soutěžní práce také opravují. Ze školních kol jsou vybíráni soutěžící do kola celostátního.

Celostátní kolo probíhá na vybraných soutěžních střediscích, z každé školy lze přihlásit nejvýše tři soutěžící do kategorie I., II., III. - nematuritních oborů a nejvýše dva soutěžící do kategorie IV., V., VI. VII. - maturitních oborů.

Zadání a opravu soutěžních prací v jednotlivých kategoriích zajišťují autoři příkladů, kteří sestavují také pořadí v jednotlivých kategoriích.

 • termín: duben
 • garant: Mgr. Alena Kvasničková
 • webové stránky: www.oavm.cz/cms/
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2015/16 se v kategorii II umístil na 3. místě Vilém Tříska, v kategorii III na 3. místě Lukáš Hampl, v kategorii IV jsme získali 28. místo, v kategorii V 48. místo, v kategorii VII 35. a 67. místo.
nahoru

Regionální matematická soutěž Ústí nad Orlicí

Soutěž pro žáky středních odborných škol, středních odborných učilišť a středních integrovaných škol.

 • termín: jaro
 • garant: Mgr. Alena Kvasničková
 • úspěchy školy
  • v roce 2013/14 se v kategorii N1 umístil na 3. místě Marcel Slejška, v kategorii S3 na 2.místě Libor Plíšek, v kategorii U3 na 3.míste Radek Czongár, v kategorii S4 na 2. místě Michal Urválek
  • v roce 2014/15 se v kategorii S3 umístil na 2. místě Jan Levínský, v kategorii S4 Jan Hroch, v kategorii U1 na 2.místě Antonín Čihák, v kategorii N2 na 1.místě Marcel Slejška
  • v roce 2015/16 v kategorii N1 nástavbového studia získal 1. místo Aleš Frídl, v kategorii N2 zvítězil Marcel Slejška. V učebních oborech se nejlépe umístil Josef Beránek, v kategorii U1 skončil na 10. místě. V kategorii S1 se na 10. místě umístil Pavel Junek, v kategorii S2 skončil na velmi pěkném 2. místě Petr Sádovský. V kategorii S3 zvítězil Martin Pilný. V kategorii S4 obsadil 11. místo David Matura.
nahoru

Fyzikální olympiáda

 • termín: duben
 • garant: Mgr. Michal Michalec
 • webové stránky: fyzikalniolympiada.cz
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2014/15 se v kategorii D na 4. místě umístil Josef Jurica
  • ve školním roce 2015/16 v kategorii C obsadil 9. místo Josef Jurica a stal se úspěšným řešitelem. V kategorii D se umístil na 11. místě Jakub Štěrovský a je také úspěšným řešitelem.
nahoru

Chemická olympiáda

 • termín: kategorie C - březen, kategorie B - duben
 • garant: Mgr. Robert Venzara
 • webové stránky: web.natur.cuni.cz/cho/
 • úspěchy školy
  • v kategorii 2. ročníků se ve školním roce 2014/15 na 2.místě umístil Tomáš Berger
nahoru

Finanční gramotnost

Soutěž vyhlašuje od roku 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, cílem soutěže je naučit finanční gramotnost jako prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení a studenty finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život.

 • termíny: krajské kolo v únoru, celostátní v dubnu
 • garant: Ing. Jana Čepčářová
 • úspěchy školy
  • v roce 2013/14 se naši žáci probojovali do okresního kola
  • v letošním školním roce 2015/16 Radek Holý 3.D, Jan Žídek 3.D, Jan Soukup 3.D postoupili do okresního kola
nahoru

Pojďme si pomáhat

Cílem této soutěže je vymyslet, navrhnout, zrealizovat a veřejně prezentovat své vlastní nápady a výrobky, které pomohou usnadnit život ostatním lidem. Tato soutěž je pořádána za podpory Evropského parlamentu, Hamzovy léčebny Košumberk a Nadačního fondu Kooperativa.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotliví žáci nebo dvou až tříčlenné týmy středních škol.

Motto - Charles Dickens: „Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.

 • termíny: vyplnění on-line přihlášky a stručného popisu projektu - listopad až prosinec, výběr postupujících projektů - únor, realizace projektů - únor až květen, ocenění projektů - červen
 • přihláška: on-line formulář 
 • ceny: výherci se mohou těšit na krásné ceny, které věnují nadace Kooperativa, Evropský parlament a další sponzoři
 • kategorie:
  • nejlepší projekt v oboru Informační technologie
  • nejlepší projekt v oboru Elektrotechnika
  • nejlepší projekt v oboru Strojírenství
  • nejlepší projekt v oboru Sociální práce
  • nejlepší projekt v oboru Zdravotnictví
 • další informace: dlouhodobá spolupráce s Hamzovou léčebnou Kušumberk 
 • realizované projekty: dětská zábavná rehabilitace 
 • garant: Ing. Miroslav Jirka

Záštitu nad soutěží převzali:

 • europoslanec Mgr. Tomáš Zdechovský
 • náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová
 • ředitelka Nadace pojišťovny Kooperativa Mgr. Petra Vaňoučková
 • ředitel Hamzovy léčebny Košumberk MUDr. Václav Volejník ,CSc.
 • ředitel SPŠE a VOŠ Pardubice Ing. Ladislav Štěpánek
nahoru

Olympiáda v českém jazyce

Garantem soutěže je Národní institut dětí a mládeže MŠMT, olympiáda probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá postupová škola mají vždy 2 části - jazykovou (mluvnickou), kde soutěžící plní zadané úkoly, a slohovou, kde se píše slohová práce na zadané téma v rozsahu cca 30 řádek.

 • termín: prosinec
 • garant: obory M - Mgr. Lea Bednaříková, obory L a H - Mgr. Vladimíra Hanáková
 • úspěchy školy
  • v roce 2013/2014 do okresního kola postoupila z 1. místa žákyně Esterová (v OK 11.) a z 2. místa žák Leinweber (v OK 13.)
  • v roce 2014/15 do okresního kola postoupila z 1. místa žákyně Monika Kopřivová (v OK 8.)
nahoru

Olympiáda v anglickém jazyce

Soutěž prověřuje poslechové i konverzační dovednosti žáků, schopnost rychle reagovat a vyjádřit se k danému tématu.

 • termín: podzim
 • garant: Mgr. Andrea Pospíšilová
 • úspěchy školy
  • v roce 2013/14 vítězové Miroslav Heřmánek a Martin Mikan dobře reprezentovali naši školu v okresním kole
  • v roce 2014/15 se vítězem stal Tomáš Zahradník z 1.F, jen o bod za ním zůstala žákyně 3.E Klára Konečná, ta následně reprezentovala naši školu v okresním kole, kde získala cenné 7. místo
  • v roce 2015/16 získal v okresním kole Jan Jaroš (3.D) 10. místo a Tomáš Rokos (3.C) 12. místo.
nahoru

„O bílého havrana E. A. Poea“, „E. A. Poe’s Raven“ a  „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“

Soutěž organizovaná SPŠE a VOŠ Pardubice pod záštitou Britského centra, JUKONu, Shromáždění Němců a Evropského spolkového domu v recitaci a zpěvu v anglickém a německém jazyce. Soutěžící jsou hlavně gymnazisté a žáci ZUŠ z Pardubického, Hradeckého, Libereckého kraje a kraje Vysočina, ve věkové kategorii do 15 let pak žáci ZUŠ nebo nižších ročníků gymnázií. Naše škola bývá většinou jediná s podobným zaměřením, jejíž žáci soutěží.

 • termín: březen
 • garant: Mgr. Marie Albrechtová
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2014/15 Ladislav Beneš ze 4.B zvítězil se svou partnerkou Anežkou Jiskrovou v kategorii „Zpěv skupiny nad 15 let“, Patrik Zahradník a Tomáš Zahradník z 1.F skončili druzí v kategorii „Krátký dramatický výstup nad 15 let“
  • ve školním roce 2015/16 Radek Goláň z 1.A zvítězil v kategorii „Recitace sólo v AJ nad 15 let“, David Beránek z 1.B zvítězil v kategorii „Recitace sólo v NJ nad 15 let“. Lukáš Beránek, Patrik Chlanda, Petr Novák a Martin Poledno obsadili 2. místo v kategorii „Krátký dramatický výstup v AJ nad 15 let“
nahoru

Olympiáda dětí a mládeže regionu Pardubice

Olympiáda se skládá ze soutěží v 12 různých sportech, mezi disciplíny patří basketbal, přespolní běh, fotbal, plavání, stolní tenis, volejbal, atletika, orientační běh, šachy, hokejbal, nohejbal a florbal. V případě vítězství žáci postupují do krajského kola této soutěže.

 • termín: soutěž se koná v průběhu celého roku
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
 • webové stránky: www.sport-pardubice.cz
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2014/15 naše škola celkově zvítězila, letošní vítězství je již jedenácté za posledních 14 let
  • ve školním roce 2015/16 získala naše škola 2. místo
nahoru

Březinův poháru v atletice

Vysoce prestižní a tradiční atletické soutěž pardubických středoškoláků.

 • termín: soutěž se koná v průběhu celého roku
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2013/14 družstvo naší školy zvítězilo
  • ve školním roce 2014/15 jsme v kategoriích H1 i H2 zvítězili a v 50. ročníku poháru potvrdili své výborné výkony v lehké atletice
nahoru

CORNY CUP

Středoškolský atletický pohár, jehož patronkou je olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková.

 • termín: září
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2015/16 jsme obsadili 3. místo s minimální ztrátou 60 bodů na vítěze
nahoru

Pohár Josefa Masopusta ve fotbalu

Okresní olympiáda mládeže ve fotbalu.

 • termín: duben
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2014/15 obhájili naši fotbaloví reprezentanti 2. místo v kraji za vicemistrem ČR a fotbalovou speciálkou Bohemia Chrudim.
  • ve školním roce 2015/16 jsme získali 2. místo
nahoru

Středoškolská futsalová liga ČR

 • termín: listopad
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2013/14 obsadila naše škola 1. místo - postup na KF
  • ve školním roce 2015/16 obsadila naše škola 3. místo
nahoru

Silový čtyřboj

Sportovní klání ve shybech, trojskoku, benči a ve svisech vznesmo na hrazdě.

 • termín: únor
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2015/16 obsadila naše škola 3. místo v krajském finále
nahoru

Beach volejbal

 • termín: květen
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2015/16 jsme získali 3. místo v krajském finále
nahoru

Šachy

 • termín: únor
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
 • úspěchy školy
  • ve školním roce 2013/14 obsadili šachisté Tomáš Ptáčník, Jan Žídek, Jakub Jakoubek, Aleš Novotný a Jan Hejzlar v krajském finále středních škol v šachu 3. místo
nahoru

Školní sportovní soutěže

 • Vánoční volejbal o pohár ředitele školy: prosinec
 • Školní turnaj v malé kopané: červen
 • garant: Mgr. Michal Kutálek
nahoru