Střední škola

Na úvodní stránce najdete přehled všech základních informací, které by vás mohly zajímat, důležité termíny a dokumenty. Zde najdete popis, video i fotografie školy, učeben a dění ve škole, které vám mohou pomoci odpovědět na otázku Proč studovat u nás. Podívejte se také na další stránku, kdy se konají a co uvidíte na dnech otevřených dveří. Na dalších stránkách najdete seznam a popis studijních oborů, podmínky přijetíubytování.

SPŠE a VOŠ Pardubice

Historie a současnost školy, fotografie budovy

Škola

Vybavení učeben

Počítačové a odborné učebny, fotografie zařízení

Učebny

Proč studovat u nás

Školní a mimoškolní aktivity pro řáky

Desatero

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice poskytuje již 70 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oblastech slaboproudé elektrotechniky a informačních technologií. Od založení v roce 1951 škola vychovala již téměř 10 tisíc maturantů, z nichž většina díky kvalitnímu studiu pod vedením kvalifikovaného týmu pedagogů ve velice dobře vybavených učebnách úspěšně pokračovala ve studiu na technických vysokých školách. Škola je umístěna přímo v centru Pardubic a řadí se mezi školy s nejkvalitnějším vybavením v oblasti informačních technologií. Ve státní části maturitní zkoušky patří žáci školy k nejúspěšnějším mezi odbornými školami v celé České republice.

1. září 2013 došlo ke splynutí školy se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a Středním odborným učilištěm, Do Nového 1131, Pardubice. Tato část nově vzniklé školy se vyznačuje nabídkou elektrotechnického vzdělání s výraznou podporou praktické oblasti výuky. V areálu školy Do Nového se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky svému praktickému zaměření je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Budova školy Karla IV. 13 a Do Nového 1131

Hlavní vhod Karla IV. 13
Budova školy
Budova ICT Karla IV. 13
Budova školy
Budova ICT Karla IV. 13
Budova školy
Hřiště Karla IV. 13
Budova školy
Hřiště Karla IV. 13
Budova školy
Budova školy Do Nového 1131
Budova školy

Kde nás najdete - mapa  

Adresa a kontakty  

Studijní obory  

Díky splynutí obou škol došlo k vytvoření největší střední školy v Pardubickém kraji, která zajišťuje celou šíři elektrotechnického vzdělání na středoškolské úrovni, od čistě čtyřletých studijních oborů zakončených maturitou (obory M) přes praktičtěji zaměřené čtyřleté obory s menším podílem teoretické výuky zakončené maturitní zkouškou (obory L) až po tříleté učební obory (obory H). Pro všechny obory disponuje škola kvalitními pedagogy i mistry odborného výcviku a svoji vzdělávací nabídkou dovoluje každému uchazeči o studium zvolit si elektrotechnický obor s vhodným rozsahem teoretické a praktické složky vzdělání.

Další školní videa na kanálu Youtube 

nahoru

Učebny

Učebny Do Nového 1131

Učebna audio-video, kinosál a výpočetní technika:

Laboratoř elektrotechnických měření, silnoproudá laboratoř a odborná učebna:

nahoru

Proč studovat u nás

 • Budoucnost
  Absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi a úspěšně studují na VŠ.
 • Kvalita
  Výuku zajišťují fundovaní učitelé s bohatou odbornou praxí.
  Škola patří k nejlépe technicky vybaveným školám v Pradubickém kraji.
 • Stabilita
  Škola je ekonomicky stabilní a všechny obory mají pevnou pozici.
 • Úspěšnost
  Žáci získávají ocenění v technických, sportovních i jiných soutěžích.
  Ukázky prací našich žáků  
 • Cestování
  Organizujeme poznávací zájezdy do zahraničí, lyžařské i sportovní kurzy.
 • Praxe
  Součástí studia jsou exkurze, praktická výuka a praxe ve firmách.
  V rámci programu Erasmus+ pořádáme zahraniční odborné praxe.
 • Projekty
  Škola se zapojuje do mnoha krajských i evropských projektů.
 • Zájmové kroužky
  Ve škole pracuje řada zájmových kroužků, v nichž si žáci rozšíří své vědomosti nebo získají zkušenosti z jiných oborů.
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
Žáci
nahoru