Vyšší odborná škola

Na této stránce najdete informace o studiu na vyšší odborné škole. Na úvodní stránce najdete nejbližší události a oznámení, důležité termínydokumenty ke stažení. Na dalších stránkách najdete informace o dnech otevřených dveří, studijních oborech, podmínkách přijetímožnostech ubytování.

Vyšší odborné studium na SPŠE a VOŠ Pardubice

Ke studiu na vyšší odborné škole mohou být přijati studenti, kteří absolvovali střední školu a úspěšně složili maturitní zkoušku.

Studium je zakončeno absolutoriem a absolventi jsou oprávněni užívat titul diplomovaný specialista (DiS).

Absolventi vyššího odborného studia jsou díky dlouhodobé odborné praxi již v průběhu studia schopni téměř okamžitého zapracování v zaměstnání. Zahraniční zkušenosti rovněž hovoří o nižší míře nezaměstnanosti absolventů vyšších odborných škol ve srovnání s absolventy univerzitního studia.

Vyšší odborná škola

Vyšší odborné studium bylo na naší škole zahájeno v roce 1992 a nyní výuka probíhá ve 2 vzdělávacích programech, sociální práce a výpočetní technika. V současné době studuje ve dvou oborech vyššího odborného studia téměř 100 studentů. Od školního roku 2024/2025 na obor Výpočetní technika již nebudou přijímáni uchazeči.

Škola je školou státní a patří mezi zakládající členy Sdružení škol vyššího studia.

Škola je akreditována jako středisko pro získání ECDL certifikátu a lokální CISCO akademie. Výuku v moderních učebnách vybavených nezbytným technickým zázemím provádějí speciálně vyškolení pedagogové a studenti školy mohou během studia získat uvedené certifikáty.

Finanční příspěvek

V souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se na vyšších odborných školách vybírá školné, které činí pro oba otevírané vzdělávací programy na naší škole 3 000 Kč ročně. Školné je hrazeno přímou platbou ve dvou splátkách.

Organizace studia

Studium obou vzdělávacích programů splňuje kritéria kladená na moderně koncipované studijní programy vysokých i vyšších odborných škol; programy jsou řešeny jako modulární s kreditním systémem hodnocení a jsou postupně akreditovány.

Výuka je organizována stejně jako na vysokých školách formou přednášek, cvičení a seminářů. Při všech druzích výuky musí student vykázat účast aspoň 85 %. Jednotlivé moduly se uzavírají hodnocením zápočet, klasifikovaný zápočet nebo zkouškou. Zkouškové období trvá 4 týdny.

Ve vzdělávacím programu sociální práce v prvních dvou ročnících získává student základní znalosti a dovednosti, které si prohlubuje a rozšiřuje formou průběžné i souvislé praxe. Místem konání praxe jsou organizace příslušného zaměření především v místním regionu. Student si zajišťuje odbornou praxi individuálně a uzavírá se k ní smlouva, pokud škola uzná, že program a náplň odpovídají odborným požadavkům. Ve 3. ročníku student dotváří studiem volitelných předmětů svůj odborný profil a připravuje absolventskou práci.

Ukončení studia

Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a z obhajoby absolventské práce. Absolventská práce je založena na řešení reálného problému v instituci, v níž student v průběhu studia absolvoval odbornou praxi. Termín zadání této práce je podmíněn úspěšným uzavřením pátého studijního období. Při závěrečné zkoušce musí student prokázat na patřičné úrovni znalosti ze všech profilujících oblastí.