Zájmové kroužky

Žáci se mohou přihlásit do některého z uvedených kroužků a prohloubit tak své znalosti a získat nové dovednosti, které pak mohou uplatnit v různých soutěžích, evropských projektech. Kroužky obvykle probíhají ve středu odpoledne a jsou bezplatné. Popis činnosti a jméno vedoucího kroužku, který sdělí bližší informace, je uveden níže.

3D tiskárna

Kroužek vede Ing. Zdeněk Cach a Ing. Milan Černoch.

Cílem kroužku je seznámení s technologií 3D tisku, s konstrukcí a stavbou 3D tiskárny, případně získání znalostí modelování 3D objektů.

Žáci si platí materiál na stavbu 3D tiskárny ze svých finančních prostředků.

nahoru

Arduino a 3D tisk

Kroužek vede Jan Štech.

Kroužek je pro každého, kdo se chce naučit vytvářet vlastní modely pro 3D tisk, práci s tiskárnou a programování Arduina.

nahoru

Arduino a manipulátory DOBOT Magician

Kroužek vede Ing. Jan Knotek.

Kroužek bude zaměřen na práci s vývojovým kitem Arduino. Naučíte se pracovat s různými komponenty (např. s LEDkami, tlačítky, senzory, motory, displeji apod.), připojovat je k Arduinu a samotné Arduino programovat. Postupem času budete schopni realizovat i složitější projekty. Kroužek může svojí náplní pomoci žákům, kteří uvažují o tvorbě maturitního projektu (nejen) s Arduinem. Část kroužku (dle zájmu) bude také věnována práci s robotickými manipulátory Dobot Magician. Naučíte se ovládat robotické rameno, vyzkoušíte práci s dopravním pásem, kamerou, rozpoznáváním předmětů robotem apod. Poměr Arduino/Dobot Magician upravíme dle zájmu. Předpoklad je takový, že větší část kroužku bude věnována Arduinu, menší pak manipulátorům Dobot Magician. Případně upravíme dle zájmu a preferencí zúčastněných žáků.

nahoru

Kroužek programování CNC strojů a strojního obrábění

Kroužek vede pan Miloš Stratílek.

Cílem kroužku je seznámit žáky se základy strojního obrábění, programování CNC strojů a prací na 3D tiskárně. Kroužek navazuje na výuku OV, žáci pracují samostatně na klasických i CNC strojích a se softwarem FC 16 CNC  podle pokynů lektora. Naučí se i základní dovednosti na 3D tiskárně. Kroužek probíhá ve dvaceti lekcích vždy po třech hodinách. Výstupem většiny lekcí je vlastní výrobek žáka.

nahoru

Základy měření a regulace (MaR)

Kroužek vede pan Zbyněk Trojan.

Osvojení si základních matematických a fyzikálních principů používaných v MaR a jejich praktická aplikace. Automatizace procesů v MaR. Možnosti spojování a řízení jednotlivcích prvků TZB hlavně HVAC do nadřazeného systému. Programování řídícího systému ve FUPLA. Tvorba grafické nástavby (SCADA). Možnosti automatizace bez PLC. Komunikace periférii I/O (RS232, RS485, Modbus, M-bus,..) Nevíš co ty zkratky znamenaní a máš chuť to zjistit? Nebo naopak moc dobře víš co to znamená a chceš vědět víc? Na tomto kroužku si srozumitelnou formou vysvětlíme co k čemu je a hlavně kde a proč se to požívá. Příklady budou vycházet z věcí které každodenně používáme, ale začneme je vnímat až když přestanou fungovat. Jako například sytém ústředního topení, vzduchotechniky, klimatizace, ...

nahoru

Radiokonstrukční činnost - školní radioklub OK1OBR

Kroužek vede Pavel Novák, Mgr. Ivan Panuška.

Možnost radiokonstrukční činnosti, opravy a úpravy radikomunikačních zařízení, ukázka radioamatérského provozu, radioamatérské expedice, ukázky komunikačních prostředků.

nahoru

Kroužek elektrotechniky

Kroužek vede pan Martin Zahálka.

Noví účastníci se během školního roku seznámí se zapojováním jednoduchých obvodů, naučí se základní výpočty parametrů a měření.

nahoru

Arduino a robotika (se zaměřením na soutěže RoboRawe a CanSat)

Kroužek vede Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Vladimír Kašpar.

Studenti se naučí základní práci s Arduinem a kroužek bude dále směřovat k přípravě na soutěže, např. RoboRawe.

nahoru

PC–hry

Kroužek vede Ing. Petr Fišar.

Cílem kroužku je rozvinout programovací techniky v jazyce Java, využít rozšíření Javy pro OpenGL a OpenAL, vytvořit dovednosti v rámci práce s 3D grafikou, v optimálním nasazení pro vývoj her na volně dostupném a nekomerčním software.

Programování je vykonáváno v IDE NetBeans. V rámci Javy je využíváno několik motorů k tvorbě her, a to především: Slick2D s MarteEnginem a hlavně pak JPCT (včetně JPCT-AE pro tvorbu aplikací pro mobilní zařízení s Androidem).

Grafika je orientována na vlastní návrh v 2D-programech: MyPaint, Pixia, RealDraw.Ve 3D-programech je nejvíce využíván program Anim8or pro vytváření modelů objektů a jejich animací.

Během prvního roku je dokončena 2D-arkádová hra. Ve druhém roce je výstupem arkádová hra ve 3D.

nahoru

Mobilní Android aplikace v jazyce Kotlin

Kroužek vede Ing. Zdeněk Šilar Ph.D.

Žáci získají potřebné znalosti jazyka Kotlin (podobný Javě, ale modernější a efektivnější) pomocí cvičných příkladů ve vývojovém prostředí IntelliJ IDEA nebo na webu. Získané znalosti pak využijí při tvorbě nativních mobilních aplikací pro OS Android v prostředí Android Studio.

nahoru

Projektování SW

Kroužek vede Ing. Libor Bajer.

Náplní kroužku je celkový proces vývoje softwaru od analýzy řešení přes samotné programování a otestování, ale třeba i koordinace práce v týmu a sledování postupu a vedení týmu. Představa je vytvoření většího projektu v rámci týmu a nastavení procesů a postupů podobně, jako tomu bývá ve firmách.

nahoru

3D ve webových technologiích

Kroužek vede Ing. Zbyněk Kopecký.

Žáci získají potřebné znalosti o implementaci 3D ve webových technologiích pomocí cvičných příkladů s využitím HTML5, CSS a JavaScriptu od jednoduchého projektu až po pokročilejší herní projekty. Získané znalosti pak využijí při tvorbě vlastních webových stránek a webových her ve 3D.

nahoru

Dungeons & Dragons RPG

Kroužek vede Mgr. Pavel Hradský.

Dobrodružství ve vlastním světě na systému nejhranější RPG hry na hrdiny Dungeons & Dragons. Chceš zapomenout na vše kolem a být na chvíli někdo jiný? Chceš zažít fantasy na vlastní kůži? Chceš zkusit RPG, kde je možné skutečně vše? Tak pádluj na kroužek :-)

nahoru

Vodáctví a lyžařské sporty

Kroužek vede Mgr. Vladimír Hron.

Klub vodáků KVSPŠE byl založen v roce 1995 a navázal na pětadvacetiletou tradici vodáckého kroužku na škole. Po krátké epizodě závodní činnosti – MČR v raftingu, Evropský pohár v raftingu, se klub věnuje spíše expedičním vodáckým zájezdům. Členové klubu uskutečnili v průběhu 21 let zájezdy do Norska – 5x, Francie – 4x, Švýcarska – 3x, Turecka – 4x, Řecka, Španělska, Albánie, Finska a Gruzie. Klub každoročně pořádá 10 denní zájezd do Slovinska a Rakouska a spolupodílí se na organizaci sportovního kurzu studentů 2. ročníku. Nejenom rafty, ale i nafukovací dvoumístné čluny jsou v permanenci – zejména při vypouštění přehrad a vodáckých hrátkách na řekách jako Kamenice, Orlice, či na Hamerském a Vavřineckém potoku. V zimě pořádá klub dvoudenní zájezdy do hor na běžky i sjezdovky, zvláště jsou oblíbené přechody Orlických, Jizerských hor, Krkonoš a Jeseníků.

nahoru

Volejbal

Kroužek vede Mgr. Radim Švec.

Cílem sportovního kroužku je osvojení si základů herních činnosti jednotlivce ve volejbalu a jejich postupné rozvíjení.

nahoru

Kroužek výtvarné tvorby

Kroužek vede Mgr. Jaroslav Svoboda

Od září 2016 funguje ve škole Kroužek výtvarné tvorby. I když je nabízen především žákům výtvarného grafického oboru, je otevřený každému, kdo má zájem rozvíjet své výtvarné dovednosti, neboť i mezi „negrafiky“ se skrývá řada talentů. Hlavní technikou práce je především kresba tužkou, protože to je nejlepší základ pro jakoukoli další náročnější výtvarnou činnost. V užším pojetí náplně v tomto školním roce jsme kroužek zaměřili na kresbu portrétu. Důvodem této specializace je fakt, že řada vysokých výtvarných a grafických škol má u svých přijímacích talentových zkoušek jako jednu z podmínek nakreslení portrétu živé osoby – žáci, kteří po maturitě chtějí pokračovat ve studiu grafických disciplín na vysoké škole, se proto v kroužku mohou od základu naučit všechna důležitá pravidla a postupy, jak takový portrét vytvořit. Kreslíme často dle živé osoby, která musí vydržet ochotně sedět modelem cca 2 hodiny (samozřejmě nesedí pořád, dle svých potřeb si model dělá přestávky), a po skončení si model může odnést svůj nakreslený portrét, který během sezení, kdy ostatní žáci také kreslí portrét, vytvoří přímo lektor kroužku. Z toho vyplývá zajímavá nabídka – chcete potěšit sebe nebo někoho blízkého svým nakresleným portrétem, který vás nebude stát ani korunu?

Rozsah nabízených technik pro žáky navštěvující kroužek je však širší – je možné si vyzkoušet akvarelovou malbu, kresbu pastelkami, malbu temperovými barvami, kresbu barevnými křídami, atd. Jediné, co nám ještě chybí, je kvalitně vybavený grafický výtvarný ateliér, jako to mají na jiných školách, kde se vyučuje grafický obor, ale i na tom se již pracuje.

Kroužek je tradičně koncipován jako prostor pro rozvinutí výtvarných ambicí žáků s ohledem na jejich vrozený talent. Mimo jiné je zaměřen na přípravu k maturitě konzultováním odborných maturitních prací a je také zaměřen na přípravu k talentovým zkouškám na vysoké školy a univerzity s počítačově-grafickým zaměřením. V kroužku žáci rozvíjejí základní výtvarné disciplíny související s kresbou a malbou všemi základními dostupnými výtvarnými metodami (kresba tužkou, rudkou, uhlem, malba akvarelem, temperou, akrylem a olejovými barvami). V rámci kroužku jsou využívány i počítače s grafickými editory a grafické tablety zapůjčené školou. Práce vytvořené na kroužku rozšiřují výtvarné portfolio žáka, lze je umístit na výstavách i zasílat do výtvarných a grafických soutěží, přičemž úspěch v soutěžích zvyšuje bodové ohodnocení pro přijímací zkoušky na vysoké školy. Kroužek probíhá každou středu v učebně B201 od 14:00.

nahoru

Fotografický kroužek

Kroužek vede Mgr. René Dus

Členové kroužku se naučí fotografovat nejrůznější předměty i zvířata neobvyklým způsobem či s využitím různých triků a kouzel.

nahoru

Dramatický soubor SPŠE

Vedoucí kroužku je Mgr. Marie Albrechtová.

Kroužek funguje od roku 2002. Od té doby jeho členové uvedli mnoho loutkových inscenací (Johannes Doktor Faust, Don Šajn, Krysař, Fortunátova dobrodružství, Jenovéfa) i představení hraných (Proměna od Franze Kafky, Fyziky od Friedricha Dürrenmatta, autorských představení Klec na drozda nebo Labyrint aneb šílený sen budoucího maturanta). Některá představení připravili i v němčině - mají německého patrona a sponzora.

Pravidelně se účastní divadelních festivalů (Theatrum Kuks, Zrcadlo umění).

Letos se dramatický kroužek rozhodl opět oživit Fausta, první úspěšnou loutkovou inscenaci. Premiéra bude 3.března 2016 v Historické klubovně Evropského spolkového domu.

nahoru

Hra na bicí - začátečníci/pokročilý

Kroužek vede Matěj Chvojka.

Kroužek je určen pro začínající i pokročilé bubeníky. Individuální přístup, široký záběr stylů, nemusíte kupovat žádné učebnice.

nahoru

Shuffle dance

Kroužek vede Bc. Tereza Truncová.

Shuffle je tanec zaměřený na rychlejší pohyb nohou. Tancuje se především na elektronickou hudbu. Na začátku se naučíme základní kroky jako Running man, T-step a Charleston, začneme vymýšlet jednoduché sestavy a postupně nabalíme více kroků a sestavíme si komba, se kterými se můžete vytáhnout před kamarády nebo rovnou na Instagramu. Ať už jste někdy tancovali nebo to pro vás bude první taneční výzva, přijít může kdokoliv. Tento styl je pořádné kardio pro odvážlivce, kteří se nevzdávají hned na začátku.

nahoru