Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Nejbližší akce pro uchazeče SŠ

Dny otevřených dveří se budou konat v těchto termínech:

7. října 2022 15:00–18:00 hod.
8. října 2022 09:00–12:00 hod.
25. listopadu 2022 15:00–18:00 hod.
10. prosince 2022 09:00–12:00 hod.
14. ledna 2023 09:00–12:00 hod.
11. února 2023 09:00–12:00 hod.

Poslední vstup 1 hodinu před koncem dne otevřených dveří.

Vážení rodiče, milí žáci 9. tříd,

chcete se odpovědně připravit na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky? Pomohou Vám naše přípravné kurzy, jejichž absolvování Vám zároveň usnadní přechod na střední školu.

Kurzy už mají svou tradici, každý předmět má pro sebe 10 sedmdesátiminutových lekcí. Konají se v budově SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13 vždy ve středu a v pátek (1. kurz vždy od 14:30 do 15:40 a 2. kurz od 15:50 do 17:00 hodin). Začíná se vždy jedním z předmětů, potom následuje druhý. Začátek kurzů je stanoven na leden a končí se před přijímacími zkouškami. Můžete se těšit na rozmanitou práci se zkušenými vyučujícími.

Přihlaste se a sami se přesvědčte. Stačí vyplnit elektronickou přihlášku a zaplatit kurzovné ve výši 800 Kč za každý předmět, dohromady tedy 1600 Kč. Veškeré podrobnější informace a přihlášku najdete na webových stránkách SPŠE Pardubice (viz Pro uchazeče SŠ).

Před konáním Vašeho kurzu obdržíte včas veškeré informace související s jeho konáním.

Doufáme, že se nám všem podaří vytvořit pracovní týmy, které se v kurzech hodně naučí.

Těšíme se na Vás.

nahoru