Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro uchazeče SŠ na srpen 2023

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor L ke studiu ve školním roce 2023/2024

Příjem přihlášek

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 do 6. 9. 2023. 

Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana) se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo na školní rok 2023_2024 – č. j. SPŠE/2696/2023

Obor, do něhož je možno již podat přihlášku, a aktuální počet volných míst:

Kód a název oboru - RVP

Školní vzdělávací program

Počet volných míst

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika (nástavbové studium)

      11

 

V Pardubicích 29. srpna 2023

 

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

nahoru