Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na červen 2022

Informace o srovnávacích testech

V úterý 7. 6. 2022 proběhnou 1. vyučovací hodinu srovnávací testy z matematiky ve třídách 1. - 3. ročníků oborů M. Test bude tvořen 3 – 5 otevřenými úlohami a 3 – 7 uzavřenými úlohami. Obsahové zaměření bude na učivo probrané během 2. pololetí. Hlavním cílem testování je zjistit plošnou úroveň základních znalostí z matematiky za 2. pololetí. Jednotlivé úlohy budou bodovány a v souhrnu hodnoceny podobně jako maturitní testy z matematiky. Test bude hodnocen známkou váhy kontrolní práce. Bližší podrobnosti byly zaslány na školní emaily. Věříme, že na testy se zodpovědně připravíte a ukážete, že máte solidní znalosti z matematiky.

Dramatický soubor SPŠE a JUKON uvádějí loutkovou barokní hru

Soubory ke stažení:

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ve středu 29. června 2022 se bude konat první rodičovská schůzka budoucích prvních ročníků na naší škole. V souvislosti s ní Vám posílám prezentované materiály a doplňující informace.

V příloze emailu naleznete prezentaci z rodičovské schůzky a soubor se všemi důležitými informacemi.

Prosíme Vás, abyste nejpozději do 6. července 2022 vyplnili DOTAZNÍK pro budoucí studenty na adrese https://bit.ly/dotaznikspse2022

Postup pro vyhotovení ISIC karty:

1) Vyplnit žádost o ISIC kartu, poté oskenovanou zaslat na email chvojkova@spse.cz nebo kubikova@spse.cz

2) Zaplatit poplatek za vystavení karty 350 Kč na účet školy: 123-2086550247/0100, do poznámky pro příjemce uvést jméno žáka + datum narození (bez těchto údajů nebude platba přiřazena).

3) Zaslat fotku žáka na email: fotky@spse.cz (parametry fotky – obdoba průkazkového fota – světlé pozadí, viditelný obličej bez pokrývky hlavy, roušky apod., pouze formát JPEG)

V případě splnění všech 3 podmínek pro vyhotovení, žáci své ISIC průkazy obdrží v průběhu prvního zářijového týdne prostřednictvím třídních učitelů.

ISIC karty jsou povinné pro všechny žáky, jelikož slouží také jako čip pro vstup do budovy školy.

(pouze Informační technologie) Zařazení do třídy, předběžný výběr zaměření

Během včerejšího rozřazení jsem vytvořili třídy, u kterých předpokládáme, že se budou na základě vyplnění dotazníků ještě měnit. Pokud máte požadavek na zařazení do konkrétní třídy uveďte to v dotazníku.
 
Abychom mohli zařazení vyhovět, je nutné, aby všichni žáci měli vyplněné společné předpoklady, tedy zařazení do třídy s vlastním notebookem (ano/ne) a předpokládaný výběr zaměření (vývoj aplikací a hardware a sítě).

 

nahoru