Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na červen 2022

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace

26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace

26-41-M/01 Elektrotechnika - Řídící systémy

26-41-L/01 Mechanik Elektrotechnik

 

V případě, že jste byli přijati a máte zájem o studium na naší škole, musíte odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od 26.5.2022). Rozhodnutí o přijetí můžete již dnes obdržet na sekretariátu školy.

V případě, že jste nebyli přijati a máte zájem, podejte co nejdříve odvolání. Do druhého kola mnozí uchazeči posílali více přihlášek, takže se určitě místa uvolní.

 

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na obory H:

 

26-51-H/01 Elektrikář

26-52-H/01 Elektromechank pro zařízení a přístroje

V případě, že jste byli přijati a máte zájem o studium na naší škole, musíte odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od 6.6.2022). Rozhodnutí o přijetí můžete již dnes obdržet na sekretariátu školy.

V případě, že jste nebyli přijati a máte zájem, podejte co nejdříve odvolání. Do druhého kola mnozí uchazeči posílali více přihlášek, takže se určitě místa uvolní.

Informace o srovnávacích testech

V úterý 7. 6. 2022 proběhnou 1. vyučovací hodinu srovnávací testy z matematiky ve třídách 1. - 3. ročníků oborů M. Test bude tvořen 3 – 5 otevřenými úlohami a 3 – 7 uzavřenými úlohami. Obsahové zaměření bude na učivo probrané během 2. pololetí. Hlavním cílem testování je zjistit plošnou úroveň základních znalostí z matematiky za 2. pololetí. Jednotlivé úlohy budou bodovány a v souhrnu hodnoceny podobně jako maturitní testy z matematiky. Test bude hodnocen známkou váhy kontrolní práce. Bližší podrobnosti byly zaslány na školní emaily. Věříme, že na testy se zodpovědně připravíte a ukážete, že máte solidní znalosti z matematiky.

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M, L ke studiu ve školním roce 2022/2023

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK 

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 9. června 2022 do 16. června 2022.

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-41-L/01 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U všech oborů musí být součásti přihlášky potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií: Kritéria přijímacího řízení pro 4. kolo na školní rok 2022/2023

V příloze naleznete výsledky 4. kola přijímacích zkoušek do oborů M pro školní rok 2022/2023

V případě, že jste byli přijati a máte zájem o studium na naší škole, musíte odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od 17.06.2022). Rozhodnutí o přijetí můžete již dnes obdržet na sekretariátu školy.

V případě, že jste nebyli přijati a máte zájem, podejte co nejdříve odvolání. Do druhého kola mnozí uchazeči posílali více přihlášek, takže se určitě místa uvolní.

Soubory ke stažení:

Dramatický soubor SPŠE a JUKON uvádějí loutkovou barokní hru

Soubory ke stažení:
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
 
děkujeme Vám za projevenou důvěru a odevzdání zápisového lístku právě na SPŠE a VOŠ Pardubice. Školní rok sice začíná až v září, ale z minulých let víme, že už nyní máte mnoho otázek ohledně studia a všeho kolem.
 
Proto bychom Vás rádi pozvali na "nultou třídní schůzku"zde Vás budoucí třídní učitelé seznámí s nejdůležitějšími informacemi o studiu, a pokusí se zodpovědět všechny Vaše otázky.
 
Nultá třídní schůzka proběhne 29. června 2022 ve 16:00 na adrese Karla IV. 13, Pardubice.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ve středu 29. června 2022 se bude konat první rodičovská schůzka budoucích prvních ročníků na naší škole. V souvislosti s ní Vám posílám prezentované materiály a doplňující informace.

V příloze emailu naleznete prezentaci z rodičovské schůzky a soubor se všemi důležitými informacemi.

Prosíme Vás, abyste nejpozději do 6. července 2022 vyplnili DOTAZNÍK pro budoucí studenty na adrese https://bit.ly/dotaznikspse2022

Postup pro vyhotovení ISIC karty:

1) Vyplnit žádost o ISIC kartu, poté oskenovanou zaslat na email chvojkova@spse.cz nebo kubikova@spse.cz

2) Zaplatit poplatek za vystavení karty 350 Kč na účet školy: 123-2086550247/0100, do poznámky pro příjemce uvést jméno žáka + datum narození (bez těchto údajů nebude platba přiřazena).

3) Zaslat fotku žáka na email: fotky@spse.cz (parametry fotky – obdoba průkazkového fota – světlé pozadí, viditelný obličej bez pokrývky hlavy, roušky apod., pouze formát JPEG)

V případě splnění všech 3 podmínek pro vyhotovení, žáci své ISIC průkazy obdrží v průběhu prvního zářijového týdne prostřednictvím třídních učitelů.

ISIC karty jsou povinné pro všechny žáky, jelikož slouží také jako čip pro vstup do budovy školy.

(pouze Informační technologie) Zařazení do třídy, předběžný výběr zaměření

Během včerejšího rozřazení jsem vytvořili třídy, u kterých předpokládáme, že se budou na základě vyplnění dotazníků ještě měnit. Pokud máte požadavek na zařazení do konkrétní třídy uveďte to v dotazníku.
 
Abychom mohli zařazení vyhovět, je nutné, aby všichni žáci měli vyplněné společné předpoklady, tedy zařazení do třídy s vlastním notebookem (ano/ne) a předpokládaný výběr zaměření (vývoj aplikací a hardware a sítě).

 

nahoru