Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro uchazeče SŠ na březen 2023

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M, L a pro učební obory H ke studiu ve školním roce 2023/2024

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00,
12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 1. února 2023 do 1. března 2023.

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-45-M/01, 26-41-L/01, 26-51-H/01, 26-52-H/01 a 26-41-L/52 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U oboru vzdělání 18-20-M/01 nemusí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U všech oborů musí být součásti přihlášky potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči, kteří budou žádat o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky, musí tuto žádost

doložit příslušným doporučením školského poradenského zařízení spolu s přihláškou.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20, odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti sozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (tedy i těm, kteří již navštěvovali školu v ČR). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazeč – cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana) má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2023/2024, č. j. SPŠE/224/2023.

 

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace 20
26-41-M/01 Elektrotechnika - Řídicí systémy 25
26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace 25
26-45-M/01 Telekomunikace - Internet věcí 25
18-20-M/01 Informační technologie 60
18-20-M/01 Informační technologie - Počítačová grafika 25
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 25
26-51-H/01 Elektrikář 20
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

15

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (nástavba)

25

 

nahoru