Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro uchazeče SŠ na únor 2023

Pro uchazeče studia maturitních oborů připravujeme tzv. přijímací zkoušky nanečisto (dále PZN). Testové sešity si vytváříme sami, nejedná se o testy jednotné přijímací zkoušky z předchozích let od CERMATU. 

Termín přijímacích zkoušek nanečisto je 1. února 2023 od 14:00. Uchazeči, kteří chtějí přijímací zkoušky nanečisto absolvovat se musí dostavit do vestibulu budovy na Karla IV. 13 nejpozději ve 13:45. Zde budou rozděleni do jednotlivých tříd, ve kterých budou PZN konat. 

Každý uchazeč obdrží identifikační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky na webových stránkách školy. 

PZN se skládá z didaktického testu z matematiky (70 minut) a českého jazyka (60 minut).

Pokyny

  • Účastníci PZN se dostaví do vestibulu budovy školy na Karla IV. 13, Pardubice mezi 13:30 a 13:50 (administrace prvního testu začíná ve 14:00).
  • Zde budou rozděleni do skupin po 16 žácích a odvedeni do učebny, ve které budou psát testy.
  • Ve třídě obdrží identifikační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky na webových stránkách školy (www.spse.cz).
  • Účastníci, kteří NENAVŠTĚVUJÍ přípravné kurzy na SPŠE zaplatí administrativní poplatek 50 Kč (hotově).
  • Test z matematiky trvá 70 minut a test z českého jazyka 60 minut.
  • Konec PZN je v 16:55.
  • Účastníci se speciální vzdělávacími potřebami nemají během PZN žádné úpravy podmínek.
Povolené pomůcky
Matematika - Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby
Český jazyk a literatura - Modře či černě píšící propisovací tužka

 

Administrativní poplatek činí 50 Kč, placení proběhne při evidenci žáků před vlastní zkouškou. 

 

REGISTRACE UZAVŘENA.

 

Informace pro účastníky přípravných kurzů:

Prosíme účastníky přípravných kurzů, aby se přihlašovali přes registrační formulář, jedná se o předpoklad počtu uchazečů, abychom měli dostatek testových sešitů. Účastníci našich přípravných kurzů neplatí administrativní poplatek.

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M, L a pro učební obory H ke studiu ve školním roce 2023/2024

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00,
12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 1. února 2023 do 1. března 2023.

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-45-M/01, 26-41-L/01, 26-51-H/01, 26-52-H/01 a 26-41-L/52 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U oboru vzdělání 18-20-M/01 nemusí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U všech oborů musí být součásti přihlášky potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči, kteří budou žádat o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky, musí tuto žádost

doložit příslušným doporučením školského poradenského zařízení spolu s přihláškou.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20, odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti sozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (tedy i těm, kteří již navštěvovali školu v ČR). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazeč – cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana) má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2023/2024, č. j. SPŠE/224/2023.

 

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace 20
26-41-M/01 Elektrotechnika - Řídicí systémy 25
26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace 25
26-45-M/01 Telekomunikace - Internet věcí 25
18-20-M/01 Informační technologie 60
18-20-M/01 Informační technologie - Počítačová grafika 25
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 25
26-51-H/01 Elektrikář 20
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

15

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (nástavba)

25

 

V příloze naleznete výsledky přijímacích zkoušek nanečisto. Doufáme, že vám tyto testy pomohly přibližit atmosféru a obtížnost, která bude provázet jednotné přijmací zkoušky 13. a 14. dubna.

Mnoho štěstí a úspěchů během "ostrého" kola.

 

V případě dotazů pište na vecek@spse.cz

Soubory ke stažení:
nahoru