Články

Projekt I-KAP II Pardubického kraje

SPŠE a VOŠ Pardubice je zapojena v projektu I-KAP II Pardubického kraje.

Od 1. září pokračujeme druhým rokem v projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321. Rádi bychom vás stručně seznámili s aktivitami uskutečněnými v průběhu prvního roku realizace projektu. Našimi partnery v projektu jsou ZŠ Pardubice-Dubina, ZŠ Heřmanův Městec a ZŠ Opatovice.

V rámci projektu jsme se nejprve zaměřili na ukázku výroby plošných spojů pomocí stolního CNC zařízení pro vrtání a frézování DPS. Zařízení bylo pořízeno z prostředků projektu. Žáci ZŠ si při projektových dnech nejen vytvořili představu o technologiích výroby DPS, ale především si zkusili osadit a oživit vlastní výrobek na téma zadané pro daný projektový den. Na osazení použili pájecí stanice zakoupené rovněž z prostředků projektu.

Druhou oblastí ukázek byla výuka základů technologie a programování jednočipových mikropočítačů, pro práci se žáky jsme využili platformu arduino. Na závěr projektového dne měl každý žák ZŠ odladěnu vlastní aplikaci.

V průběhu tohoto roku využijeme další zařízení pořízená z prostředků projektu. Jedná se o generátory signálu a osciloskopy. Projektové dny se zaměří na téma zvuku, jeho vznik a vizualizaci zvukových vln pomocí elektronických měřících přístrojů. Následně se žáci seznámí s vizualizací zvuku pomocí osciloskopu a zkusí si prohlédnout různé druhy zvuku. Nejdříve to budou tóny klavíru nebo kytary, následně pak složitější zvuky. Žáci budou během projektového dne seznámeni i se škodlivostí zvuku zvláště při vysokých hlasitostech.

Jak je patrné z připojené fotogalerie, projektové dny nebyly přínosem jen pro učitele, ale i pro žáky základních škol. Pro úspěšnou realizaci projektu máme vše připravené i v letošním roce.

30. 8. 2022   Bc. Tereza Truncová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Den radarů na Univerzitě Pardubice

Den radarů na Univerzitě Pardubice

Dne 12. 10. 2022 se někteří žáci tříd 4. ročníků zúčastnili akce „Den radarů“ na půdě Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Pro naše žáky byly připraveny zajímavé ukázky z měření radarové techniky. Žákům bylo předvedeno jak naprogramovat robotické rameno a mohli si vyzkoušet kamerové systémy sloužící jako zrak stroje: kameru ve viditelném spektru s detekcí tváří, ...

Naši studenti se účastní soutěže pod záštitou ESA

Máme šestičlenný tým Project SkyFall a tento rok se účastníme mezinárodní soutěže pod záštitou Evropské kosmické agentury. Naším cílem je sestavit funkční satelit a probojovat se s ním až do Evropského finále.

Jak postupujeme v plnění našeho cíle se dozvíte na našem instagramovém profilu „the_project_skyfall“. V tomto článku se dočtete o tom, co je to CanSat, jak vypadá národní finále a kdo za naším projektem stojí. Co ...

Technický den pro základní školy

V rámci oslav 70 let od vzniku školy jsme přichystali další akci. Žáci základních škol měli možnost navštívit naši školu a vyzkoušet si činnosti z vybraných vyučovacích předmětů.

Akce se uskutečnila 20. 4. 2022 a navštívilo ji okolo 500 žáků. Po příjezdu na naši školu se žáci rozdělili do menších skupinek a měli možnost vybrat si několik stanovišť, kde si vyzkoušeli aktivity, které jsou součástí vyučovacích předmětů ...