Články

Naši studenti se účastní soutěže pod záštitou ESA

Máme šestičlenný tým Project SkyFall a tento rok se účastníme mezinárodní soutěže pod záštitou Evropské kosmické agentury. Naším cílem je sestavit funkční satelit a probojovat se s ním až do Evropského finále.

Jak postupujeme v plnění našeho cíle se dozvíte na našem instagramovém profilu „the_project_skyfall“. V tomto článku se dočtete o tom, co je to CanSat, jak vypadá národní finále a kdo za naším projektem stojí.

Co je to CanSat?

Co je to CanSat se skrývá už v samotném názvu (Can = plechovka, Sat = satelit). CanSat je napodobenina satelitu o rozměrech standardní plechovky od limonády (115x66 mm).

V rámci soutěže je CanSat vynesen modelem rakety[1] do výšky několik set metrů nad zem. Poté se CanSat od rakety oddělí a s pomocí padáku začne klesat zpět k zemi. Sestavený satelit má ale v průběhu sestupu splnit 2 mise: Primární a Sekundární.

Primární misí CanSatu je po dobu sestupu měřit data okolní teploty a atmosférického tlaku. Tato data pak tým musí nejméně 1 za sekundu přijímat pozemní stanicí (Ground station) a následně je vizualizovat. Primární mise je povinná a pro každý tým stejná, naopak sekundární mise závisí na iniciativě jednotlivých týmů, a je dobrovolná. Naši sekundární misi v blízké době představíme na našem instagramovém profilu.

Co nás čeká?

Soutěž se skládá z národních kol (semifinále a finále) a Evropského finále. Národní finále nás čeká 1. a 2. 6. Na něm budou CanSaty vyneseny[2] modelem rakety s momentovým přetížením 10 G (tzn. CanSat bude vystaven desetinásobku jeho váhy) do výšky až 1000 metrů nad zem.

Pomyslný výstřel pro odstartování finále je moment, kdy se CanSaty oddělí od rakety. Od té chvíle už vše závisí na jednotlivých týmech. Týmy se snaží s co nejvyšší přesností zaměřit anténou jejich klesající satelit a přijímat tak všechny údaje, které naměří. CanSaty by měly klesat povolenou rychlostí mezi 6 až12 metry za sekundu a dopadnout na zem bez většího poškození. Následně je týmy prostřednictvím GPS lokace začnou hledat (pokud je jejich satelit vybaven GPS modulem).

Splnění cílů mise, které si tým stanoví, je ale pouze polovinou cesty k úspěchu.

Stejně důležitou částí všech kol je prezentace projektu, na které může pohořet i tým se sebelepší technologií. Cílem prezentace je představit auditoriu vlastní koncept projektu, kterým tým soutěž pojal a „prodat ho“. V tom hraje nemalou roli sekundární mise. Mezi další netechnické kolonky, které porota hodnotí, patří například publicita, dokumentace a týmová spolupráce, pod kterou spadá třeba získání sponzorů.

Vítěz národního kola postupuje do Evropského finále, které bude hostit jeden z členských států ESA.

Project SkyFall

Náš tým[3] se skládá ze 6 členů a 1 mentora. Každý z nás má na starost odlišnou – ale neméně důležitou – část projektu, na které závisí úspěch i neúspěch týmu. Nedílnou součástí týmu jsou ale mimo jiné i naši partneři, kteří nám pomáhají realizovat naše nápady. Pojďme si je představit.

Laskakit patří mezi největší obchody s elektronikou a mikrokontrolery u nás a nabízí kity pro lidi nadšené do elektroniky a programování. Většina elektroniky, kterou používáme, pochází z jejich regálů.

T-CZ je nástupcem známé Tesly Pardubice a vystupuje na poli radiotechniky. Společnost nám pomáhá s realizováním telemetrie (komunikace) a výrobou hliníkové konstrukce CanSatu.

FYFT se zabývá smysluplnými volnočasovými aktivitami s důrazem na seberozvoj, mezi které patří i sestavování dronů. FYFT nám daroval kamerku, pomocí které pro vás zachytíme snímky z kilometrového pádu CanSatu.

Voltio se stará o inteligentní domácnosti, zabývá se miningem a 3D tiskem na zakázku. Voltio nám dalo možnost vytisknout si u nich vnější a vnitřní struktury CanSatu, námi vybraným filamentem (materiálem).

Project SkyFall podporují školy SPŠE a VOŠ Pardubice a Gymnázium Dašická.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům a externistům, kteří nám náš projekt pomáhají posouvat o kus dál a našim sponzorům, včetně obou škol, díky kterým tento projekt můžeme jednodušeji realizovat. Speciální poděkování patří našemu mentorovi Ing. Vladimíru Kašparovi.

 

[1] CanSat může být také vynesen dronem nebo letadlem, ale většinou do znatelně menší výšky. Raketa je proto, co se týče rychlosti a výšky, nejefektivnější dostupný prostředek.

[2] Jedna raketa dokáže naráz pobrat až 4 CanSaty. Vzhledem k počtu týmu počítá se dvěma starty.

[3] Týmy účastnící se CanSatu se mohou skládat maximálně z 6 členů a jednoho mentora. Externí výpomoc není vyloučená, ale její rozsah by měl být zmíněný v dokumentaci.

 

13. 5. 2022   RNDr. Jana Reslová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Projekt I-KAP II Pardubického kraje

SPŠE a VOŠ Pardubice je zapojena v projektu I-KAP II Pardubického kraje.

Od 1. září pokračujeme druhým rokem v projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321. Rádi bychom vás stručně seznámili s aktivitami uskutečněnými v průběhu prvního roku realizace projektu. Našimi partnery v projektu jsou ZŠ Pardubice-Dubina, ZŠ Heřmanův Městec a ZŠ Opatovice. V rámci projektu jsme se nejprve ...

Technický den pro základní školy

V rámci oslav 70 let od vzniku školy jsme přichystali další akci. Žáci základních škol měli možnost navštívit naši školu a vyzkoušet si činnosti z vybraných vyučovacích předmětů.

Akce se uskutečnila 20. 4. 2022 a navštívilo ji okolo 500 žáků. Po příjezdu na naši školu se žáci rozdělili do menších skupinek a měli možnost vybrat si několik stanovišť, kde si vyzkoušeli aktivity, které jsou součástí vyučovacích předmětů ...

Maturitní zkoušky Jaro 2022

Souhrnné informace

Souhrnné informace ohledně maturitní zkoušky Jaro 2022. Písemné práce Písemná práce profilové části se bude konat ve středu 27. dubna 2022 od 8 hodin z českého jazyka a literatury, ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 14 hodin z anglického jazyka. Samostatné pozvánky se jednotlivým žákům neposílají. Rozdělení žáků do učeben zašlu nejdéle ve středu 20. května 2022. Ve vestibulu školy a na dveřích dané ...