Články

Erasmus+ CIT PRO - napsali o nás

čtvrtek 1. 7. - sobota 2. 10. 2021 v 0

O zkušenostech našich absolventů napsali na DZS - Na odbornou stáž s Erasmem? Jde to i virtuálně

O zkušenostech našich absolventů napsali na stránkách Domu zahraničních služeb - Na odbornou stáž s Erasmem? Jde to i virtuálně

Od začátku července jsme realizovali distanční část kombinované stáže Erasmus PRO pěti absolventů naší školy. Spolupráce s firmami v Glasgow běžela podle našich představ. Účastníci měli s pracovníkem firmy online schůzky několikrát týdně, nebo dokonce po menších částech 3x denně (zadání úkolu, zodpovězení otázek, hodnocení výsledného řešení – pokud bylo potřeba prodiskutovat řešení dílčích částí úkolu). Problém byl na začátku s jednou firmou, ve které měli být dva účastníci, ale firma nekomunikovala dostatečně, nikdo ve firmě neměl čas na pravidelné online schůzky. Oběma účastníkům zprostředkovatelská organizace našla náhradní firmu a pak již vše probíhalo k oboustranné spokojenosti.

Fyzická část začala na začátku září a trvala 4 týdny. Kombinovaná forma stáže pro nás byla řešením, jak v současné situaci, zkomplikované Brexitem a Covidovou pandemií, vůbec dlouhodobou stáž uskutečnit.I v budoucnu budeme preferovat fyzickou stáž ve firmě, přesto po těchto zkušenostech můžeme virtuální mobilitu před odletem do zahraničí doporučit. Pro střední školy našeho typu by bylo nejvhodnější organizovat tříměsíční stáže PRO kombinovanou formou, a to 1 měsíc virtuálně (distančně) a 2 měsíce fyzicky.

Ke zdárnému průběhu virtuální mobility přispělo i to, že v minulém školním roce probíhala na školách distanční výuka. Z toho jsme vytěžili vše pozitivní a posunuli se zase o úroveň dál.

Nejdůležitější bylo rozplánování úkolů JVU do virtuální a fyzické části tak, aby v distanční části účastníci vytvořili všechno, co mohli vytvořit víceméně samostatně, a aby pak byl co nejlépe využit čas skutečně strávený ve firmě. Největší výzvou bylo zajistit ve firmách tutora, který bude mít čas na pravidelné on-line schůzky s účastníky a povede je na dobré úrovni.

Naše stáže jsou zaměřeny na tvorbu grafických návrhů loga a tiskovin korporátní identity včetně vytvoření firemních webových stránek. Tyto návrhy bylo možné tvořit distančně a konzultovat on-line, po příletu pak s příslušným pracovníkem firmy provést jejich doladění a zahájit realizaci návrhů, tzn. tisk grafických prací, zřízení webhostingu a zprovoznění internetových stránek na webovém serveru, případně zaučení pověřených zaměstnanců v obsluze webu, tj. v přidávání a aktualizaci informací.

 

Ze zpráv účastníků:

  • Díky stáži jsem měl možnost nabýt nových zkušeností, poznat zdejší lidi a kulturu a vyzkoušet si práci v malé zahraniční firmě. Jen je nesmírná škoda, že jsme byli ochuzeni o to, absolvovat celou tříměsíční stáž v zahraničí kvůli stále probíhající pandemii a zdlouhavějšímu čekání na vyřízení našich víz a potřebných dokumentů.
  • Stáž pro mě byla určitě přínosná, jelikož jsem si mohl v praxi vyzkoušet to, co jsme se na škole učili. Dalším plusem pro mě bylo to, že jsem mohl pracovat v cizí zemi, a rozvíjet tak svoje znalosti ohledně vývoje webů i jazykových znalostí.
  • V rámci tříměsíční pomaturitní stáže ve skotském Glasgow, která byla z části realizována distanční formou a vlastně také o rok posunuta oproti původnímu termínu kvůli pandemii, jsme měli možnost pracovat ve skutečné firmě, jejíž členové nemluví naším rodným jazykem, a každodenně se podílet na jejím chodu. Všichni zaměstnanci mojí hostitelské firmy byli s mou prací nadmíru spokojeni, přestože jsem občas bojoval s porozuměním zadání kvůli typickému skotskému přízvuku a nářečí.
  • Stáž mi přinesla spoustu nových zážitků v cizí zemi. Navštívili jsme několik překrásných míst a zlepšila jsem se v cizím jazyce.
  • Z této tříměsíční stáže jsem si odnesl spoustu nových zkušenosti z projektů, které jsem vypracovával, ale i  znatelný pokrok v anglickém jazyce, ve kterém jsem se zdokonaloval za pomoci OLS kurzů, či hlavně dorozumíváním s místními lidmi. Naučil jsem se pracovat s novými programy a efektivněji využívat jejich služby. Také jsem se naučil novým věcem v grafickém designu.

26. 11. 2021   RNDr. Jana Reslová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Logická olympiáda 2021

Soutěž zaměřená na logiku

Začal nový školní rok a s ním i soutěže s matematickou tematikou. Jako první se o slovo hlásí čerstvý ročník Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. Každý soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2021. Kategorie C – studenti SŠ proběhne online ve dnech 15. – 21. října 2021. ...

ErasmusPRO CIT - Skotsko - Glasgow 2021

Pomaturitní stáže jsou dalším programem z nabídky projektu Erasmus+, cílem stáží je prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromým sektorem a pomoci mladým lidem získat potřebné dovednosti a pracovní zkušenosti.

Pro osobnostní rozvoj i pro budoucí profesní uplatnění je velmi přínosný i dlouhodobý pobyt v jiném sociálním a kulturním prostředí a používání cizího jazyka. Jakuba, jednoho z účastníků, jsme se ...

Vyhodnocení motivačního programu ČEZ Distribuce

V pondělí 28. 6. proběhlo na prknech Východočeského divadla Pardubice slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům školy.

Tohoto předávání se zúčastnili i zástupci ČEZ Distribuce v čele s ředitelem společnosti a starostka MO1 Pardubice. Důvodem jejich účasti bylo vyhodnocení letošního ročníku Motivačního programu Prokopa Diviše, který je určen pro žáky vyšších ročníků elektrotechnických oborů. Programu se zúčastnilo ...