Články

Projekt I-KAP II Pardubického kraje

SPŠE a VOŠ Pardubice je zapojena v projektu I-KAP II Pardubického kraje.

Od 1. září pokračujeme druhým rokem v projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321. Rádi bychom vás stručně seznámili s aktivitami uskutečněnými v průběhu prvního roku realizace projektu. Našimi partnery v projektu jsou ZŠ Pardubice-Dubina, ZŠ Heřmanův Městec a ZŠ Opatovice.

V rámci projektu jsme se nejprve zaměřili na ukázku výroby plošných spojů pomocí stolního CNC zařízení pro vrtání a frézování DPS. Zařízení bylo pořízeno z prostředků projektu. Žáci ZŠ si při projektových dnech nejen vytvořili představu o technologiích výroby DPS, ale především si zkusili osadit a oživit vlastní výrobek na téma zadané pro daný projektový den. Na osazení použili pájecí stanice zakoupené rovněž z prostředků projektu.

Druhou oblastí ukázek byla výuka základů technologie a programování jednočipových mikropočítačů, pro práci se žáky jsme využili platformu arduino. Na závěr projektového dne měl každý žák ZŠ odladěnu vlastní aplikaci.

V průběhu tohoto roku využijeme další zařízení pořízená z prostředků projektu. Jedná se o generátory signálu a osciloskopy. Projektové dny se zaměří na téma zvuku, jeho vznik a vizualizaci zvukových vln pomocí elektronických měřících přístrojů. Následně se žáci seznámí s vizualizací zvuku pomocí osciloskopu a zkusí si prohlédnout různé druhy zvuku. Nejdříve to budou tóny klavíru nebo kytary, následně pak složitější zvuky. Žáci budou během projektového dne seznámeni i se škodlivostí zvuku zvláště při vysokých hlasitostech.

Jak je patrné z připojené fotogalerie, projektové dny nebyly přínosem jen pro učitele, ale i pro žáky základních škol. Pro úspěšnou realizaci projektu máme vše připravené i v letošním roce.

30. 8. 2022   Bc. Tereza Truncová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Slet havranů již po patnácté

V úterý 27. března proběhl v Pardubicích již 15. ročník soutěže v anglické recitaci a zpěvu.

„Edgar Allan Poe´s Raven“ a 7. ročník soutěže v německé recitaci a zpěvu „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“. Soutěžící v hudebních kategoriích tentokrát vystupovali v Divadle 29, protože prostory na radnici se momentálně opravují. Porota se mohla radovat ze skvělých výkonů, udělila proto i několik druhých ...

Naši studenti se účastní soutěže pod záštitou ESA

Máme šestičlenný tým Project SkyFall a tento rok se účastníme mezinárodní soutěže pod záštitou Evropské kosmické agentury. Naším cílem je sestavit funkční satelit a probojovat se s ním až do Evropského finále.

Jak postupujeme v plnění našeho cíle se dozvíte na našem instagramovém profilu „the_project_skyfall“. V tomto článku se dočtete o tom, co je to CanSat, jak vypadá národní finále a kdo za naším projektem stojí. Co ...

Technický den pro základní školy

V rámci oslav 70 let od vzniku školy jsme přichystali další akci. Žáci základních škol měli možnost navštívit naši školu a vyzkoušet si činnosti z vybraných vyučovacích předmětů.

Akce se uskutečnila 20. 4. 2022 a navštívilo ji okolo 500 žáků. Po příjezdu na naši školu se žáci rozdělili do menších skupinek a měli možnost vybrat si několik stanovišť, kde si vyzkoušeli aktivity, které jsou součástí vyučovacích předmětů ...