Podatelna

  zpět na kontakty

Podatelna SPŠE a VOŠ Pardubice

  Adresa: SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice

  Identifikátor datové schránky: hrmyqwn

  Elektronická adresa podatelny: spsezavináčspse.cz, voszavináčspse.cz

  Úřední hodiny podatelny: pondělí-pátek (9:00-11:00, 13:00-15:00). O prázdninách pondělí-středa – 9:00-11:00.

Podatelna přijímá listinné dokumenty, digitální dokumenty doručované na přenosných technických nosičích dat a digitální dokumenty doručované e-mailem nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Podání doručené v listinné podobě

Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný, ale lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný a nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

nahoru

Podání doručené na přenosném technickém nosiči dat

  • podatelna přijímá pouze podání na CD nebo DVD,
  • jsou přípustné tyto datové formáty dokumentů: DOC/DOCX, XLS/XLSX, TXT, RTF, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG-2 - ISO/IEC 13818, MPEG-1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)
  • pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání,
  • technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně nebo uvedenou v příloze elektronického podání,
  • jedno podání musí být na jednom technickém nosiči dat.
nahoru

Podání doručené na elektronickou adresu podatelny

  • jednou e-mailovou zprávou může být zasláno pouze jedno podání o maximální velikosti 10MB,
  • pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání,
  • jsou přípustné tyto datové formáty dokumentů: DOC/DOCX, XLS/XLSX, TXT, RTF, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG-2 - ISO/IEC 13818, MPEG-1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Je-li na elektronickou adresu podatelny doručeno elektronické podání, je o tom odesílatel obratem vyrozuměn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru atd. Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání.

Je-li podatelně doručen dokument v digitální podobě neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě nebo není uložen na technickém nosiči dat, na kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

Není-li podání odeslané na elektronickou adresu podatelny přijato, je pak ve zprávě odesílateli uveden konkrétní důvod.

nahoru

Podání učiněné prostřednictvím informačního systému datových schránek

  • podmínky doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek jsou ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy,
  • pro dokumenty přenášené v datové zprávě do datové schránky Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice jsou přípustné tyto datové formáty: DOC/DOCX, XLS/XLSX, TXT, RTF, PDF verze 1.7 a vyšší, PDF/A - ISO 19005-1:2005 a 19005-2:2011, PNG - ISO/IEC 15948, TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný, JPEG/JFIF - ISO/IEC 10918, MPEG-2 - ISO/IEC 13818, MPEG-1 - ISO/IEC 11172, GIF, MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)
nahoru