Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na září 2023

Vzhledem ke stavebním pracím kolem hlavního vchodu budovy školy na Karla IV. upozorňuji, abyste v týdnu 28. 8. - 1.9. 2023 používali vchod ze dvora u pergoly (vstup z ulice Jiráskova).
 
Ze stejného důvodu došlo i ke změnám některých učeben pro náhradní hodnocení a přípravné zkoušky, změny naleznete ve vestibulu v přízemí.

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor L ke studiu ve školním roce 2023/2024

Příjem přihlášek

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 do 6. 9. 2023. 

Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana) se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo na školní rok 2023_2024 – č. j. SPŠE/2696/2023

Obor, do něhož je možno již podat přihlášku, a aktuální počet volných míst:

Kód a název oboru - RVP

Školní vzdělávací program

Počet volných míst

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika (nástavbové studium)

      11

 

V Pardubicích 29. srpna 2023

 

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

rádi bychom Vás pozvali na slavnostní předávání pamětních listů pro žáky 1. ročníků pro školní rok 2023/2024, kteří nastupují na SPŠE a VOŠ Pardubice, které proběhne 4. září 2023. Slavnostní zahájení proběhne dle rozpisu níže.

Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku 

Místo: Dům Hudby, Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice I

Dresscode: Společenské oblečení, společenská obuv

První skupina 

Druhá skupina 

1.A, 1.B, 1.EL, 1.EM, 1.I, 1.ME

ELE – Digitální komunikace

ELE – Řídící systémy

ELE – Průmyslová automatizace

Mechanik elektrotechnik

Elektrikář

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 1.D, 1.E, 1.G, 1.H

Informační technologie

IT – Počítačová grafika

TEL – Internet věcí

Začátek příprav: 11:00 

Začátek příprav: 12:30 

Zahájení: 11:30 

Zahájení: 13:00 

Konec: 12:30 

Konec: 14:00 

 

Všichni žáci prvních ročníků začínají výuku v 8:00 v budově uvedené níže, poté je třídní učitele odvede na slavnostní zahájení.

Třídy, které začínají v areálu Do Nového - 1.EL (Elektrikář), 1.EM (Elektromechanik), 1.ME (Mechanik elektrotechnik).

Třídy, které začínají na Karla IV. - 1.A (ELE – Digitální komunikace), 1.B (ELE – Řídící systémy), 1.D, 1.E (Informační technologie), 1.G (IT – Počítačová grafika), 1.H (Telekomunikace – Internet věcí), 1.I (ELE – Průmyslová automatizace).

 

 

  1. Prosíme o vyplnění dotazníku žáka, co nejdříve - https://bit.ly/dotaznikspse2023
  2. Čím dříve dojde k vyplnění dotazníku, tím dříve finalizujeme rozdělení do tříd 1.D a 1.E (Vývoj aplikací vs. Hardware a sítě, Vlastní notebook vs. bez vlastního notebooku).
  3. Vyplněné žádosti o karty ISIC můžete zaslat nebo zanést na sekretariát školy v průběhu června nebo o prázdninách. Případně je můžete zaslat oskenované na kubikova@spse.cz
  4. Přihlášky na adaptační kurz je možné zanést osobně na sekretariát nebo zaslat oskenované na vecek@spse.cz, variabilní symbol s pokyny k platbě jsme zasílali v samotném e-mailu.

Přejeme Vám pěkné léto a v září se těšíme na viděnou!

 

4.9. proběhnou třídnické práce v učebnách dle rozpisu od 8:00 do 10:30.

Rozmístění tříd 4. září 2023
 Třída Učebna Učitel
1.A B321 Tisoň
1.B B125 Štědrý
1.D B101 Braun
1.E B102 Trubák
1.EL, 1.EM E306 Jirásek
1.G B103 Pospíšilová
1.H B104 Laubová (zástup Kvasničková)
1.I B133 Jozífová (zástup Hradský)
1.ME E318 Hůlka (zástup Hašková)
1.PE E322 Kubelka
2.A, 2.B D053 Knotek
2.D D351 Dus (zástup Macháček)
2.E D352 Fišar
2.EL, 2.EM EB16 Kverek
2.F D252 Adámek
2.G B203 Hron
2.H C214 Koucký
2.I B206 Kudrna
2.ME D152 Babková
2.PE E319 Hrnčíř
3.A, 3.J B323 Švec
3.B B030 Zeman
3.D B306 Reslová
3.E B202 Bárta
3.EL, 3.EM E309 Rudolf
3.F B026 Jedličková
3.G B330 Michalec
3.H C203 Šilar
3.I B333 Čechlovská
3.ME ELA1 Hanáková
4.A B322 Orlíček
4.B B304 Nová (zástup Cerman)
4.D B301 Sobolová
4.E B302 Bednaříková
4.G B201 Jelinková
4.H B305 Novotná
4.I C314 Truncová
4.ME E304 Jiroutová

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor L ke studiu ve školním roce 2023/2024

Příjem přihlášek

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 do 22. 9. 2023. 

Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana) se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 4. kolo na školní rok 2023_2024 – č. j. SPŠE/2906/2023

Obor, do něhož je možno již podat přihlášku, a aktuální počet volných míst:

Kód a název oboru - RVP

Školní vzdělávací program

Počet volných míst

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

Provozní elektrotechnika (nástavbové studium)

      3

 

V Pardubicích 14. září 2023

 

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

1. ročníky oboru M se zúčastní besed s pracovníky VČD. Akce je tentokrát připravena interaktivní formou.

Na základě předchozí spolupráce SPŠE a CZO Lázně Bohdaneč se dne 21.9.2023 uskuteční návštěva žáků tříd 4.ME, 1.PE a 2.PE.

Soubory ke stažení:

ústní část

7:30

Den české státnosti

nahoru