Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na červen 2023

Milí uchazeči, vážení rodiče,

právě jsme zvěřejnili výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023 (na webových stránkách školy a na úřední desce před školou).

Výsledky jsou anonymní pod evidenčním číslem přihlášek, které naleznete na pozvánce, kterou jsme Vám zaslali poštou. Každý studijní obor má vlastní pořadník, takže stačí vybrat správný soubor a zjistit, jak jste se umístili. Výsledný počet bodů bude určen na základě kritérií přijímacího řízení (viz níže).

Jakmile zjistíte, jak jste se umístili, čekají Vás následující možnosti.

a) Byli jste přijati na některý z oborů na naší škole a máte zájem k nám nastoupit.

V případě přijetí musíte řediteli naší školy odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy od 28. dubna 2023. Rozhodnutí o přijetí je možné obdržet v sekretariátu školy od 2. 5. 2023. Do zápisového lístku vyplňte obor, na který jste byli přijati a zastavte se u nás na sekretariátu (nezapomeňte, že je potřeba podpisy zákonného zástupce i uchazeče). Jakmile odevzdáte zápisový lístek, máte hotovo.

Přijatí uchazeči na nástavbové studium zápisový lístek nepodávají, musí dodat kopii výučního listu do 1. září 2023.

b) Nebyli jste přijati na některý z našich oborů, ale máte zájem do něj nastoupit.

Nic se neděje, vzhledem k tomu, že má každý uchazeč dvě přihlášky, se na všech oborech nějaká místa uvolní. Nabízíme větší množství oborů a zájem je různý, pokud opravdu máte zájem nastoupit na naši školu, kontaktujte náš sekretariát a zeptejte se, jaká je šance, že se uvolní místa zrovna na Váš obor.

Pokud máte skutečně zájem o náš obor, podejte s rodiči odvolání proti nepřijetí. Odvolání se podává na naši školu a v momentě, kdy se uvolní místa, se vyřizují změnou rozhodnutí dle pořadí v přijímací zkoušce včetně odvolání. Odvolání lze podat pouze proti nepřijetí z důvodu nedostatečné kapacity. Pokud vás nepřijmeme z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení, nelze podat odvolání.

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat poštou. V případě, že máte skutečný zájem, doporučujeme se zastavit na našem sekretariátu, kde rozhodnutí dostanete okamžitě.A můžete rovnou podat odvolání, se kterým Vám rádi pomůžeme.

Jakmile Vám dáme nové rozhodnutí o přijetí, můžete přemístit zápisový lístek na naši školu a v září můžete nastoupit.

Formulář pro odvolání si můžete stáhnout níže.

c) Nebyli jste přijati např. z důvodu nesplnění podmínek nebo příliš nízkého umístění v přijímací zkoušce.

Rozhodně nevěste hlavu, i v případě, že by nevyšlo odvolání, máte možnost zkusit 2. kolo přijímacího řízení. Jakmile zjistíme zájem o jednotlivé obory, rozhodujeme, jestli na některém vyhlásíme další kolo přijímaček. Jestli budeme, nebo nebudeme vyhlašovat další kolo, bude zřejmé následující týden po vyhlášení výsledků. Informujte se na sekretariátu.

V případě dalších dotazů pište na vecek@spse.cz

Tato stránka bude průběžně aktualizována.

 

Milí uchazeči, vážení rodiče,

právě jsme zvěřejnili výsledky 2. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023.

Výsledky jsou anonymní pod evidenčním číslem přihlášek, které naleznete ve vašem e-mailu. Každý studijní obor má vlastní pořadník, takže stačí vybrat správný soubor a zjistit, jak jste se umístili. Výsledný počet bodů bude určen na základě kritérií přijímacího řízení (viz níže).

Jakmile zjistíte, jak jste se umístili, čekají Vás následující možnosti.

a) Byli jste přijati na některý z oborů na naší škole a máte zájem k nám nastoupit.

V případě přijetí musíte řediteli naší školy odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy od 18. května 2023. Rozhodnutí o přijetí je možné obdržet v sekretariátu školy od 19. 5. 2023. Do zápisového lístku vyplňte obor, na který jste byli přijati a zastavte se u nás na sekretariátu (nezapomeňte, že je potřeba podpisy zákonného zástupce i uchazeče). Jakmile odevzdáte zápisový lístek, máte hotovo.

b) Nebyli jste přijati na některý z našich oborů, ale máte zájem do něj nastoupit.

V tuto chvíli lze těžko říct, kolik uchazečů skutečně podá zápisový lístek. Několik míst se zcela jistě uvolní vzhledem k duplicitním přihláškám, nicméně doporučuji se před odvoláním informovat na šance.

Pokud máte skutečně zájem o náš obor, podejte s rodiči odvolání proti nepřijetí. Odvolání se podává na naši školu a v momentě, kdy se uvolní místa, se vyřizují změnou rozhodnutí dle pořadí v přijímací zkoušce včetně odvolání. Odvolání lze podat pouze proti nepřijetí z důvodu nedostatečné kapacity. Pokud vás nepřijmeme z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení, nelze podat odvolání.

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat poštou. V případě, že máte skutečný zájem, doporučujeme se zastavit na našem sekretariátu, kde rozhodnutí dostanete okamžitě.A můžete rovnou podat odvolání, se kterým Vám rádi pomůžeme.

Jakmile Vám dáme nové rozhodnutí o přijetí, můžete přemístit zápisový lístek na naši školu a v září můžete nastoupit.

Formulář pro odvolání si můžete stáhnout níže.

 

V případě dalších dotazů pište na vecek@spse.cz

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

rádi bychom Vás pozvali na 0. schůzku SRPŠ, která proběhne 14. června 2023 od 16:00 v budově na Karla IV. 13.

Na této schůzce bychom Vám rádi představili třídní učitelé, harmonogram na příští rok, dále bychom Vás rádi seznámili s některými specifiky jednotlivých oborů a zodpověděli Vaše případné dotazy.

Veškeré materiály, které budeme rozdávat zde také zveřejníme, takže v případě, že se nebudete moct dostavit, zůstanete v obraze.

 

Naše škola pořádá zájezd do Anglie v termínu od 25. do 30. 6. 2023.

Žáci budou mít možnost nejen navštívit historické centrum města Bath, projít s průvodcem nejznámější památky Londýna a projít se po Jurském pobřeží, ale i vidět rozsáhlou sbírku motorových vozidel ve Sparkfordu nebo ochutnat tradiční sýr Cheddar.

Závazné přihlášky jsou k dispozici u vyučujících angličtiny a vyplněné prosím odevzdávejte p. uč. L. Laubové, I. Noskové nebo M. Orlíčkovi.

 

nahoru