Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na květen 2023

Dobrý den,
 
zítra se bude konat sportovní den ve venkovním areálu Sokola Pardubice.
 
sraz na jednotlivých sportovištích v areálu bude v 8:00. Turnaj pro sportovce bude přibližně do 14:00. Pro diváky do 11:45.
 
Místo turnaje a týmy:
 
Basketbal 3x3 - přilehlý koš u víceúčelového hřiště (2. ME, 3. D, 3. ME+ 1. PE, 1. I, 3. H, 3. I, 2. EL a 1. EL)
- rozhodčí - David Tisoň
 
Florbal v nafukovací hale (3. D, 2. D, 1. ME, 2. A+J, 2. B, 1.B+1.A) - rozhodčí Jitka Novotná
 
Fotbal - víceúčelové hřiště (2. I, 2. D, 3. B, 2. G, 2. ME a 1. PE) - rozhodčí Josef Fixa
 
Volejbal - antukové hřiště (3. ME, 3. H, 2. B, 2. F, 3. D, 2. F, 1. EL a kroužek) - rozhodčí Radim Švec
 
Ostatní třídy, které se nenahlásily budou fandit na jednotlivých sportovištích.
 
Hraje se podle platných pravidel.
 
Vezměte si s sebou jídlo a pití. Veškerý nepořádek vyhodit do koše!
 
Hlavní organizátor - Mgr. Radim Švec

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M ke studiu ve školním roce 2023/2024

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu do 12. května 2023.

Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro obor 26-41-M/01 a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20, odst. 4 školského zákona) znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem. Uchazeč, který konal na naší škole pohovor v rámci 1. kola přijímacího řízení již další pohovor nekoná a platí výsledek z 1. kola přijímacího řízení.

Uchazeč, kterého se to týká, s přihláškou doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:
Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo na školní rok 2023/2024, č. j. SPŠE/1650/2023.

OBORY, DO NICHŽ JE MOŽNO PODAT PŘIHLÁŠKUA PŘEPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

Kód a název oboru – RVP Školní vzdělávací program Předpokládaný počet přijímaných žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace 10 uchazečů
26-41-M/01 Elektrotechnika - Řídící systémy 5 uchazečů

Milí uchazeči, vážení rodiče,

právě jsme zvěřejnili výsledky 2. kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023.

Výsledky jsou anonymní pod evidenčním číslem přihlášek, které naleznete ve vašem e-mailu. Každý studijní obor má vlastní pořadník, takže stačí vybrat správný soubor a zjistit, jak jste se umístili. Výsledný počet bodů bude určen na základě kritérií přijímacího řízení (viz níže).

Jakmile zjistíte, jak jste se umístili, čekají Vás následující možnosti.

a) Byli jste přijati na některý z oborů na naší škole a máte zájem k nám nastoupit.

V případě přijetí musíte řediteli naší školy odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy od 18. května 2023. Rozhodnutí o přijetí je možné obdržet v sekretariátu školy od 19. 5. 2023. Do zápisového lístku vyplňte obor, na který jste byli přijati a zastavte se u nás na sekretariátu (nezapomeňte, že je potřeba podpisy zákonného zástupce i uchazeče). Jakmile odevzdáte zápisový lístek, máte hotovo.

b) Nebyli jste přijati na některý z našich oborů, ale máte zájem do něj nastoupit.

V tuto chvíli lze těžko říct, kolik uchazečů skutečně podá zápisový lístek. Několik míst se zcela jistě uvolní vzhledem k duplicitním přihláškám, nicméně doporučuji se před odvoláním informovat na šance.

Pokud máte skutečně zájem o náš obor, podejte s rodiči odvolání proti nepřijetí. Odvolání se podává na naši školu a v momentě, kdy se uvolní místa, se vyřizují změnou rozhodnutí dle pořadí v přijímací zkoušce včetně odvolání. Odvolání lze podat pouze proti nepřijetí z důvodu nedostatečné kapacity. Pokud vás nepřijmeme z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení, nelze podat odvolání.

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat poštou. V případě, že máte skutečný zájem, doporučujeme se zastavit na našem sekretariátu, kde rozhodnutí dostanete okamžitě.A můžete rovnou podat odvolání, se kterým Vám rádi pomůžeme.

Jakmile Vám dáme nové rozhodnutí o přijetí, můžete přemístit zápisový lístek na naši školu a v září můžete nastoupit.

Formulář pro odvolání si můžete stáhnout níže.

 

V případě dalších dotazů pište na vecek@spse.cz

1. termín ústních zkoušek

nahoru