Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na květen 2022

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M, L ke studiu ve školním roce 2022/2023

Aktualizace 18.5.2022

Dnes byly poštou odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám, uchazeči, kteří nedodali výsledky z JPZ CERMAT, budou konat školního kolo přijímacích zkoušek (viz pozvánka).

V případě, že se nedostanete mezi přijaté, vyplňte co nejdříve odvolání, většina uchazečů podala přihlášku na více našich oborů, takže dochází k blokování míst. Formulář pro odvolání naleznete v zaslané pozvánce.

V případě, že neobdržíte pozvánku do pondělí 23.5.2022 kontaktujte Ing. Kubíkovou (kubikova@spse.cz).

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK 

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 6. května 2022 do 16. května 2022.

V případě, že uchazeč nekonal jednotné přijímací testy CERMAT, bude konat školní přijímací testy z matematiky a českého jazyka. Termín konání testů je stanoven na 25. května 2022.

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-41-L/01 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U všech oborů musí být součásti přihlášky potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií: Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo na školní rok 2022/2023

OBORY MA L – ČTYŘLETÉ OBORY ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Kód a název oboru - RVP Školní vzdělávací program    Předpokládaný počet přijímaných žáků  
26-41-M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika – Digitální komunikace 7
26-41-M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika – Řídicí systémy 5
26-41-M/01 Elektrotechnika Elektrotechnika – Průmyslová automatizace 5
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik 5

 

Jaká je vize rozvoje elektrotechniky a IT v našem Pardubickém kraji? To se dozvíte 11. 5. na odborné konferenci, kterou pořádáme s podporou Parádního kraje u příležitosti oslav 70 let od svého založení. Vystoupí zástupci renomovaných firem z regionu.

Program

9:00   Kam směřuje budoucnost při návrhu a vývoji SW systému pro montážní a výrobní technologie – Jan Václavovič – JHV-ENGINEERING s.r.o.

9:30   Inovativní metody ve výuce programování: 42 Prague – Daria Hvížďalová - 42 Prague

10:00 Moderní cloudové služby – Miroslav Černík – SAFEDX (dceřiná spol. Foxconn)

10:30 Spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky a firem v oborech elektrotechniky a IT – Zdeněk Němec, Tomáš Zálabský – Univerzita Pardubice

11:00 Obnova napájení vlastní spotřeby elektrárny při poruše typu “Black out“ – Milan Prokop – Elektrárna Chvaletice a.s.

11:30 Moderní technologie výrobní linky automotive s integrací MES systému – Ondřej Brotan – TMT a.s. Chrudim

12:00 IT serverovny nové generace – Zdeněk Zeman – ZZOne s.r.o.

12:30 Vzdělávání budoucnosti a digitální pneumatika – Filip Škeřík – Festo spol. s r.o.

13:00 Vize pro úspěšnou digitalizaci výrobního podniku – Michal Koblasa – Freudenberg Sealing Technologies s.r.o.

13:30 Současné technologie v radiolokační techniceTomáš Müller – ELDIS a RETIA

 

Registrace: https://paradnikraj.cz/akce/vize-rozvoje-elektrotechniky-a-it-na-pardubicku-2/

Vstup je možný i bez registrace, ale tou nám pomůžete s přípravou sálu na počet osob.

Těšíme se na setkání.

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro učební obory H ke studiu ve školním roce 2022/2023

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK
Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 16. května 2022 do 23. května 2022.


U oborů vzdělání 26-51-H/01 a 26-52-H/01 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.


Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:
Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo na školní rok 2022/2023, č. j. SPŠE/1864/2022

 

Kód a název oboru - RVP Školní vzdělávací program Předpokládaný počet přijímaných žáků

26-51-H/01 Elektrikář - předpokládaný počet přijímaných žáků: 4
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - předpokládaný počet přijímaných žáků: 2

16. května proběhla aktualizace výsledků rozhodnutí PZ na základě odvolání a zákonných lhůt pro podání zápisových lístků.

Milí uchazeči, vážení rodiče,

právě jsme zveřejnili výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023.

Výsledky jsou anonymní pod evidenčním číslem přihlášek, které naleznete na pozvánce, kterou jsme Vám zaslali poštou. Každý studijní obor má vlastní pořadník, takže stačí vybrat správný soubor a zjistit, jak jste se umístili. Výsledný počet bodů bude určen na základě kritérií přijímacího řízení (viz níže).

Jakmile zjistíte, jak jste se umístili, čekají Vás následující možnosti.

a) Byli jste přijati na některý z oborů na naší škole a máte zájem k nám nastoupit.

V případě přijetí musíte řediteli naší školy odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy od 28. dubna 2022. Rozhodnutí o přijetí je možné obdržet v sekretariátu školy od 2. 5. 2022. Do zápisového lístku vyplňte obor, na který jste byli přijati a zastavte se u nás na sekretariátu (nezapomeňte, že je potřeba podpisy zákonného zástupce i uchazeče). Jakmile odevzdáte zápisový lístek, máte hotovo.

b) Nebyli jste přijati na některý z našich oborů, ale máte zájem do něj nastoupit.

Nic se neděje, vzhledem k tomu, že má každý uchazeč dvě přihlášky, se na všech oborech nějaká místa uvolní. Nabízíme větší množství oborů a zájem je různý, pokud opravdu máte zájem nastoupit na naši školu, kontaktujte náš sekretariát a zeptejte se, jaká je šance, že se uvolní místa zrovna na Váš obor.

Pokud máte skutečně zájem o náš obor, podejte s rodiči odvolání proti nepřijetí. Odvolání se podává na naši školu a v momentě, kdy se uvolní místa, se vyřizují změnou rozhodnutí dle pořadí v přijímací zkoušce včetně odvolání.

Odvolání proti nepřijetí je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny od obdržení rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat poštou. V případě, že máte skutečný zájem, doporučujeme se zastavit na našem sekretariátu, kde rozhodnutí dostanete okamžitě.A můžete rovnou podat odvolání, se kterým Vám rádi pomůžeme.

Jakmile Vám dáme nové rozhodnutí o přijetí, můžete přemístit zápisový lístek na naši školu a v září můžete nastoupit.

c) Nebyli jste přijati např. z důvodu nesplnění podmínek nebo příliš nízkého umístění v přijímací zkoušce.

Rozhodně nevěste hlavu, i v případě, že by nevyšlo odvolání, máte možnost zkusit 2. kolo přijímacího řízení. Jakmile zjistíme zájem o jednotlivé obory, rozhodujeme, jestli na některém vyhlásíme další kolo přijímaček. Jestli budeme, nebo nebudeme vyhlašovat další kolo, bude zřejmé následující týden po vyhlášení výsledků. Informujte se na sekretariátu.

V případě dalších dotazů pište na vecek@spse.cz

Mgr. František Věcek
zástupce ředitele

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obory:

26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace

26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace

26-41-M/01 Elektrotechnika - Řídící systémy

26-41-L/01 Mechanik Elektrotechnik

 

V případě, že jste byli přijati a máte zájem o studium na naší škole, musíte odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od 26.5.2022). Rozhodnutí o přijetí můžete již dnes obdržet na sekretariátu školy.

V případě, že jste nebyli přijati a máte zájem, podejte co nejdříve odvolání. Do druhého kola mnozí uchazeči posílali více přihlášek, takže se určitě místa uvolní.

 

 

nahoru