Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na březen 2023

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M, L a pro učební obory H ke studiu ve školním roce 2023/2024

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00,
12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 1. února 2023 do 1. března 2023.

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-45-M/01, 26-41-L/01, 26-51-H/01, 26-52-H/01 a 26-41-L/52 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U oboru vzdělání 18-20-M/01 nemusí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U všech oborů musí být součásti přihlášky potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči, kteří budou žádat o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky, musí tuto žádost

doložit příslušným doporučením školského poradenského zařízení spolu s přihláškou.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20, odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti sozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (tedy i těm, kteří již navštěvovali školu v ČR). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazeč – cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana) má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2023/2024, č. j. SPŠE/224/2023.

 

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace 20
26-41-M/01 Elektrotechnika - Řídicí systémy 25
26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace 25
26-45-M/01 Telekomunikace - Internet věcí 25
18-20-M/01 Informační technologie 60
18-20-M/01 Informační technologie - Počítačová grafika 25
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 25
26-51-H/01 Elektrikář 20
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

15

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (nástavba)

25

 

                             

 Třídy:             2. B, 2. D, 2. EL, EM, 2. F, 2. ME, 2. I, 2. J, 3. G, 3. I

 Sraz:              25. 3. 2023 v 8:00 parkoviště Obecního domu Ostřešany

Doprava:       Autobus s vlekem – Ústí nad Orlicí

            

Návrat            4. 3. 2023 parkoviště Obecního domu v Ostřešanech

Doplatek        150 Euro v místě konání (nezahrnuje bazén a sáňkařskou dráhu + 20 Euro)

Telefonické spojení:  vedoucí kurzu   +420 603 28 55 08

 Informace pro cestu

Žáci si vezmou jídlo a pití na cestu (malý batoh) a 1 velké zavazadlo (opt. kufr). Lyžařská výzbroj bude naložena do vleku (lyže, snowboard, boty).

Na kurz si s sebou žáci povinně vezmou lyžařskou výstroj a výzbroj na sjezdové lyžování nebo snowboarding. Součástí povinné výbavy je také ochranná helma.

Nezapomeňte si boty na přezutí do chaty, hygienické potřeby, oblečení na převlečení v případě promáčení, výstroj na sjezdový výcvik, 2  čepice, 2 páry rukavic, sluneční brýle, lyžařské brýle, plavky

Dále doporučujeme dát žákům kapesné dle uvážení rodičů. Předpokládáme návštěvu bazénu a sáňkařské dráhy (20 Euro). Vše je dobrovolné, lze nahradit vycházkou  a večerním klidem. Nedoporučujeme brát s sebou cenné věci, naopak jsou vítány hudební nástroje.

Běžecký výcvik z organizačních důvodů odpadá. Lyžuje se 5 dní v skiaréně Kitzbuhl (190 km sjezdových tratí). Volný  den je určen pro relaxaci v bazénu a sáňky na 12 km sáňkařské dráze v Bramberku.

Je nutné vzít si s sebou ručníky a ložní prádlo (prostěradlo, povlečení), jinak je nutné ho dokoupit na místě. (10 Euro)

Žáci budou mít potvrzení (čestné prohlášením rodičů) o seřízení bezpečnostního vázání na sjezdových lyžích, potvrzení o zdravotním stavu od rodičů a průkazku zdravotní pojišťovny a OP, nebo cestovní pas.

Všichni žáci jsou  pojištěni u ČSOB (pojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnost za škody i úrazové pojištění), pojištění zařizuje vedoucí kurzu.

Stravování na chatě začíná  sobotní večeří, proto je třeba mít s sebou dostatečně  velkou sva-činu. Předpokládaný příjezd na chatu je v 17.00.

Pitný režim žáků bude zajištěn čajem a štávou.

Strava –  snídaně formou švédského stolu, oběd – balíček, večeře.

Žáci si s sebou na svah vezmou do malého batohu nebo ledvinky láhev s pitím, balíček od snídaně, (event. kalorickou tyčinku, perník, zajišťují si sami).

Vzhledem k množství materiálu prosíme, abyste nebrali s sebou balíky vod – kofoly…., budou vráceny rodičům.

 

V Pardubicích 26. 1. 2023                                          Mgr. Vladimír Hron    

                                                                                      vedoucí kurzu

img/akce/1061/large/01.jpg

Vážená a ctěná poroto, vážení spolupracovníci, sponzoři,vážení přátelé!

 
Vyhlašujeme už 19. ročník soutěže (pořádáme ji již 20 let,jeden ročník  se však kvůli epidemii covidu neuskutečnil).
 
Nejprve bychom vám všem chtěli poděkovat za to, že nám tutotradiční soutěž pomáháte realizovat - doufáme, že ani letos jste na nás nezanevřeli a budete s námi spolupracovat. 
 
Veškeré podstatné informace jsou v příloze.
 
Soutěž samotná bude probíhat ve dvou kolech. První kolo bude virtuální – natočíte video se soutěžním vystoupením a uložíte ho do úložiště kategorie, v níž hodláte soutěžit, na webu SPŠE Pardubice:
http://soutez.spse.cz/havran/

Na této adrese bude od 9. ledna do 3. března 2023 přihláška včetně vložení videa mp4 nebo avi.

 
Srdečně zdraví a na spolupráci se těší
 
Mgr. Marie Albrechtová a Mgr. Lenka Laubová PhD.
současná a budoucí vedoucí organizačního štábu soutěže
Soubory ke stažení:

Odevzdání maturitních projektů

nahoru