Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na březen 2023

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M, L a pro učební obory H ke studiu ve školním roce 2023/2024

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00,
12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 1. února 2023 do 1. března 2023.

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-45-M/01, 26-41-L/01, 26-51-H/01, 26-52-H/01 a 26-41-L/52 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U oboru vzdělání 18-20-M/01 nemusí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U všech oborů musí být součásti přihlášky potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči, kteří budou žádat o uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky, musí tuto žádost

doložit příslušným doporučením školského poradenského zařízení spolu s přihláškou.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20, odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazečům – cizincům podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti sozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla jim poskytnuta dočasná ochrana), se při přijímacím řízení na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka (tedy i těm, kteří již navštěvovali školu v ČR). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola ověří pohovorem.

Uchazeč – cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana) má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizinec podle § 1, odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (byla mu poskytnuta dočasná ochrana).

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2023/2024, č. j. SPŠE/224/2023.

 

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace 20
26-41-M/01 Elektrotechnika - Řídicí systémy 25
26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace 25
26-45-M/01 Telekomunikace - Internet věcí 25
18-20-M/01 Informační technologie 60
18-20-M/01 Informační technologie - Počítačová grafika 25
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 25
26-51-H/01 Elektrikář 20
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

15

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (nástavba)

25

 

                             

 Třídy:             2. B, 2. D, 2. EL, EM, 2. F, 2. ME, 2. I, 2. J, 3. G, 3. I

 Sraz:              25. 3. 2023 v 8:00 parkoviště Obecního domu Ostřešany

Doprava:       Autobus s vlekem – Ústí nad Orlicí

            

Návrat            4. 3. 2023 parkoviště Obecního domu v Ostřešanech

Doplatek        150 Euro v místě konání (nezahrnuje bazén a sáňkařskou dráhu + 20 Euro)

Telefonické spojení:  vedoucí kurzu   +420 603 28 55 08

 Informace pro cestu

Žáci si vezmou jídlo a pití na cestu (malý batoh) a 1 velké zavazadlo (opt. kufr). Lyžařská výzbroj bude naložena do vleku (lyže, snowboard, boty).

Na kurz si s sebou žáci povinně vezmou lyžařskou výstroj a výzbroj na sjezdové lyžování nebo snowboarding. Součástí povinné výbavy je také ochranná helma.

Nezapomeňte si boty na přezutí do chaty, hygienické potřeby, oblečení na převlečení v případě promáčení, výstroj na sjezdový výcvik, 2  čepice, 2 páry rukavic, sluneční brýle, lyžařské brýle, plavky

Dále doporučujeme dát žákům kapesné dle uvážení rodičů. Předpokládáme návštěvu bazénu a sáňkařské dráhy (20 Euro). Vše je dobrovolné, lze nahradit vycházkou  a večerním klidem. Nedoporučujeme brát s sebou cenné věci, naopak jsou vítány hudební nástroje.

Běžecký výcvik z organizačních důvodů odpadá. Lyžuje se 5 dní v skiaréně Kitzbuhl (190 km sjezdových tratí). Volný  den je určen pro relaxaci v bazénu a sáňky na 12 km sáňkařské dráze v Bramberku.

Je nutné vzít si s sebou ručníky a ložní prádlo (prostěradlo, povlečení), jinak je nutné ho dokoupit na místě. (10 Euro)

Žáci budou mít potvrzení (čestné prohlášením rodičů) o seřízení bezpečnostního vázání na sjezdových lyžích, potvrzení o zdravotním stavu od rodičů a průkazku zdravotní pojišťovny a OP, nebo cestovní pas.

Všichni žáci jsou  pojištěni u ČSOB (pojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnost za škody i úrazové pojištění), pojištění zařizuje vedoucí kurzu.

Stravování na chatě začíná  sobotní večeří, proto je třeba mít s sebou dostatečně  velkou sva-činu. Předpokládaný příjezd na chatu je v 17.00.

Pitný režim žáků bude zajištěn čajem a štávou.

Strava –  snídaně formou švédského stolu, oběd – balíček, večeře.

Žáci si s sebou na svah vezmou do malého batohu nebo ledvinky láhev s pitím, balíček od snídaně, (event. kalorickou tyčinku, perník, zajišťují si sami).

Vzhledem k množství materiálu prosíme, abyste nebrali s sebou balíky vod – kofoly…., budou vráceny rodičům.

 

V Pardubicích 26. 1. 2023                                          Mgr. Vladimír Hron    

                                                                                      vedoucí kurzu

Odevzdání maturitních projektů

nahoru