Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na březen 2022

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 1. února 2022 do 1. března 2022. 

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-45-M/01, 26-41-L/01, 26-51-H/01, 26-52-H/01 a 26-41-L/52 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U oboru vzdělání 18-20-M/01 nemusí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U všech oborů musí být součástí přihlášky potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2022/2023, č. j. SPŠE/334/2022

OBORY, DO NICHŽ JE MOŽNO PODAT PŘIHLÁŠKU,A PŘEPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ najdete v přiloženém pdf souboru.

img/akce/935/large/01.jpg

O bílého havrana Edgara Allana Poea

Vážení a milí soutěžící, vážené kolegyně a kolegové!

Vyhlašujeme už 18. ročník soutěže v anglické recitaci a zpěvuO bílého havrana Edgara Allana Poea“.
 
Pod vlivem epidemické situace jsme se rozhodli změnit koncepci soutěže a ponechat některé z prvků, jež jsme zařadili již vloni.
Soutěž samotná bude probíhat ve dvou kolech. První kolo bude virtuální – natočíte video se soutěžním vystoupením a uložíte ho do úložiště kategorie, v níž hodláte soutěžit, na webu SPŠE Pardubice. Video můžete ukládat v době od 10. ledna do 4. března 2022.
Během března porota videa ohodnotí a vyhlásí finalisty soutěže.
V úterý 5. dubna 2022 v hudebním sále pardubické radnice a v historické klubovně Evropského spolkového domu se pak bude konat finále, na němž porota vybere vítěze všech kategorií – finalistů bude nejvýše 6 v každé kategorii.
 
Spolu s anglickou soutěží jsme už před 9 lety obnovili obdobnou soutěž v němčině pod názvem „Rabe Ralph von Christian Morgenstern“ – tento název jsme zvolili, abychom zachovali symbol soutěže.
Soutěžící v německém jazyce jsou přiřazeni k adekvátním kategoriím soutěže anglické, hodnoceni však jsou pochopitelně zvlášť.
Kategorie se nemění, pouze přibude jedna další – „nejlepší video“.   Dále se soutěží v sólové recitaci, v krátkém dramatickém výstupu, sólovém zpěvu a zpěvu skupin.

http://soutez.spse.cz/havran/

Na této adrese bude od 10. ledna do 4. března 2022 přihláška včetně vložení videa mp4 nebo avi.

 
Srdečně zdraví a na shledanou se těší
 
Mgr. Marie Albrechtová
vedoucí organizačního týmu soutěže

5. 3. - 12. 3. 2022, třídy 2. A, 2. B, 2. E, 2. I, 2. ME, 3. A, 3. G

img/akce/945/large/01.jpg

On-line přihláška a CV

Pro žáky zabývající se grafikou a tvorbou www pořádáme čtrnáctidenní zahraniční stáže.

Náklady na dopravu a pobyt účastníků jsou hrazeny z grantu EU v rámci Evropských vzdělávacích programů.

1) Nejbližší stáž pro současné 3. ročníky se bude konat (pokud to podmínky dovolí) v červnu 2022 (předběžný termín 11. - 25. 6. 2022) v Portugalsku, v Barcelos poblíž Porta.

Do konce března vyplňte přihlášku: přihláška pro 3. ročníky na stáž v červnu

Do poloviny poloviny dubna pošlete dle pokynů v přihlášce svoje CV.

 

2) Stáž pro současné 2. ročníky se bude konat v září/říjnu 2022 - přihlášku na podzimní stáž vyplňte do 5.4. (CV zašlete do poloviny dubna): přihláška pro 2. ročníky na září/říjen

 

Více informací o stážích najdete na https://spse.cz/zajezdy.php#KA1

S případnými dotazy se obracejte na RNDr. Janu Reslovou.

nahoru