Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na únor 2022

Přihlášky přijímáme na sekretariátu školy (D151 – přízemí) podané osobně v pracovní dny 7:30 – 11:00, 12:30 - 15:00 nebo zaslané poštou v termínu od 1. února 2022 do 1. března 2022. 

U oborů vzdělání 26-41-M/01, 26-45-M/01, 26-41-L/01, 26-51-H/01, 26-52-H/01 a 26-41-L/52 musí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U oboru vzdělání 18-20-M/01 nemusí být součástí přihlášky potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.

U všech oborů musí být součástí přihlášky potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo na školní rok 2022/2023, č. j. SPŠE/334/2022

OBORY, DO NICHŽ JE MOŽNO PODAT PŘIHLÁŠKU,A PŘEPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ najdete v přiloženém pdf souboru.

Přijímací zkoušky nanečisto jsou prezenčně zrušeny, budou realizovány distančně pouze v rámci přípravných kurzů.

Přijímací zkoušky nanečisto, které se měly konat 2.2., jsou z epidemických důvodů zrušeny. (Přijímací zkoušky nanečisto se neoficiálně uskuteční pouze v přípravných kurzech pro 9. třídy ZŠ, a to distančně. Termín přijímacích zkoušek nanečisto v kurzech bude oznámen dodatečně podle možností pedagogů i žáků.)

Pro bližší informace se obraťte na organizátorku Mgr. Zdenu sobolovou: sobolova@spse.cz

 

 

img/akce/946/large/01.jpg

Přednáška předního světového astrofotografa, absolventa naší školy Petra Horálka

21x v NASA

aneb

Co skrývají oceněné snímky prestižního výběru Astronomického snímku dne NASA

Dny otevřených dveří se budou konat v těchto termínech:

7. října 2022 15:00–18:00 hod.
8. října 2022 09:00–12:00 hod.
25. listopadu 2022 15:00–18:00 hod.
10. prosince 2022 09:00–12:00 hod.
14. ledna 2023 09:00–12:00 hod.
11. února 2023 09:00–12:00 hod.

Poslední vstup 1 hodinu před koncem dne otevřených dveří.

nahoru