Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na listopad 2023

PC-ák, Elektronika i jinak, S-Robot

Přihlašování do soutěží začíná 1. listopadu

Počet míst je omezen, přihlašování probíhá ve třech kolech. Tento systém by měl zajistit, aby se v prvním kole dostalo na všechny školy a aby větší školy mohly v dalších kolech přihlásit další žáky.

Více informací na https://soutez.spse.cz/

ENTERIA aréna Pardubice

ENTERIA aréna Pardubice

Třídní schůzky začínají v 16 hodin

Školská rada v 15:30

Den boje za svobodu a demokracii

Zaměstnanci SPŠE a VOŠ Pardubice se dne 27. 11. 2023 zapojí do celodenní stávky vyhlášené ČMOS pracovníků školství. Stávky se účastní 90 % zaměstnanců školy.

 

Vzhledem k této skutečnosti není možné zajistit dne 27. 11. 2023 provoz školy. Na pondělí 27. 11. 2023 vyhlašuji z těchto závažných organizačních důvodů podle § 24, odstavec (2) školského zákona pro žáky a studenty ředitelské volno.

 

Důvod a cíle stávky:

Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

 

Mgr. Petr Mikuláš,

ředitel školy

nahoru