Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na listopad 2022

Ředitelství SPŠE a VOŠ Pardubice si vás dovoluje pozvat na schůzku SRPŠ, která proběhne 16. 11. 2022. Schůzky s třídním učitelem se konají od 16h, poté je možnost se do 18h informovat o prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku 2022/2023 u vyučujících, kteří budou k dispozici na přidělených pracovištích.

Schůzka třídních důvěrníků proběhne od 15:30 v B130.

Den boje za svobodu a demokracii

- provozní důvody

(oba areály školy)

Informace o srovnávacích testech

V úterý 29. 11. 2022 proběhnou 1. vyučovací hodinu srovnávací testy z matematiky pro obory M. Test bude obvykle tvořen 3 – 5 otevřenými úlohami a 3 – 7 uzavřenými úlohami. Obsahem testů bude učivo probrané v tomto školním roce. Cílem testování je zanalyzovat úroveň základních znalostí z matematiky v příslušném ročníku. Také si žáci zjednodušeně vyzkouší, jak probíhají maturitní testy z matematiky. Testy budou bodovány a hodnoceny obdobně jako maturitní testy z matematiky.

nahoru