Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na leden 2022

Termín uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2021/2022: pátek 21. 1. 2022.

Podmínky uzavření klasifikace: podle školního řádu, článek 7.3. Podmínky klasifikace v případě vyšší absence žáka, odstavec d). Pokud byla absence způsobena z důvodu vážných zdravotních, rodinných či osobních problémů nebo sportovní přípravy na mezinárodní soutěže (typicky covid-19, karanténa, další dlouhodobé nemoci, hospitalizace apod.), mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci podat žádost řediteli školy, aby jim byla umožněna klasifikace při absenci nad 30 %. Tato žádost je ke stažení na stránkách školy – Úřední deska – Úřední deska a dokumenty – Žádosti a oznámení. Do této žádosti žáci uvedou konkrétní důvody vysoké absence a rozsah (od kdy do kdy) absence trvala.

Nejzazší termín odevzdání žádosti je týden před uzavřením známek, tedy 14. 1. 2022.  

nahoru