Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na leden 2022

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

Kurzy si kladou za cíl usnadnit žákům 9. tříd přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Příprava žákům také pomůže překonat náročný přechod ze základní školy na školu střední.

  • Cyklus 10 sedmdesátiminutových lekcí z matematiky a 10 sedmdesátiminutových lekcí z českého jazyka, usnadňujících přípravu na přijímací zkoušky.
  • Přihlásit se lze na oba kurzy, nebo jeden z nich.
  • Uzávěrka přihlášek: 3. ledna 2022
  • Pomůcky: na každý kurz sešit A4.
  • Přihláška na kurzy: on-line formulář
  • Poplatek je 700 Kč za lekce matematiky a 700 Kč za lekce českého jazyka, platba probíhá na účet školy. Číslo účtu: 123–2086550247/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.
  • Žáci, kteří navštěvují přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SPŠE, mají přijímačky nanečisto zdarma.
  • Termíny, časy, místo a způsob konání - viz dokument pripravne_kurzy.pdf

Termín uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2021/2022: pátek 21. 1. 2022.

Podmínky uzavření klasifikace: podle školního řádu, článek 7.3. Podmínky klasifikace v případě vyšší absence žáka, odstavec d). Pokud byla absence způsobena z důvodu vážných zdravotních, rodinných či osobních problémů nebo sportovní přípravy na mezinárodní soutěže (typicky covid-19, karanténa, další dlouhodobé nemoci, hospitalizace apod.), mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci podat žádost řediteli školy, aby jim byla umožněna klasifikace při absenci nad 30 %. Tato žádost je ke stažení na stránkách školy – Úřední deska – Úřední deska a dokumenty – Žádosti a oznámení. Do této žádosti žáci uvedou konkrétní důvody vysoké absence a rozsah (od kdy do kdy) absence trvala.

Nejzazší termín odevzdání žádosti je týden před uzavřením známek, tedy 14. 1. 2022.  

nahoru