Články

Srovnávací testy 4. ročníků oborů M z matematiky

Informace o srovnávacích testech - vyhodnocení

Dne 21. 11. 2023 proběhly na naší škole srovnávací testy z matematiky pro žáky 4. ročníků oborů M. Testů se celkem zúčastnilo 144 žáků ze 7 tříd. Úlohy byly v souladu s výstupy ŠVP a zaměřily se na posloupnosti a finanční matematiku. Třída Počet žáků Body Průměr bodů Úspěšnost 4. A 19 429 22,58 45,16 4. ...

Číst více

Základní kolo Logické olympiády 2023

Informace o soutěži s matematickou tematikou

Celkem se v Kategorie C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 17956 řešitelů, z toho v Pardubickém kraji 911. Ve dnech 15. – 21. října 2023 si zasoutěžilo online 15 žáků naší školy. Je potěšující, že Adam Eliáš ze 2. B postoupil do krajského kola, které se bude konat 3. 11. 2023. Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil ...

Číst více

Vyhlášení 8. ročníku motivačního programu

Ve středu 4. 10. 2023 proběhlo za účasti zástupců ČEZ - Distribuce slavnostní vyhlášení motivačního programu „Prokopa Diviše“, který je určen žákům elektrotechnických oborů s maturitou, s výučním listem i nástavbového studia.

Program je vyhlašován partnerem ČEZ Distribuce a finančně motivuje nejlepší žáky elektrotechnických oborů, kde se mezi 9 nejlepších rozdělí celkem 104 000 Kč, přičemž vítězové 3 vyhlášených kategorií ...

Číst více

Modernizace odborné učebny elektro D053 pro výuku automatizace a programování PLC

Obory průmyslová automatizace a řídicí systémy mají k dispozici nově zařízenou odbornou učebnu pro výuku předmětů zaměřených na automatizaci a programování PLC.

Učebna D053, která se pro výuku odborných předmětů využívá již pátým rokem, se dočkala kompletní modernizace a nyní je plně funkční pro výuku. Za poslední dva roky jsme provedli 2 fáze modernizace, které zajistily kompletní obnovu již dosluhujícího především netechnického ...

Číst více

Grafická vzpomínka na maturity grafiků

Obor IT - Počítačová grafika má již jarní maturitu za sebou, zde je ilustrované poohlédnutí za maturitním týdnem

Žákyně a žáci oboru Informační technologie - Počítačová grafika absolvovali v předposledním květnovém týdnu jarní termín maturitní zkoušky. Nebyli sami, v posledních dvou květnových týdnech maturovalo celkem 9 tříd. Pan učitel Dus tak jako každý rok svědomitě fotograficky zaznamenával průběh maturit ve všech třídách. Letošní ...

Číst více