Články

Souhrnné informace k maturitní zkoušce Jaro 2023

MZ2023

Souhrnné informace k maturitní zkoušce Jaro 2023

Maturitní projekty – třídy oborů M

Maturitní projekty se budou odevzdávat v plánovaném termínu do 24. 3. 2023 do 13 hodin. V odůvodněných případech je  možné požádat o prodloužení termínu - žádost na stránkách školy (podává se v kanceláři školy do 24. 3. 2023 do 13 hodin s vyjádřením vedoucího maturitní práce):

https://www.spse.cz/download/zak_ss/Maturita/MP_Omluva%20-%20zadost_prodl_terminu_MP.docx

 

DATUM KONÁNÍ 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 

2. května 2023

Matematika

8:00

 

Anglický jazyk

13:30

3. května 2023

Český jazyk a literatura

8:00

4. května 2023

Matematika rozšiřující

8:00

 

Seznam literárních děl

Vlastní seznam literárních děl žáci odevzdají do 31. března 2023 - výběr podepsaného seznamu předejte vyučující ČJ v dané maturitní třídě.

 

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Do 31. března 2023 - žák může podat v kanceláři školy žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro jarní zkušební období.

 

Písemné práce

Písemná práce profilové části se bude konat

  • ve středu 12. dubna 2023 od 13:30 hodin z českého jazyka a literatury,
  • ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 13:30 hodin z anglického jazyka.

Samostatné pozvánky se jednotlivým žákům neposílají. Rozdělení žáků do učeben zašlu do konce března 2023. Ve vestibulu školy a na dveřích dané učebny budou viset seznamy žáků.

 

Při konání písemné práce z českého jazyka a literatury má žák možnost použít vlastní Pravidla českého pravopisu. Při konání písemné práce z anglického jazyka má žák možnost použít vlastní překladový slovník. Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením zkoušky.

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení + možnost použití kompenzačních pomůcek dle doporučení.

Písemná zkouška - Informatika

Písemná zkouška profilové části z nepovinného předmětu Informatika se koná ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 8 hodin - učebna bude upřesněna. Tato zkouška se týká pouze jednoho přihlášeného žáka.

 

Didaktické testy

Z informačního systému Certis Vám budou zaslány pozvánky na didaktické testy - jaro 2023.

Z důvodu probíhající rekonstrukce se mohou učebny uvedené na pozvánce změnit. Nicméně ve vestibulu školy a na dveřích dané učebny budou viset aktuální seznamy žáků. Je nutné si pohlídat „svou“ učebnu.

 

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy z ČJ, AJ, M a M rozšiřující) se uskuteční od 2. do 4. května 2023. Podrobný časový harmonogram je na Cermatu:

https://maturita.cermat.cz/files/files/JZS_jaro-2023_prilohy_1-7_nav.pdf

 

Upozornění: Čas zahájení zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení + možnost použití kompenzačních pomůcek dle doporučení.

 

Hranice úspěšnosti bude zveřejněna na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/kriteria-hodnoceni do konce března.

 

Poznámka k didaktickému testu z matematiky - povolené pomůcky

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika

Poznámka k didaktickému testu z matematiky rozšiřující - povolené pomůcky

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici

 

Upozornění k zahájení didaktického testu z matematiky a matematiky rozšiřující - je nutné přijít do učebny přibližně 10-15 minut před zahájením zkoušky z důvodu kontroly povolených pomůcek. Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením didaktického testu.

 

Praktické zkoušky

Praktické zkoušky se konají pouze ve třídách 4.ME a 2.PE.

Praktické zkoušky - termíny:

  • 9.-12. května 2023 – 4.ME (2×2 dny)
  • 11.-12. května 2023 – 2.PE (2×1 den)

Rozpis žáků bude zaslán nejdéle první týden v květnu.

 

Ústní profilové maturitní zkoušky

Ústní profilové maturitní zkoušky na naší škole jsou naplánovány ve dvou termínech – od 22. a 29. května 2023.

 

Třída

Termín ústních maturitních zkoušek

Třídní učitel

4.A

29. 5. - 2. 6. 2023

Mgr. Novotná Jitka

4.B

29. 5. - 2. 6. 2023

Ing. Štědrý Lukáš

4.D

22. 5. - 26. 5. 2023

Ing. Jelínek Radek

4.E

29. 5. - 2. 6. 2023

Ing. Bajer Libor

4.G

22. 5. - 26. 5. 2023

Mgr. Jozífová Irena

4.H

29. 5. - 2. 6. 2023

Mgr., Bc. Laubová Lenka, Ph.D.

4.I

22. 5. - 26. 5. 2023

Mgr. Pospíšilová Andrea

4.ME

22. 5. - 26. 5. 2023

Mgr. Hůlka Vladimír

2.PE

29. 5. - 2. 6. 2023

Mgr. Kubelka Aleš

Rozpis žáků bude tvořen první květnový týden.

 

Výsledkový portál žáka

Připomínám možnost registrace na výsledkový portál žáka. K registraci maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Výpis byl zaslán v prosinci 2022.

https://maturita.cermat.cz/menu/vysledkovy-portal-zaka

Žák prostřednictvím této služby obdrží protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF).

 

Poznámky

Ke všem zkouškám (didaktické testy, písemné práce, ústní zkoušky, praktické zkoušky) si noste průkaz totožnosti.

Při psaní didaktických testů a písemných prací je povolena modře nebo černě píšící propisovací tužku (ne fix, gumovatelné pero apod., nelze používat bělítka, korektory...).

 

Zdeněk Cach

9. 3. 2023   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

Další úspěch tříletého oboru v elektrotechnických soutěžích

Ve dnech 22. 3. a 23. 3. 2023 se v Nové Pace uskutečnilo soutěžní setkání nejlepších žáků oboru elektrikář – slaboproud.

Soutěž nebyla pouze ověřením teoretických znalostí, ale především ukázkou dovedností v montážích elektronických obvodů. Úvodní věty sice vypadají jako obecné klišé, ale žák tříletého učebního oboru SPŠE a VOŠ Jonáš Rys dokázal zvítězit nejen v kategorii „slaboproud“, ale z České ...

Vánoční technický den na SPŠE

Po kladné odezvě na loňskou dubnovou akci „Technický den pro základní školy“ jsme se rozhodli akci zopakovat i před Vánocemi a uspořádali jsme tak „Vánoční technický den na SPŠE“.

Letošní ročník byl opět stanovišti nabitý, a tak měly skupinky žáků z čeho vybírat. Mohly tak navštívit pracoviště elektrotechnických oborů a vyzkoušet si pájení, dozvěděly se, jak se z elektrického signálu stane akustický. Kdo měl zájem o ...

Lyžařský kurz v Rakousku – Maishofen 8. – 15. 1. 2023

V lednu od 8. 1. do 15. 1. 2023 absolvovali žáci tříd 2. E, 2. G, 2. H, 2. I, 3. E, 3. G a 3. ME výcvikový lyžařský kurz v Rakousku.

Ubytování bylo v Maishofenu a lyžování probíhalo ve ski aréně Saalbach – Hinterglem, kde bylo žákům k dispozici až 270 km sjezdových tratí a 70 vleků a lanovek. Žáci lyžovali pět a půl dne a ti nejlepší najezdili celkem přes 200 km na lyžích. Žáci si vyzkoušeli lyžování v různých sněhových ...