Články

Výsledky testování tělesné zdatnosti žáků 2. ročníků

sobota 1. 10. - středa 30. 11. 2022

V období října a listopadu 2022 proběhlo na základních a středních školách testování tělesné zdatnosti žáků. Na naší škole proběhlo testování žáků 2. ročníků.

Cílem bylo získat relevantní data a informace o tělesné zdatnosti žáků pro následnou podporu pohybového a tělovýchovného vzdělávání v České republice, protože tělesná zdatnost a její úroveň je jedním z celosvětově ukotvených zdravotních parametrů.

Testová baterie zahrnovala čtyři motorické testy: skok daleký z místa, leh-sed, shyb (chlapci) / výdrž ve shybu (dívky) a vytrvalostní člunkový běh.

Výsledky testování na naší škole jsou lepší než celorepublikový průměr. Vzhledem k časové náročnosti testů, jsem se dohodli, že nebudeme plošně testovat další ročníky, ale že bude možné využít testové baterie v hodinách TV.

V následujícím grafu a tabulce jsou prezentovány výsledky druhých ročníků naší školy, které byly do testování zdatnosti zapojeny (po jednotlivých disciplínách a zvlášť pro chlapce a dívky). Graf ukazuje, jak velké jsou podíly žáků, jejichž výkon náleží do příslušné zóny dle kvality výkonu (vzhledem k pohlaví a věku žáka). Výkony žáků v jednotlivých testech jsou hodnoceny na základě jejich zařazení do jedné z následujících tří zón úrovně zdatnosti:

  • Kritická zóna (červená) – příslušná oblast zdatnosti žáka je na úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik, asociovaných rizik zranění, připravenosti pro výuku či zvládání každodenních pohybových úkolů zcela neakceptovatelná.
  • Zóna zvýšené pozornosti (žlutá) – příslušná oblast zdatnosti žáka je na úrovni, která není z hlediska zdravotních rizik, asociovaných rizik zranění, připravenosti pro výuku či zvládání každodenních pohybových úkolů dostatečná.
  • Optimální zóna (zelená) – příslušná oblast zdatnosti žáka je na úrovni, která vypovídá o připravenosti jedince vykonávat pohybové a sportovní aktivity bez větších limitů.

26. 2. 2023   Mgr. Jitka Novotná

Další články, které by vás mohly také zajímat

STUDIJNÍ AKTIVITA PROJEKTU ERASMU „VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER“

Studentský tým naší školy se zúčastnil 4. mobility projektu, tentokrát na střední škole Lycee Eiffel v Dijonu.

STUDIJNÍ AKTIVITA PROJEKTU ERASMU KA2 FRANCIE, DIJON, 3. – 7. 10. 2022 Studentský tým naší školy se zúčastnil 4. mobility projektu, tentokrát na střední škole Lycee Eiffel v Dijonu. Žáci A. Staněk, L. Makarov, S. Osyka, F. Kroužel, J. Juthner a O. Vincenc ze 2.E vytvořili společně s bulharskými, slovenskými a francouzskými ...

SPŠE zahájila další ročník kombinovaného rekvalifikačního studia

V sobotu 1.10. 2022 byl na pracovištích odborného výcviku SPŠE zahájen již 28. běh rekvalifikačního studia, určený pro zájemce o elektrotechniku a profesní zkoušku pro pracovníky v elektrotechnice.

Ke dvaceti zájemcům 2. ročníku přibylo 30 nových z řad laické veřejnosti i zaměstnanců firem, které zvýšení kvalifikace požadují. Současný počet zájemců svědčí o tom, že celoživotní vzdělávání a zvyšování kvalifikace formou ...

Foxconn Funovation Hac22

Z pátku na sobotu na přelomu září a října se na SŠ Delta ve spolupráci s Foxconnem a Magistrátem města Pardubice konal hackaton. Za naši školu se akce zúčastnily dva týmy Servis tým ze 4.D a NullPointerException ze 4.E.

Ale od začátku… Hackaton odkazuje na slova hack a maraton, to napovídá o povaze takové akce. Na ní se týmy programátorů v řádu dnů až týdne intenzivně věnují návrhu a vytvoření aplikace nebo systému. V tomto ...