Články

Exkurze do Litoměřic a Terezína

úterý 31. 5. 2022 v 0

Ve dnech 31. 5. a 9. 6. absolvovali žáci prvních ročníků exkurzi do severočeských měst Litoměřic a Terezína.

Z Pardubic vyjeli autobusem o půl osmé. V Litoměřicích navštívili Severočeskou galerii výtvarného umění, kde pod dozorem ochotných průvodkyň vyplňovali pracovní listy, zaměřené na gotické umění severních Čech ve 13. až 16. století.

V době rozchodu si pomocí papírového plánku města prohlédli historické památky v blízkosti centra, jako například kostel Všech svatých, katedrálu sv. Štěpána, kostel Zvěstování Panny Marie, Gotické dvojče a jiné. Ve volné chvíli se mohli občerstvit a nakoupit suvenýry.

Okolo druhé hodiny odpoledne se přesunuli do Malé pevnosti v Terezíně. Nejprve zhlédli půlhodinový film o historii Terezína v době Protektorátu Čech a Moravy. Následně prošli s průvodcem temná místa pevnosti. Do Pardubic se vrátili kolem sedmé večer.

Za poklidný průběh a organizaci exkurze je potřeba poděkovat všem učitelům a hlavním organizátorům, Mgr. Marii Albrechtové a Mgr. Vladimírovi Hronovi.

Mgr. Radim Švec

15. 6. 2022   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Srovnávací testy z matematiky za 2. pololetí

Informace o srovnávacích testech

Srovnávací testy – vyhodnocení Dne 7. 6. 2022 proběhly na naší škole srovnávací testy z matematiky pro žáky 1. – 3. ročníků oborů M. Testů se celkem zúčastnilo 511 žáků ze 23 tříd. Úlohy byly v každém ročníku v souladu s výstupy ze ŠVP a mapovaly témata druhého pololetí. ročníky Test byl tematicky zaměřen na lineární a kvadratickou problematiku. Třída Počet ...

Výjezd do Litvy

Výjezd do Litvy v rámci projektu Erasmus +

Výjezd do Litvy Ve dnech od 29. 5. do 4. 6. proběhla v rámci projektu Erasmus + návštěva litevské školy Kaunas Information Technology School. Zúčastnění učitelé odletěli z Prahy do Viliniusu okolo desáté hodiny. Následně se přesunuli do Kaunasu, kde se také ubytovali. Potom si prohlédli školní prostředí, zaměřené na výpočetní techniku. V následujících dnech docházeli společně s učiteli ...

Soutěž na nástěnkový poster na téma Třídění zná vítěze

Na jaře proběhla školní soutěž Třídění je IN s úkolem navrhnout nástěnku informující o třídění odpadů.

Do soutěže Třídění je IN žáci vytvořili dvacet zajímavých návrhů. Dle pravidel měli soutěžící připravit grafický návrh nástěnky se zaměřením na třídění plastů, papírů a hliníkových plechovek. Po sečtení hlasů od školní poroty dopadlo bodové ohodnocení následovně: Martin Sekyra 7 bodůNatalie Klímová ...