Články

Setkání s krásou a s místem plným lidské tragédie

čtvrtek 2. 5. 2019 v 0

Ve čtvrtek 2. května absolvovala většina žáků 1. ročníků dějepisnou exkurzi do historického jádra Litoměřic a do Terezína.

Část studentů pod vedením Mgr. Hrona a Mgr. Novotné dorazila nejprve do Terezína a seznámila se s historií Velké a Malé pevnosti a s tragickými osudy

vězňů, kteří zde pobývali. Prohlídka objektu se sugestivním výkladem byla doplněna působivým dokumentárním filmem, konfrontujícím dobovou propagandu s realitou.

Poté následovala prohlídka historického jádra Litoměřic zaměřená hlavně na barokní památky, se zvláštním úkolem najít „gotické dvojče“ – nejstarší litoměřický měšťanský dům z počátku 15. století.

Druhá část žáků s Mgr. Albrechtovou a Mgr. Laubovou absolvovala program v opačném pořadí – nejprve se seznámila s historickou částí Litoměřic, a teprve poté s Malou pevností v Terezíně.

Exkurze se skvěle vydařila i díky nádhernému počasí – žáci se zážitkovou formou dozvěděli mnohé o dějinách od pozdního středověku do poloviny 20. století.

 

Mgr. Vladimír Hron

https://drive.google.com/file/d/1xE3Ce3g5B8h6mkOnFUBcXFUe-DWxMetK/view

6. 5. 2019   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Soutěž mladých zdravotníků

Ve čtvrtek 9. května se otevřely brány pardubického koupaliště Cihelna pro pětičlenná družstva z různých základních škol v Pardubicích.

Jak mladší, tak starší žáci si zde změřili svoje síly v praktickém poskytování první pomoci. Akce byla pořádána Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Pardubicích a záštitu nad ní převzal hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický a náměstek primátora Pardubic Mgr. Jakub Rychtecký. Žáci ...

Fyzikální olympiáda Pardubického kraje 2018/2019

Opět jsme byli jedinou střední odbornou školou, která se v Pardubickém kraji Fyzikální olympiády 2018/2019 zúčastnila.

Do krajského kola Pardubického kraje se ve Fyzikální olympiádě probojovali dva naši žáci z 3. ročníků – Ondřej Cach a Filip Filipi. Ondřej Cach se umístil na desátém místě, Filip Filipi na místě pátém a počtem bodů se stal úspěšným řešitelem. Umístění našich žáků je o to cennější, že ve 3. ročníku ...

CanSat - první místo v národním finále

Ve dnech 25. a 26.4. jsme se zúčastnili národního finále soutěže CanSat 2019 v Plzni (letiště Erpužice a Centrum robotiky v Plzni).

Soutěž CanSat měla dvě části. První probíhala na letišti v Erpužicích, kde probíhal test CanSatu (naší EVY). Druhá v Centru robotiky v Plzni. Přinášíme reportáž z celé akce. Na celou akci jsme se řádně připravili. Celá akce opět začínala na hlavním nádraží v Pardubicích. Cesta byla dlouhá a náročná, ...