Články

Včelaření a technika na naší škole

Od letošního školního roku funguje na naší škole včelařský kroužek.

Myšlenka pro jeho založení byla jednoduchá: v blízkém okolí se nachází řada parků s kvetoucími dřevinami, rostlinami a bylinami, které potřebují opylení. Práce ve včelařském kroužku je ovšem poněkud nestandardní.  Činnost kroužku nelze omezit na práci čítající 2 hodiny jednou v týdnu. To jde možná v zimních měsících, kdy se žáci zabývají výrobou úlů, a hlavně sestavují jednotlivé komponenty pro zhotovení elektronicky monitorovaného úlu.

V souvislosti s těmito aktivitami byla navázána spolupráce se Středním odborným učilištěm včelařským v Nasavrkách. Tamní ředitel Josef Lojda poskytl našim žákům odborný výklad, ukázku práce s včelařskými potřebami a všechny nás provedl technologickým centrem.

Žáci získali návštěvou v Nasavrkách inspiraci pro svou další práci ve včelařském kroužku a ředitelé obou škol – na jedné straně ředitel SPŠE a VOŠ Pardubice Ing. Ladislav Štěpánek a na straně druhé ředitel Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách Josef Lojda - se dohodli na spolupráci, výrobě, instalaci a testování elektronicky monitorovaného úlu. Také nabídka odborných přednášek ze strany včelařského učiliště zní velmi lákavě.

Nezbývá než si přát, aby se práce se včelami dařila a aby náš technicko-ekologický projekt získal další zájemce a podporovatele.

 Mgr. Lea Bednaříková

16. 1. 2017   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

1. místo v krajském kole soutěže T-Profi

Žáci druhých ročníků oboru L se zúčastnili technické soutěže T-Profi Hospodářské komory pro mladé talenty.

Družstvo tvořili tři žáci základní školy, tři žáci střední školy a jeden zástupce za firmu Foxconn. Společnými silami se jim povedlo dosáhnout na nejvyšší příčku a postupují do celorepublikového kola. Soutěž mladých talentů, kterou Hospodářská komora pořádala 24. 1. 2017 v Ústí nad Orlicí, měla za cíl ...