Články

Modernizace učebny B007 za finanční podpory z programu Podpora regionů Nadace ČEZ

pondělí 1. 1. 2024

V roce 2023 proběhla modernizace učebny pro praktické vyučování „B007“, kde probíhá výuka 1. až 4. ročníků oborů M v oblastech pájení, návrhu a realizace DPS, realizace praktických a maturitních projektů apod.

Celková výše podpory Nadace ČEZ z programu Podpora regionů činila 300 tisíc Kč, peníze byly využity na pořízení nových pracovních stolů a vybavení pro 7 pracovišť, která nyní umožňují samostatnou práci žáků s elektronickými měřícími přístroji, pájecími stanicemi, plně vybavenými univerzálními stoly pro manuální práci, ale i práci na výpočetní technice.

Základem učebny jsou montážní stoly, na kterých musí být tolik prostoru, aby vedle sebe mohli pracovat dva žáci, a to nejen z důvodu návrhů desek plošných spojů, ale také jejich osazování součástkami, prací na výpočetní technice a v neposlední řadě změření parametrů výrobku a ověření funkčnosti zapojení. Montážní stoly byly tedy nejdražší položkou našeho nákupu. Každý stůl bude postupně dovybaven měřicí technikou, tak aby pracoviště pro dva žáky vždy obsahovalo zdroje, generátory funkcí, digitální osciloskopy, multimetry, digitální měřiče LCR, a to vždy po dvou kusech na jeden stůl. Dále bude stůl vybaven jedním kusem horkovzdušné stanice. Ze získaného peněžního grantu byly zakoupeny 3 x laboratorní zdroje, 3 x generátory funkcí, 8 x klešťový multimetr, 2 x digitální osciloskop, 4 x měřič LCR a 8 x pracovní stoly s osvětlením na dálkové ovládání. Pro vrtání desek plošných spojů byla zakoupena stolní vrtačka a pro řezání chladičových profilů pásová pila. Pro pájení SMD montáže byly zakoupeny dva kusy horkovzdušných stanic. Na přiložených fotografiích je vidět vybavení a uspořádání učebny B007 před realizací modernizace a po ní.

Takto vybavená učebna pomůže zkvalitnit výuku a žákům umožní ověřování jejich praktických dovedností a znalostí získaných v průběhu studia. Chtěli bychom poděkovat Nadaci ČEZ za finanční podporu!

 

Historický vývoj učebny: 

Učebny v suterénu budovy „B“ na SPŠE a VOŠ Pardubice byly vždy využívány pro odborný výcvik. Není to tedy tak dlouho, co se na učebně B007 učilo ruční obrábění. Učebna byla vybavena dílenskými stoly se svěráky a nástroji pro ruční obrábění materiálu. Tak jak postupně rostly požadavky na výuku praktické elektroniky v průřezu všech ročníků, začaly se učebny pro praktickou výuku předělávat na moderní laboratoře. V těchto učebnách se začala učit praktická odborná elektronika, která se však od začátku potýkala s nedostatkem měřící techniky. Od počátku jsme tedy měli jasnou představu, jak by učebna měla vypadat. Nejdůležitější částí modernizace bylo pořízení pracovních stolů a základního měřícího vybavení. Z vlastních zdrojů časem doplníme další potřebné vybavení a pomůcky.

 

Přejeme žákům i vyučujícím mnoho aktivních chvil strávených v této učebně.

18. 12. 2023   Mgr. Veronika Věcková

Další články, které by vás mohly také zajímat

FEI Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice jako každoročně připravila pro naše studenty bohatý program včetně úloh pro praktické měření.

Prohlídka odborných laboratoří a odborných učeben se setkala s velkým ohlasem. Ing. Luboš Rejfek, Ph.D. seznámil studenty se studijními obory a zároveň s požadavky na studium i s možností denního i dálkového studia. Důležitou informací bylo i uplatnění na trhu práce po absolvování ...

Technický den pro ZŠ

Jedním z mnoha pracovních stanovišť, na kterých probíhala zábavná výuka žáků základních škol, byly webové aplikace.

Žáci naší školy připravili pro tuto akci několik webových prezentací. Úkolem žáků, kteří přišli ze základních škol, bylo aplikovat svoje obrázky a texty do html vybrané webové stránky a doladit její design. Žáci některých ZŠ již měli předem připravené texty a fotografie ze své školy a vytvořili ...

Vánoční čtení v knihovně

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 jsme se sešli v naší školní knihovně na akci „Vánoční čtení“.

Na programu byly vánoční koledy, povídání si o vánočních tradicích, fantasy povídka Malucha z knihy Klenoty české fantasy a soutěžní kvíz. Akce se zúčastnili převážně žáci z 1.B, milým hostem byla paní učitelka Vladimíra Hanáková a pan učitel Petr Bubák. Stoly byly slavnostně nazdobené, na nich vonělo vánoční cukroví s čajem, ...