Články

Erasmus+ CIT 13 – Madeira – Funchal 2023

pondělí 5. 6. - úterý 20. 6. 2023

Stážisté ze SPŠE a VOŠ Pardubice se v červnu 2023 vrátili po několika letech na ostrov věčného jara – Madeiru.

Ostrov Madeira je jednou z nejzajímavějších evropských cestovatelských destinací, nabízí nejenom příjemné klima, ale především úžasnou faunu a flóru a zároveň je to místo s minimální kriminalitou. Madeira v posledních letech prošla obrovským cestovatelským boomem a dává spoustu pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu. Naši IT studenti a grafici si během čtrnáctidenní stáže vyzkoušeli práci v několika místních firmách.

V restauraci Sun City vytvářeli webové stránky a pracovali na korporátní identitě, zaměřili se především na úpravu jídelního lístku restaurace, navrhovali letáky, krabičky a další reklamní předměty.

V DG Travel stážisté revidovali webové stránky, programovali responsivní design a rezervační systém, ze kterého zákazníci mohou nakupovat produkty přímo z webových stránek. Součástí zadání bylo i vytvoření blogu o možnostech cestování po Madeiře.

V hotelu Monte Verde a Se Boutique Hotel pracovali žáci také na rezervačním systému, jejich úkolem bylo vytvořit strategii, která by umožnila přímou rezervaci bez využití Booking.com. Dále aktualizovali obrázky na webových stránkách, upravovali menu, aby bylo uživatelsky přívětivější, a přidávali odkazy na zajímavé cestovatelské aktivity.

Jaká byla stáž očima účastníků?

Dosud jsem dělal webové projekty ve škole, které však neměly skutečné využití v praxi. V rámci tohoto projektu jsem si vyzkoušel, jaké to je pracovat na složitějších stránkách, která mají přísnější pravidla. Naučil jsem se také upravovat a přidávat stránky pomocí WordPressu a získal jsem lepší představu o tom, jak tento program funguje a proč je tak oblíbený. Po skončení Erasmu se hodlám věnovat WordPressu více a naučit se v něm.

Během stáže jsem zdokonalila své komunikační schopnosti a znalost anglického jazyka. Zlepšila jsem se v používání grafických programů, jako Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign. Vyzkoušela jsem si natáčení a focení reálných zakázek. Poznala jsem spoustu krásných míst v přírodě i ve městě. Měla jsem možnost poznat blíže madeirskou a portugalskou kulturu.

Velkým přínosem stáže je práce v týmu, která nebyla vůbec jednoduchá. Stáž nás určitě všechny stmelila a posunula i jazykově, pomohla nám v poznání nové kultury a stylu života i v poznání nových míst a prožití zajímavých zážitků ve skupině žáků z různých tříd a ročníků.

Přínosem pro mě byla možnost se seznámit s velkým množstvím lidí, které bych bez Erasmu nepotkal. To platí i o čase, když jsem zrovna nebyl v práci, který jsem většinou strávil nějakým poznáváním a cestováním po ostrově, a to je něco, na co jen stěží zapomenu.  

Největší přínosem byl rozvoj v anglickém jazyce díky komunikaci se zaměstnanci firmy, ale také obyvateli či turisty na ostrově. Také jsem zde pochytil nějaké nové poznatky o tvorbě webu. Zkusil jsem práci pomocí softwaru Worldpress, ve kterém jsem se naučil plno funkcí. Naučil jsem se pracovat s Githubem, přes který jsme si se spolužáky sdíleli nové úpravy na webu.

Tato stáž mi přinesla širokou škálu nových dovedností a vzpomínek. Získala jsem cenné pracovní zkušenosti v oblasti webových aplikací díky práci na stránce restaurace Sun City. Tímto jsem posílila své dovednosti a rozšířila své pracovní portfolio. Současně jsem měla možnost prozkoumat krásy ostrova a poznat novou kulturu. Tato stáž mi také pomohla rozvíjet se jako profesionál, zlepšit adaptabilitu a navázat mezinárodní kontakty, což má pro můj budoucí profesní růst velký význam.

Během mé grafické stáže v malé firmě na Madeiře jsem získal neuvěřitelné zkušenosti a příležitosti. Pracoval jsem s talentovanými studenty SPŠE, kteří mi umožnil rozvíjet své dovednosti a prohloubit své znalosti v oblasti grafického designu a webdesignu. Byl jsem zapojen do různých projektů od tvorby loga a firemního vizuálního stylu po navrhování marketingových materiálů. Kromě toho jsem se naučil adaptovat se na nové pracovní prostředí. Tato stáž mi poskytla cenné zkušenosti a sebedůvěru, které mi pomohou v budoucím profesním růstu. Jsem vděčný za tuto jedinečnou příležitost.

Stáž Erasmu, kde jsme tvořili webové stránky pro firmy na Madeiře, pro nás měla několik významných přínosů. Zaprvé jsme získali praktické zkušenosti v oblasti webového designu a vývoje, což nám posílilo naše profesní dovednosti. Zároveň jsme se seznámili s podnikatelským prostředím na Madeiře a navázali kontakty s místními firmami, což nám otevřelo dveře k budoucím pracovním příležitostem. Naše stáž tak byla nejen obohacující z hlediska osobního rozvoje, ale také nám pomohla budovat si perspektivní kariéru.

Madeira je ideální destinace pro pěší turistiku, a tak žáci po práci relaxovali procházkami podél klikatých zavlažovacích kanálů, vodopádů a podívali se i do hor, k nejvyšším vrcholkům Madeiry.

Erasmus je pro žáky úžasná zkušenost - živý jazykový kurz, praxe v reálném prostředí a opuštění zažitých stereotypů. Je to nejlepší způsob, jak se v životě posunout dál, získat více motivace a energie pro další studium zvoleného oboru.

Stáž byla financována z grantu EU.

Erasmus+

Soubory ke stažení:
CIT 13 - Prezentace praci.pdf

30. 6. 2023   RNDr. Jana Reslová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Předání ocenění Motivačního programu Prokopa Diviše

O tom, že třináctka může být i šťastným číslem, se 13. 6. přesvědčili žáci a absolventi SPŠE a VOŠ.

Součástí slavnostního předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům bylo i vyhlášení nejlepších účastníků Motivačního programu „Prokopa Diviše“. Za přítomnosti zástupců vyhlašovatele programu ČEZ distribuce a ČEZ a.s. a starosty Městského obvodu Pardubice 1 bylo předáno ocenění devíti nejúspěšnějším ...

PROJEKT ERASMU KA 229 „VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER“ KONČÍ

Projekt byl vytvářen ve spolupráci šesti evropských středních technických škol...

Projekt byl vytvářen ve spolupráci šesti evropských středních technických škol z Bulharska, Francie, Řecka, Švédska, Slovenska, Švédska a České republiky. Úkoly i výstupy projektu byly splněny i přesto, že dva roky byli partneři nuceni z důvodu epidemiologických opatření spolupracovat pouze on-line. V každé partnerské škole byla zorganizována ...

Památník Zámeček

3. ME S2 zkombinovala angličtinu a dějiny Pardubic

Dne 2.6. jsme navštívili s polovinou třídy 3. ME v doprovodu paní učitelky Aleny Haškové v rámci angličtiny Památník Zámeček. Dozvěděli jsme se zde více o pardubické historii, než jsme doposud znali ze školy. Celou akci jsme odstartovali v 9 hodin u Zámečku nedaleko pardubického Foxconnu. Absolvovali jsme prohlídku celého podzemního okruhu v angličtině. Získali jsme informace o těch, kteří ...