Články

Den prevence oborů L a H

středa 7. 12. 2022 v 0

Ve středu 7. 12. se areál Do Nového 1131 proměnil v přednáškovou zónu.

Ve středu 7. 12. se areál Do Nového 1131 proměnil v přednáškovou zónu. Vyučující za katedrami vystřídali zástupci složek integrovaného záchranného systému a dalších institucí, které se zabývají preventivní činností. Žáci tříd oborů L a H absolvovali během dopoledne dvě tematicky zaměřené přednášky.

Některé okamžiky z akce si můžete připomenout v krátkém videu, které vytvořil kolega Ing. Petr Hrnčíř.

https://youtu.be/koEIns2lLmU

Pro první ročníky si lektoři pardubického Červeného kříže připravili projekt s názvem Minuty zachraňují životy!I ty to dáš! Přednáška byla velice užitečná, protože do podobné krizové situace, kdy jde o život, se může dostat kdokoli.  Asi každý z nás v ní chce obstát se ctí a být schopen pomoci ostatním, případně dokonce zachránit lidský život.  Velmi užitečný byl nácvik správně prováděné resuscitace na figuríně, kde se automaticky monitoruje, jak úspěšně a efektivně byla resuscitace provedena, a výsledek si můžete prohlédnout na tabletu. Studenti se rovněž seznámili s mobilní aplikací „Záchranka“ nebo s používáním automatického externího defibrilátoru (AED). 

O druhou přednášku pro první ročníky se postarali Veronika Jiroutová a Lucie Steinmetzová ze 3.G a Jan Kašpar ze 3.B, kteří v rámci vrstevnického Peer programu debatovali o drogové problematice. Žáci mimo jiné zhlédli film o léčbě drogové závislosti. Posluchači ocenili informace o závažných rizicích, která jsou spojená s užíváním drog, ale především formu, jakou jim byly tyto informace prezentovány. „Bavili se s námi jako spolužáci“, řekl jeden z přítomných žáků. Nešlo o žádné mentorování nebo zakazování, které mladé lidi od užívání drog určitě neodradí.

Vyšší ročníky si vyslechly přednášku HZS PK zaměřenou na prevenci požáru, dopravní nehodovost, řešení mimořádných událostí a havárií způsobených lidským činitelem. Velkým plusem byly praktické zkušenosti a návody, jak se při mimořádných situacích chovat.

Lektorky z řad Městské policie Pardubice diskutovaly s žáky důležité body trestního práva se zaměřením na trestní odpovědnost, mladé řidiče a problematiku drog nebo zneužívání sociálních sítí. Podělily se s žáky o své zkušenosti z konkrétních případů a velmi ochotně odpovídaly na dotazy týkající se například přiměřené obrany, dokazování trestných činů nebo postupy při srážce chodce s automobilem na přechodu. Žákům byl také představen modernizovaný kamerový systém MP Pardubice.

O neméně zajímavou a poučnou přednášku se postarali lektoři z odboru cizinecké policie.
První část prezentace se týkala uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině. Žáci obdrželi informace o fungování KACPU (Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině), které zahájilo svoji činnost 2. března a donedávna sídlilo na Krajském úřadě v Pardubicích. Přednášející v ní ukázal, jak probíhalo v Pardubickém kraji masivní vyřizování žádostí o dočasnou ochranu, jak pomáhal kraj uprchlíkům i s jakými problémy se setkávala cizinecká policie. Podle názoru žáků bylo velmi cenné, že lektor ukázal nejen to, že se pomáhalo, ale i to, že cizinecká policie dokázala zasáhnout, když se někdo snažil azylové řízení zneužít. Je to prevence proti šíření některých mýtů, kterých najdeme na internetu velké množství.

Druhá část přednášky byla o tom, jak cizinecká policie ověřuje doklady a jiné veřejné listiny a jak odhaluje padělky. Přednášející ukázal žákům různé ochranné prvky na dokladech a bankovkách a ukázal jim techniku k jejich ověřování, včetně speciálního vozu s high-tech vybavením nebo špičkové databáze dokladů, kterou používají. O přestávce mezi přednáškami si toto speciální vozidlo „Schengenbus“ mohli prohlédnout všichni zájemci.

 Před třetí ročníky předstoupili lektoři Věznice Pardubice. Ti se postarali asi o největší dávku emocí a adrenalinu mezi studenty. Bez zbytečných iluzí informovali o životě za mřížemi a seznámili studenty se systémem vězeňské služby v ČR. Poutavá přednáška byla doplněna o praktické ukázky práce s vězni a vybraní studenti si mohli na vlastní kůži vyzkoušet pocity pachatele (vězně) při „zpacifikování“ a při zatýkání, což sklidilo obrovský úspěch. V samotném závěru studenti obdrželi letáčky s informacemi týkajícími se požadavků na zaměstnání u vězeňské služby.

Přednáška Úřadu práce Pardubice byla zaměřena na studenty koncových ročníků. Otevřená forma přednášky dávala prostor na dotazy, takže vznikla živá diskuse na aktuální témata, která studenty zajímala. Studenti se také formou testových otázek seznámili s náležitostmi pracovní smlouvy, aby byli připraveni vstoupit na trh práce. Byly zmíněny i možnosti dalšího vzdělávání, poradenských služeb, nutnost platby zdravotního a sociálního pojištění. Pro jednoho ze zájemců bylo nabídnuto získání seznamu firem, které zaměstnávají lidi se zdravotním omezením.

Závěrem lze konstatovat, že 7. Den prevence se opravdu vydařil! Velký dík patří všem lektorům! Budeme se těšit na shledanou za rok!

Mgr. Vladimíra Hanáková

Fotodokumentaci k akci zajistili Ing. Hrnčíř a žák 1. PE David Moravec.

 

11. 12. 2022   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Vánoční volejbalový turnaj ,,O Kuťasův pohár"

V pondělí 12. 12. 2022 proběhl Vánoční volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 8 týmů.

V pondělí 12. 12.  2022 proběhl Vánoční volejbalový turnaj, který se uskutečnil ve velkém sále TJ Sokol Pardubice. Zde je krásné volejbalové hřiště s dostatečně vysokým stropem a velkým prostorem okolo. Na turnaj se přihlásilo 16 týmů. V prosinci byl odehrán kvalifikační turnaj, ze kterého se osm nejlepších celků dostalo na Vánoční ...

Krajské kolo Středoškolské futsalové ligy

3. místo

Dne 6. 12. 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili krajského kola Středoškolské futsalové ligy, které se konalo v městské hale v Chrudimi. V prvním zápase jsme uhráli remízu 2:2 proti soupeři VOŠ OA SOUT Chotěboř, obě branky vstřelil Michal Smutný. Ve druhém utkání jsme podlehli silnému soupeři SŠ hotelová Bohemia Chrudim 0:4. Nakonec jsme obsadili 3. místo, postup do dalšího kola nám těsně unikl, když jsme inkasovali ...

Krajská olympiáda dětí a mládeže v basketbalu

V rámci Krajské olympiády dětí a mládeže proběhlo dne 6.12. 2022 okresní kolo v basketbalu.

Dnes jsme vstoupili do dalších bojů v basketbalu. V krajském kole nás čekaly celky z Chrudimi, Litomyšle a České Třebové. Během turnaje hrál každý s každým. Všechny celky jsme porazili. Nad Chrudimí jsme zvítězili 44:16, Litomyšlí 33:23 a Českou Třebovou 55:29. Postoupili jsme do kvalifikace o republikovou soutěž, která se uskuteční pravděpodobně ...