Články

STUDIJNÍ AKTIVITA PROJEKTU ERASMU „VISUAL AIDS TO MAKE LEARNING/TEACHING EASIER“

pondělí 12. 9. - pátek 16. 9. 2022

Studentské týmy projektu VALT ze Slovenska, Francie, Bulharska, Řecka a pardubické SPŠE se zúčastnily pracovního setkání na Střední škole Fenix.

Nejdůležitějším cílem byla tvorba odborných videí v 6 mezinárodních týmech. Metodická videa (Funkce WIFI, Programme Arduino, Drone, Car engine, Nuclear reactor, Emotional recognition by IT) je možné využívat při vyučování i samostudiu.

Účastníci přednesli prezentace o svých školách, městech a zemích i pro švédské studenty. Slovenský a český tým promítl videa o mobilitě v Burgasu.

Hostitelská škola připravila i další bohatý a zajímavý poznávací program. Účastníci si prohlédli moderně vybavenou školu i její okolí, obdivovali přírodní charakter krajiny s lesy plnými hub, pastvinami a jezery. Zaujala je exkurze v automatizované výrobně nábytku Kinnarps a pobavili se poznávacími aktivitami v Science Centrum.

SPŠE reprezentovali žáci ze 4. E L. Jílková, ze 3.E M. Ownová, L. Nykl, R. Link, ze 2.E A. Staněk, O.Vincenc. Vystupování i odborné znalosti našeho týmu byly na vysoké úrovni a studentům patří ocenění.

Jana Binarová, koordinátor projektu 28. 9. 2022

29. 9. 2022   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

Adaptační kurz pro 1. ročníky

Adaptační kurz pro 1. ročníky oborů M, L a H proběhl letos v termínu od 13. 9. do 16. 9. 2022 v areálech rekreačních středisek Varvažov a Ostrovec.

Adaptační kurz absolvovalo 219 žáků s 13 učiteli a 22 zkušenými lektory, kteří měli připravený program plný aktivit. Nejenom že se žáci seznámili mezi sebou a se svými třídními učiteli, mohli také lépe poznat sami sebe, vystoupit ze své komfortní zóny, a tím posunout své hranice zase ...

Výtvarný plenér třetího ročníku grafiků v Tyršových sadech v Pardubicích

Žáci třetího ročníku grafického oboru výtvarně pracovali v plenéru.

Tradičně se během prvního zářijového týdne nového školního roku naši žáci výtvarného oboru účastnili tzv. plenéru, což je výtvarná práce venku v přírodě. Opět jsme navštívili pardubické Tyršovy sady. Žáci pracovali tradičními výtvarnými technikami, což je kresba tužkou na kreslicí čtvrtku. Průběžné procvičování ručních výtvarných dovedností ...

Vyučující TV se vzdělávali na Těloolomouc 2022

Na začátku přípravného týdne jsme si sbalili sportovní věci a vyrazili vstříc novým zážitkům do Olomouce. Na Fakultě tělesné kultury se konal již třináctý ročník konference tělovýchovných pedagogů s bohatým sportovním programem.

Díky zkušeným lektorům a velmi široké nabídce jsme mohli absolvovat celou řadu zajímavých lekcí vedených odborníky ve svém sportovním zaměření. Vyzkoušeli jsme si nové metody výuky sportovních ...