Články

NOVÝ PROJEKT „3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN"

Projekt navazuje na předchozí „3D techniques“. Účastníci plánují vytvořit 3D pomůcky...

NOVÝ PROJEKT „3D AIDS FOR HANDICAPPED CHILDREN“ VE SPOLUPRÁCI SE STŘEDNÍ ŠKOLOU FENIX ZE ŠVÉDSKAA SPŠE Z PREŠOVA, FINANCOVÁNO ERASMEM KA229

SPŠE spolupracuje s uvedenými školami již řadu let. Protože tvorba projektů umožňuje výměnu zkušeností a přináší studentům i učitelům cenné znalosti, rozhodli se učitelé pokračovat ve vzájemných setkáních a požádali o grant na tvorbu nového projektu, který jim byl udělen.

Projekt navazuje na předchozí „3D techniques“. Účastníci plánují vytvořit 3D pomůcky pro hendikepované děti, který bude kromě 3D technik vyžadovat i znalosti z programování a mikroprocesorové techniky. Součástí projektu je tvorba videí o tvorbě pomůcek a poznatcích z navštívených škol.

Důležitá je i schopnost komunikace, tvorba prezentací a psaní textů v angličtině. Protože je zapojení do projektů profesně náročné, rozšiřují si účastníci znalosti i vlastním úsilím ve svém volném čase.

V průběhu dvouletého období se uskuteční 2 studijní pobyty (Learning/Teaching/Training Activities) v partnerských školách. Program každé aktivity je založený na tvorbě jedné z pomůcek, výměně zkušeností, poznávání činnosti škol, života a kultury navštívené země.

Na každý výjezd je plánováno 8 - 10 účastníků, kteří budou vybráni podle kvality splněného úkolu při tvorbě pomůcky, profesních znalostí, úrovně angličtiny a také spolehlivosti při plnění úkolů.

Výběr zájemců o zapojení do projektu budou zajišťovat odborní učitelé. Úroveň angličtiny bude posuzovat Jana Binarová.

Zájemci se mohou osobně hlásit u pana učitele Z. Cacha a M. Štveráka. Podrobnější informace dostanou u paní učitelky J. Binarové. Termín je do 7. prosince 2018.

Věříme, že se podaří sestavit odpovědný tým, který svoje dobré znalosti i dovednosti využije pro pomoc postiženým dětem.

Jana Binarová, koordinátor projektu

19. 11. 2018   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

Vánoční čtení

Vánoční čtení nás bavilo.

Vánoční čtení se konalo 13. prosince v knihovně. Knihu Vánoční příběh od Anselma Grüna četla paní Ptáčková a paní Hanáková. Nejdříve jsme si ale zazpívali vánoční koledy pod vedením pana Bubáka. Bylo to velmi příjemné odpoledne a žáci se shodli, že určitě přijdou na další čtení. Líbila se jim také pohodová atmosféra a povídání u čaje. Přeji všem krásné Vánoce a zažijte pohodovou ...

Postup mezi elektrotechnickou elitu z 1.místa

Minulý týden se žáku čtyřletého oboru Mechanik elektrotechnik Tomáši Vostradovskému podařilo postoupit mezi skupinu nejlepších studentů České republiky elektrotechnických oborů do soutěže „České ručičky“ v Brně.

Postup je o to cennější, že Tomáš postupuje z 1.místa Soutěže odborných dovedností, která se uskutečnila v SOŠ a COPTH Praha Poděbradská. Tímto postupem Tomáš navázal na dlouholeté úspěchy školy v elektrotechnickém ...

Fyzikální olympiáda Pardubického kraje 2016/2017

Úspěch našich žáků v krajském kole Fyzikální olympiády Pardubického kraje 2016/2017

Do krajského kola Fyzikální olympiády Pardubického kraje se z 1. ročníků po absolvování náročného školního kola probojovalo 16 žáků, 13 žáků z gymnázií a 3 žáci naší školy. Václav Pavlíček se umístil na 10. místě a Ondřej Cach na 15. místě, oba z 1.F oboru Informační technologie. Největšího úspěchu dosáhl Filip Filipi z 1.H oboru ...