Články

Odborná přednáška Amerického centra – Velvyslanectví USA v Praze

pondělí 24. 6. 2024

Dne 24. června 2024 jsme se se třídou 3. F zúčastnili programu s panem diplomatem Isaikem Makonennem z IT oddělení v Americkém centru v Praze.

Nejprve nás přednašející uvedl do problematiky amerického školského systému a poté nás seznámil s možnostmi studijních programů na univerzitách v USA. Potom nastínil svoji pracovní činnost v diplomatických kruzích. Další částí programu byla živá diskuse s dotazy našich žáků ohledně odborné činnosti.

Po diskusi jsme nahlédli i do dalších částí Amerického centra včetně knihovny. Exkurze byla přínosná a už ted‘ se těšíme, co hezkého nám navázaná spolupráce přinese.

 Mgr. Alena Hašková a Bc. Mgr. Lenka Laubová PhD.

26. 6. 2024   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Exkurze 2. F - Zámeček Pardubice

V pátek 21. 6. 2024 se vydali žáci 2. F, skupina angličtiny paní učitelky Haškové, na exkurzi do nedalekého pardubického válečného památníku Zámeček.

Tam je čekal podzemní komentovaný průvod v angličtině, provádějící je napříč temnou válečnou historií spojenou s tímto místem, kde se dříve nacházelo bývalé nacistické popraviště. Exkurze tak nabídla žákům nahlédnout do ne vždy šťastných příběhů lidí, kteří podlehli ...

Sportovně - vodácký kurz v Rakousku – Döllach

Sportovně - vodácký kurz v Rakousku – Döllach 15. – 22. 6. 2024

Ve dnech 15. až 22. 6. 2024 absolvovali vybraní žáci 3. ročníků „sportovně-vodácký“ kurz v Rakousku. Ubytování bylo ve vlastních stanech v kempu Zirknitzer v Döllachu. Na začátku kurzu byli všichni žáci poučeni o chování na tekoucí vodě na samovytékacích nafukovacích člunech pro 2 a více osob. Žáci byli rozdělení do dvou rovnocenných skupin podle ...

Benecko - cykloturistický kurz

Benecko - cykloturistický kurz třídy 3. ME

Jak už to tak na Židově bývá, já i moji spolužáci ze třídy 3. ME jsme dostali možnost zúčastnit se cyklistického „výletu“ na Benecko, o kterém tolik básnil zejména pan učitel Kubelka. „Výletu“, který probíhal od úterý 11. 6. do pátku 14.6., se zúčastnilo celkem 13 mých spolužáků ze třídy 3. ME a jeden žák z 1. PE, který nás všechny držel nad vodou a snažil ...