Články

Maturitní zkoušky MZ 2024

pátek 1. 3. - pátek 31. 5. 2024

Souhrnné informace k maturitní zkoušce MZ 2024 jaro

Souhrnné informace k maturitní zkoušce MZ 2024 jaro

Maturitní projekty – třídy oborů M

Maturitní projekty se budou odevzdávat v plánovaném termínu do 5. dubna 2024 do 13:25 hodin. V odůvodněných případech je  možné požádat o prodloužení termínu - žádost na stránkách školy (podává se v kanceláři školy do 4. dubna 2024 do 12 hodin včetně vyjádření vedoucího maturitní práce):

https://www.spse.cz/download/zak_ss/Maturita/MP_Omluva%20-%20zadost_prodl_terminu_MP.docx

Seznam literárních děl

Vlastní seznam literárních děl žáci odevzdají do 31. března 2024 - výběr podepsaného seznamu předejte vyučující ČJ v dané maturitní třídě.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Do 31. března 2024 - žák může podat v kanceláři školy žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro jarní zkušební období.

Písemné práce

Písemná práce profilové části se bude konat

  • v pátek 12. dubna 2024 od 13:15 z anglického jazyka,
  • v pondělí 15. dubna 2024 od 13:15 hodin z českého jazyka a literatury.

Samostatné pozvánky se jednotlivým žákům neposílají. Rozdělení žáků do učeben zašlu do 5. dubna 2024. Ve vestibulu školy a na dveřích dané učebny budou viset seznamy žáků.

Při konání písemné práce z českého jazyka a literatury má žák možnost použít vlastní Pravidla českého pravopisu. Při konání písemné práce z anglického jazyka má žák možnost použít vlastní překladový slovník. Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením zkoušky.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení + možnost použití kompenzačních pomůcek dle doporučení.

Didaktické testy

Z informačního systému Certis Vám budou zaslány pozvánky na didaktické testy - jaro 2024. Učebny uvedené na pozvánce se mohou změnit. Nicméně ve vestibulu školy a na dveřích dané učebny budou viset aktuální seznamy žáků. Je nutné si pohlídat „svou“ učebnu.

Společná část maturitní zkoušky (didaktické testy z ČJ, AJ, M a M rozšiřující) se uskuteční od 2. do 6. května 2024. Podrobný časový harmonogram je na Cermatu:

https://maturita.cermat.cz/files/files/JZS_jaro_2024_P%C5%99%C3%ADlohy_1-7.pdf

Upozornění: Čas zahájení zkoušky v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení + možnost použití kompenzačních pomůcek dle doporučení.

https://maturita.cermat.cz/files/files/JZS_jaro_2024_P%C5%99%C3%ADloha_8.pdf

Hranice úspěšnosti jsou zveřejněna na stránkách Cermatu:

https://maturita.cermat.cz/files/files/Sd%C4%9Blen%C3%AD_V%C5%98_MSMT-64_2024-3.pdf

Poznámka k didaktickému testu z matematiky - povolené pomůcky:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika

Poznámka k didaktickému testu z matematiky rozšiřující - povolené pomůcky:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/matematika-rozsirujici

Upozornění k zahájení didaktického testu z matematiky a matematiky rozšiřující - je nutné přijít do učebny přibližně 10-15 minut před zahájením zkoušky z důvodu kontroly povolených pomůcek. Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením didaktického testu.

Výsledky didaktických testů žáků budou předány ředitelům škol do 15. května 2024 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den Vám budou zaslány na e-mail.

Praktické zkoušky

Praktické zkoušky se konají pouze ve třídách 4.ME a 2.PE.

Praktické zkoušky - termíny:

  • ME – praktická: 6. 5. - 10. 5. 2024 (2×2 dny)
  • PE – praktická: 9. 5. - 10. 5. 2024 (2×1 den)

Rozpis žáků bude zaslán první týden v květnu.

Ústní profilové maturitní zkoušky

Ústní profilové maturitní zkoušky na naší škole jsou naplánovány ve dvou termínech – od 20. a 27. května 2024.

Třída

Termín ústních maturitních zkoušek

Třídní učitel

4.A

20. 5. - 24. 5. 2024

Mgr. Orlíček Miloš

4.B

27. 5. - 31. 5. 2024

Mgr. Nová Jitka

4.D

20. 5. - 24. 5. 2024

PaedDr. Sobolová Zdeňka

4.E

27. 5. - 31. 5. 2024

Mgr. Bednaříková Lea

4.G

20. 5. - 24. 5. 2024

Mgr. Jelinková Jaroslava

4.H

20. 5. - 24. 5. 2024

Mgr. Novotná Jitka

4.I

27. 5. - 31. 5. 2024

Bc. Truncová Tereza

4.ME

20. 5. - 24. 5. 2024

Mgr. Jiroutová Kateřina

2.PE

27. 5. - 31. 5. 2024

Ing. Petr Hrnčíř

Rozpis žáků bude tvořen první květnový týden.

Výsledkový portál žáka

Připomínám možnost registrace na výsledkový portál žáka. K registraci maturanti potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Výpis byl zaslán v prosinci 2023.

https://maturita.cermat.cz/menu/vysledkovy-portal-zaka

Žák prostřednictvím této služby obdrží protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF).

Poznámky

Ke všem zkouškám (didaktické testy, písemné práce, ústní zkoušky, praktické zkoušky) si noste průkaz totožnosti.

Při psaní didaktických testů a písemných prací je povolena modře nebo černě píšící propisovací tužku (ne fix, gumovatelné pero apod., nelze používat bělítka, korektory...).

Zdeněk Cach

22. 3. 2024   Ing. Zdeněk Cach

Další články, které by vás mohly také zajímat

Školní kolo matematické soutěže

Informace o matematické soutěži

Dne 6. 3. 2024 proběhlo školní kolo matematické soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 26 žáků 1. – 3. ročníků. 14 žáků usilovalo o vítězství v kategorii 1. ročníků. Zde po zásluze zvítězila Anastasiia Ustenko z 1. A. Na 2. místě skončil Milan Tomášek z 1.A a 3. místo obsadil Tomáš Pechanec z 1. D. Mezi žáky 2. ročníků s přehledem zvítězil Jakub Kovář z 2. B. Druhý byl Šimon Kubant ...

Naši žáci grafického oboru byli oceněni v krajské výtvarné soutěži

Tři naši žáci dostali ocenění za výtvarné práce do soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje.

Soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje je již mnoho let největší výtvarnou soutěží v našem regionu. Naši žáci se tradičně do soutěže zapojují a často se jim podaří s jejich výtvarnými díly dostat až na nejvyšší oceněné pozice. I letos se tři naši žáci dostali do první desítky ze stovek zaslaných ...

Elektrika je COOL

To byl úvodní slogan soutěže “Praktická elektronika 2024“, která se konala 27. 2. 2024 na dílenských pracovištích SPŠE a VOŠ Do Nového.

Soutěž byla určena žákům základních škol se zájmem o elektrotechniku. Celkem 80 účastníků si vyzkoušelo své dovednosti při sestavení a uvedení do provozu elektronického zařízení. Úkolem letošního ročníku byl bezdrátový mikrofon – “štěnice“. Účastníci si ...