Články

Okrskové kolo v plavání

úterý 21. 11. 2023

Dne 21. 11. 2023 se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v plavání v rámci Regionální olympiády dětí a mládeže.

V tomto kole plavci Ryznar, Novotný, Černý, Růžička, Janáček a Králík získali krásné čtvrté místo. S výkonem a přístupem plavců jsem byla spokojená. Zvlášť velmi děkuji za pomoc a skvělý výkon Adamovi Novotnému.

27. 11. 2023   Mgr. Jitka Novotná

Další články, které by vás mohly také zajímat

Srovnávací testy 4. ročníků oborů M z matematiky

Informace o srovnávacích testech - vyhodnocení

Dne 21. 11. 2023 proběhly na naší škole srovnávací testy z matematiky pro žáky 4. ročníků oborů M. Testů se celkem zúčastnilo 144 žáků ze 7 tříd. Úlohy byly v souladu s výstupy ŠVP a zaměřily se na posloupnosti a finanční matematiku. Třída Počet žáků Body Průměr bodů Úspěšnost 4. A 19 429 22,58 45,16 4. ...

Ekonomická olympiáda

Školní kolo Ekonomické olympiády

Ve dnech 20. 11. – 1. 12. 2023 se žáci druhých a třetích ročníků oborů M v rámci předmětu ekonomika zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Po dlouhém čekání na výsledky známe 8 postupujících žáků, kteří prověří své ekonomické znalosti v kole krajském: Marek Šedivý z 2. A, Jan Štefáček a Nicolas Weiser z 2. D, Adam Polák z 2. E, Jáchym Bartoš z 2. F, Vojtěch Otevřel z 3. B, ...

Enteria Pardubické hry mládeže - silový víceboj

Pardubické hry mládeže začaly první disciplínou, a to byl silový víceboj, bench-press, trojskok, sedy - lehy, shyby. Soutěžila čtyřčlenná družstva v H-centru ve Starém Hradišti.

Ve středu 15.1. se šest nejsilnějších chlapců z naší školy zúčastnilo v H-centru ve Starém Hradišti silového víceboje, který je součástí Pardubických her mládeže, které budou v prosinci pokračovat soutěží ve stolním tenise. Soutěžily tyto školy: ...