Články

zpět novějšístarší

SOČ - Středoškolská odborná činnost

Václav Pavlíček – Automatizace měření elektrických vlastností stripových senzorů (4. místo v celostátní přehlídce) , Filip Filipi (3. místo v krajském kole)

Tento rok se poprvé soutěž SOČ (Středoškolská odborná činnost) odehrála pouze v online podobě. Naši školu reprezentovali Václav Pavlíček v oboru fyzika (4. místo v celostátní přehlídce) a Filip Filipi v oboru informatika (3. místo v krajském kole).

Václav Pavlíček – Automatizace měření elektrických vlastností stripových senzorů

Ve své práci jsem se zabýval vytvářením programů určených k testování elektrických vlastností křemíkových stripových senzorů, které budou využity v dráhovém detektoru ATLAS ITk v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Na programech jsem pracoval ve vývojovém prostředí LabVIEW na Fyzikálním ústavu AV ČR v Laboratoři pro testování křemíkových detektorů částic. Video prezentace práce je dostupná zde: https://www.youtube.com/watch?v=hi9ZczsRvig.

23. 6. 2020   RNDr. Jana Reslová