Články

Přípravy na krajské kolo soutěže Enersol

Chystáme se na soutěž Enersol, která se zabývá životním prostředím.

Jako jedna z mála soutěží se koná i v tomto roce a za podmínek odpovídajících aktuální situaci. 

Projekt ENERSOL vznikl v roce 2001 a až do roku 2005 byl společným programem 6 evropských zemí. Od roku 2004 paralelně s tímto evropským projektem začíná realizace českého projektu se stejným názvem, ale s českými a slovenskými školami, pedagogy, jejich žáky a studenty. Postupně jsou do projektu zapojovány i další země – Rakousko, Německo, Slovinsko a Polsko. 

V našem regionálním vzdělávacím centru chceme vytvářet pro celý náš kraj systém vzdělávání učitelů i talentovaných žáků a studentů k získávání pravdivých informací z oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor energie. Proto je nutná spolupráce školy s průmyslovými firmami našeho kraje. 

Minulý rok se účastnilo 160 delegátů (žáci, učitelé a ředitelé středních škol, odborníci firem, veřejná správa a další hosté). Tento rok ale místo prezentací žáků před porotou čekají účastníky prezentační videa. 

To je jediný způsob, jakým se dala soutěž zachovat i při stávajících opatřeních. 

 

Matěj Chvojka

ilustrační foto Jan Hurda

4. 2. 2021   Mgr. Kateřina Jiroutová

Další články, které by vás mohly také zajímat

Distanční výuka webových aplikací v 1. ročníku IT

Škola hrou

Distanční výuka, o které jsme si mysleli, že skončí v listopadu, pokračuje. Přináší různé obtíže, jejichž překonání nás ale může posunout dál. V předmětech, kde i normálně výuka probíhá na počítači, můžeme více využít samostatných tvůrčích úkolů, které si žáci mohou zpracovávat vlastním tempem. Žáci prvního ročníku oboru IT – programování a webové aplikace se za půl roku naučili vytvořit responzivní ...

Maturitní zkouška 2021

Informace k maturitní zkoušce

Novinky z Cermatu (cermat.cz) ... Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci ...

SOČ - Středoškolská odborná činnost

Václav Pavlíček – Automatizace měření elektrických vlastností stripových senzorů (4. místo v celostátní přehlídce), Filip Filipi (3. místo v krajském kole)

Tento rok se poprvé soutěž SOČ (Středoškolská odborná činnost) odehrála pouze v online podobě. Naši školu reprezentovali Václav Pavlíček v oboru fyzika (4. místo v celostátní přehlídce) a Filip Filipi v oboru informatika (3. místo v krajském kole). Václav Pavlíček – ...