Novinky

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Slavnostní vyřazení absolventů SPŠE 2017

Opakuje-li se něco každoročně, stává se to tradicí. Takovou tradicí na naší škole je slavnostní předávání maturitních vysvědčení našim absolventům. I letos převzali ve středu 7. 6. v Sukově síni Domu hudby naši čtvrťáci svá vysvědčení a potvrzení dospělosti. Všichni tuto chvíli ...

Finále středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti v Brně

Ve dnech 31.5.-2.6.2017 se uskutečnilo finále středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti organizované pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti české pobočky AFCEA (podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil). Hlavním odborným garantem ...

Studenti oborů L zvládli praktickou maturitní zkoušku

V minulém týdnu probíhala na pracovišti Do Nového praktická maturitní zkouška. Účastnilo se jí 21 žáků čtyřletého maturitního oboru Mechanik elektrotechnik a 14 studentů dvouletého nástavbového studia Praktická elektrotechnika. Žáci oboru Mechanik elektrotechnik měli za úkol ...

PROJEKT 3D TECHNIQUES II.

Studijní aktivita projektu 3D techniques v prešovské škole SPŠE financovaná EU ERASMUS KA2 Hlavním obsahem pracovního setkání partnerů projektu ze švédské školy Fenix, SPŠE Prešov a SPŠE Pardubice bylo sestavení 3D tiskáren a 3D modelování školní pomůcky. Český tým měl již zkušenosti se stavbou tiskáren, ...

Projekt STVN - School Television News

Studijní aktivita projektu STVN v rumunské škole Ferdinand Lycee financovaná EU ERASMUS KA2 Obsahem studijní aktivity (Learning/Teaching/Training Activity) bylo vzájemné učení, výměna zkušeností a kooperace se zahraničními partnery z rumunské a maďarské školy při tvorbě videí o hostitelské škole a městě. ...

Soutěž RoboRAVE 2017

Ve dnech 16.3. - 17.3. 2017 proběhl v Pardubickém IDEONU IV. ročník soutěže ve zhášení svíček (hašení požáru) RoboRAVE, pod hlavičkou Asociace pro mládež a techniku AMAVET, o.s., společně s Inguiry Facilitation Inc., USA a dalšími spolupořadateli. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 18 týmů, kteří bojovali ...