Pro uchazeče SŠ

Nejbližší akce

Klikněte na tlačítko Aktuality

Aktuality

Harmonogram

Přehled všech důležitých akcí

Harmonogram

Dokumenty

Přihlášky, testy, výsledky ...

Soubory

Aktuality

Nepřehlédněte aktuální události pro zájemce o studium na střední škole:

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka 2018

Kurzy si kladou za cíl usnadnit žákům 9. tříd přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Příprava žákům také pomůže překonat náročný přechod ze základní školy na školu střední.

pá 12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 6. 4. 2018 - učebny SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 PardubiceČíst více

Kalendář všech akcí
nahoru

Termíny

Kurzy k přijímacím zkouškám:

 • Cyklus 10 sedmdesátiminutových lekcí z matematiky a 10 sedmdesátiminutových lekcí z českého jazyka usnadňujících připravu na přijímací zkoušky
 • Zahájení kurzů: leden
 • Ukončení kurzů: březen
 • Poplatek: poplatek za kurzy se hradí na místě první den kurzu (lze absolvovat oba kurzy nebo jen jeden z nich)
 • Bližší informace a přihlášku na kurzy najdete dole mezi soubory ke stažení

Doručení přihlášek na denní studium: do 1. 3. 2018

 • Nutnou součástí přihlášky je potvrzení od lékaře o způsobilosti studovat na SPŠE.
 • Jako přílohu je možné dodat potvrzení od pedagogicko-psychologické poradny nebo doklady o úspěších na olympiádách apod.
 • Předvyplněné přihlášky ke studiu a pokyny k vyplnění budou po aktualizaci k dispozpozici dole mezi soubory ke stažení

Přijímací zkoušky pro obory M a L: 12. 4. 2018, 16. 4. 2018, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2018

 • Uchazeči budou seřazeni podle součtu bodů z přijímací zkoušky a za prospěch ze ZŠ sestupně.
 • Přijati budou uchazeči splňující podmínky přijetí až do naplnění stanoveného počtu přijímaných žáků pro jednotlivé obory a zaměření.
 • Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny anonymně (pod identifikačním číslem uchazeče) v aktuálních informacích a v zde souborech ke stažení.
 • Uchazeči, kteří budou přijati, do 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků pošlou nebo odevzdají v kanceláři školy vyplněný zápisový lístek.
 • Vzhledem k podávání dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků doporučujeme zákonným zástupcům uchazečů, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, podat odvolání. Odvolání je třeba podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odvolání.
 • Zájemci o studium učebních oborů H jsou přijímáni pouze na základě prospěchu na ZŠ - podmínky přijetí pro obory H
 • S dotazy se obracejte e-mailem na Mgr. Roberta Venzaru - venzaraspse.cz
nahoru